LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення способів приготування лляної трести штучним зрошенням

цих шарів за допомогою повітря виявилось неефективним. Додавання кисню всередину маси спричиняє зміну умов проходження процесу. Тому для підтримання анаеробних умов потрібно проводити вентилювання парогазовою сумішшю, що утворюється під укриттям пакування. Головними компонентами такої суміші є вуглекислий газ та водяна пара. Проведення вентилювання у замкненій системі є ефективним. При цьому суміш забирається зверху пакування, створюючи там розрідження, а подається знизу з підвищеним тиском, що сприяє утворенню активного вентилювання.

Автоматичний контроль і включення системи вентилювання дозволяє підтримувати необхідну сталу температуру всіх шарів пакування.

З метою перевірки результатів лабораторних досліджень в умовах виробництва було проведено серію випробувань на Коростишівському льонозаводі Житомирської області. Результати наведено в таблиці 1.

Для проведення випробувань була відсортована однорідна партія соломи лляної № 1,50 сорту "Могилівський" врожаю 1998 року. Показники якості лляної соломи за результатами інструментальної оцінки становили: довжина жмені – 85 см; вміст лубу – 27 %; розривне навантаження – 260 Н; придатність – 0,87; група кольору – І (жовтий).

Таблиця 1

Якісні показники трести

Варіанти

Колір

Відокремлюваність, одиниць

Розривне навантаження, Н

Запах

Штучне рошення (8 діб)

Світло-сірий

5,7

117

Молочнокислого бродіння

Контроль І

(мочіння 72 год.)

Світло-сірий

5,5

119

Специфічний кислий запах мочіння льону

Контроль ІІ

(рошення 28 діб)

Сірий

5,6

121

Відсутній


Враховуючи позитивний результат промислових випробувань способу приготування трести з лляної соломи штучним рошенням (акт випробувань №1 від 7 серпня 2000 року) та низькі витрати свіжої питної води й електричної енергії, відсутність потреби у тепловій енергії для сушіння сировини, Асоціація льонарів Житомирщини впровадила на льонозаводах Житомирщини спосіб штучного рошення з витримуванням зволоженої до 100-150% лляної соломи під укриттям та періодичним вентилюванням сировини анаеробною парогазовою сумішшю. Відзначено, що даний спосіб дозволяє переробляти лляну солому з вологістю, яка перевищує нормативний показник (25%) і цим спрощує проблему використання такої сировини. Економічний ефект від впровадження даного способу становить 21,4 грн. на кожну тонну переробленої лляної соломи.

ВИСНОВКИ

 • В результаті теоретичних і експериментальних досліджень розроблено спосіб штучного одержання трести в анаеробних умовах за рахунок самонагрівання лляної соломи, регульований вентилюванням парогазовою сумішшю.

 • Оптимальними параметрами процесу приготування трести штучним рошенням є: вологість сировини – 100-150 %, щільність укладання стебел – 100-125 кг/м3, ступінь заповнення робочої камери сировиною – 80-90 %, вертикальний спосіб розміщення стебел, температура навколишнього середовища 25 С. При таких параметрах можна отримати тресту за 4-5 діб.

 • Проводити процес приготування трести штучним рошенням доцільно в кіпах прямокутної форми з розмірами 1 х 1 х 1 м з щільністю укладання стебел 100-125 кг/м3, або ж у рулонах діаметром до 1,5 м із щільністю змотування 100-125 кг/м3.

 • Дослідна установка для приготування лляної трести штучним рошенням в умовах льонозаводів складається з непроникного для повітря укриття, перфорованих трубок, повітропроводу, вентилятора, решітки і піддону.

 • Екзотермічний технологічний процес приготування трести штучним рошенням регулюється вентилюванням пакувань лляної соломи анаеробною парогазовою сумішшю, починаючи з другої доби, протягом 3-5 хвилин з інтервалом 3-4 години. Новизна способу вентилювання сировини анаеробною парогазовою сумішшю захищена патентом України.

 • Виготовлена за 8 діб в штучних умовах на дослідній установці треста має показники якості, аналогічні тресті, отриманій на стелищі за 28 діб, що на 20 діб швидше, ніж при традиційному рошенні.

 • Економічний ефект від впровадження способу за рахунок скорочення енергетичних витрат та тривалості процесу становить 21,4 грн. на тонну лляної соломи.

  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  Для виготовлення доброякісної трести штучним рошенням з лляної соломи застосовувати технологію та обладнання, розроблене на кафедрі виробництва натуральних волокон Херсонського державного технічного університету, що дає можливість скоротити тривалість приготування трести, зберегти первинний рівень якості, зменшити втрати і отримати енергетичний і економічний ефект.

  З метою вирівнювання умов плину процесу штучного рошення застосовувати вентилювання паковок анаеробною парогазовою сумішшю за встановленим технологічним режимом.

  Технологію та устаткування використовувати на льонозаводах і в льонарських господарствах.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
  ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Валько В.М. Майбутнє – за штучним зрошенням льону // Легка промисловість. – 2000. – № 1. – С.55.

  2. Валько В.Н. Изменение свойств влажного льна в процессе его хранения // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. – №3(6). – С.302-304.

  3. Валько В.М., Ардашев В.О. Аналіз теплового ефекту при саморозігріванні вологої льоносоломи // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2000. – № 9. – С.55-58.

  4. Валько В.М. Змінювання відокремлюваності волокна при витримуванні зволоженої льоносоломи без доступу повітря // Вісник технологічного університету Поділля. – 2000. – №1. – С. 46-48.

  5. Валько В.М. Комп'ютеризований підхід до раціонального використання рослинної сировини у льняній галузі // Автоматика, автоматизація, електротехнічні комплекси та системи. – Херсон: ХДТУ. – 2000. – №1(6). – С.140-142.

  6. Валько В.М. Рошення льону сьогодні і завтра // Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. – К.: Нора-прінт. – 1999. – Вип 1-2. – С.268-270.

  7. Валько В.М., Чурсіна Л.А. Розробка нової технології приготування лляної трести // Материалы всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". (Херсон – 2000) в ж. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2000. – № 4. – С.174.

  8. Валько В.М., Чурсіна Л.А. Спосіб приготування трести та пристрій для його виконання. Заявка № 99074370 від 29.07.1999 р. Рішення ІПВ про видачу патенту від 24.01.2000 р.

  АННОТАЦИЯ

  Валько В.Н. Совершенствование способов приготовления льняной тресты искусственным орошением. - Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.03 – Первичная обработка и хранение продуктов растениеводства. – Херсонский государственный технический университет, Херсон, 2001.

  Защищается рукопись, содержащая теоретические и экспериментальные исследования в области приготовления


 •