LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології виготовлення базальтових тканин

дослідним шляхом при використанні в утоку

ниток з різних волокон;

РДр – розраховане значення сили прибивання з урахуванням фактичного

заповнення тканини.

Коефіцієнти dУ, αУ, βУ – відповідно оцінюють вплив виду волокна утокової нитки на величину роботи прибивання АПР, запрацьовування основних аО й утокових аУ ниток. Зокрема, для утоку з бавовняної пряжі dУ = 0,50, тобто робота прибивання в цьому випадку в два рази менша, ніж для утоку з комплексної базальтової нитки. Пояснюється це тим, що робота сили прибивання в основному витрачається на вигин утокової нитки і на подолання сил тертя між утоковою й основною нитками. Якщо врахувати, що жорсткість базальтової комплексної нитки, у порівнянні з іншими досліджуваними видами ниток значна, і сила тертя між контактуючими нитками велика, то стають з'ясовними максимальні технологічні зусилля, що виникають при прибиванні утоку з базальтових ниток. Для тканин саржевого 2/2 переплетення характер впливу виду волокна утоку на умови прибивання аналогічний тканинам полотняного переплетення, однак ступінь цього впливу істотно менший.

Експериментально досліджено вплив щільності тканини по утоку і виду переплетення на процес формування базальтової тканини. Товщина утокових ниток для всієї розглянутої серії експериментів була постійною і дорівнювала товщині основних ниток ТУ = ТО = 330 текс х1, а з видів переплетення були обрані ті, котрі найбільш часто використовуються у виробництві базальтових тканин і рапорт яких дорівнює 2 і 4. Результати цього дослідження представлені графічно й емпіричними формулами на рис. 3.

Аналіз цих залежностей дає можливість стверджувати що зі збільшенням щільності тканини по утоку збільшується сила прибивання, при цьому в залежності від виду переплетення спостерігається різна інтенсивність росту сили прибивання від щільності тканини по утоку.

Рис.3. Залежність сили прибивання від щільності тканини по утоку і виду переплетення.


Як видно з графіку, виробництво базальтової тканини полотняного переплетення відрізняється найбільш напруженими умовами прибивання. Для кожного виду переплетення були визначені максимальні щільності тканини по утоку, що вдалося досягти в умовах проведеного експерименту. Перевищення цих щільностей приводило до появи масової обривності основних ниток.

При порівнянні результатів експериментального дослідження впливу щільності тканини по утоку на величину сили прибивання з результатами аналогічного дослідження, проведеного теоретичним методом для тканини полотняного переплетення з використанням виведеного рівняння рівноваги основної нитки в зоні формування тканини з урахуванням тертя, зминальності і жорсткості нитки на вигин, є підстава відмітити практичний збіг результатів теоретичного й експериментального досліджень (див. рис. 1). Розбіжність результатів склало менше 7%, що є експериментальним підтвердженням правильності запропонованої методики теоретичного визначення сили прибивання для якісної характеристики і кількісного визначення напруженості процесу формування тканини полотняного переплетення з жорстких на розтягування і вигин базальтових ниток.

З розширенням асортименту й обсягів виробництва технічних тканин з базальтових комплексних ниток великий практичний і економічний інтерес для виробників має знання запрацьовуванності основних і утокових ниток при формуванні тканин різних переплетень. Отримано емпіричні рівняння запрацьовувань ниток у залежності від щільності тканини по утоку для різних видів переплетень, що характеризують напруженість процесу формування базальтових тканин різних видів переплетень і представляють великий практичний інтерес як для проектування тканин, так і для визначення витрати використовуваної сировини. У цьому розділі представлено результати випробувань фізико-механічних властивостей отриманих зразків тканин і ниток, вийнятих з них.

На підставі результатів теоретичних і експериментальних досліджень приведено практичні рекомендації по удосконаленню технології виготовлення базальтових тканин, розроблено і впроваджено у виробництво технологічні режими виготовлення базальтових тканин різних видів переплетення. Результати проведених досліджень пройшли апробацію і практичне впровадження в ТОВ ІКФ "БЕІМ" заводу "Теплозвукоізоляція" c.м.т. Коцюбинське з економічним ефектом 67240,0 гривень при обсязі виробництва 150000 м тканин у 2002 2003 роки .

ВИСНОВКИ

1. Проведено комплексне теоретичне й експериментальне дослідження напруженості процесу формування тканини різних переплетень із жорстких на розтягування і вигин комплексних базальтових ниток.

2. Аналітично досліджена напруженість процесу формування базальтової тканини полотняного переплетення з урахуванням фізико-механічних властивостей ниток, що переробляються, параметрів заправлення верстату і будови тканини. Отримано рівняння, що описує рівновагу основної нитки в зоні формування тканини в момент прибивання з урахуванням тертя, зминальності і жорсткості нитки на вигин. Зроблено порівняльний аналіз спільного й окремого впливу тертя, зминальності і жорсткості нитки на вигин на умови формування базальтової тканини. Результати підтверджені експериментом.

3. Виконано експериментальне тензометричне дослідження впливу основних параметрів заправлення (заправного натягу, величини заступу, різнонатягнутості зіву) і швидкості ткацького верстату на напруженість процесу формування базальтової тканини полотняного переплетення в динамічних умовах роботи ткацького верстату.

4. Встановлено вплив основних параметрів будови базальтової тканини (неврівноваженості тканини по товщині ниток, виду волокна утоку, щільності тканини по утоку і виду переплетення) на напруженість і умови її формування на ткацькому верстаті.

5. Отримано математичні залежності запрацьовування ниток при формуванні базальтових тканин у залежності від параметрів заправлення верстату і будови тканини, що має велике практичне значення не тільки для проектування базальтових тканин, але і розрахунку витрат використовуваної сировини.

6. Визначено раціональні параметри заправлення ткацького верстату при виробленні тканин з комплексних базальтових ниток полотняного переплетення. Розроблено практичні рекомендації по удосконаленню технології виготовлення базальтових тканин, серед яких можна рекомендувати наступне:

- в залежності від лінійної щільності базальтових ниток і виду переплетення тканини заправний натяг основних ниток необхідно встановлювати таким, щоб натяг тканини під час прибивання був мінімальним, але не доходив до нуля;

- базальтову