LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології виготовлення базальтових тканин

тканину полотняного переплетення малої і середньої щільності доцільно виробляти при мінімальній величині заступу і рівнонатягнутому зіві;

- зі збільшенням швидкості верстату умови формування базальтової тканини не погіршуються, тому після проведення деяких конструктивних змін промислове виробництво цілого ряду тканин доцільно перевести з низькошвидкісних човникових ткацьких верстатів на високошвидкісні верстати типу СТБ, або рапірні.

7. Отримані результати досліджень можна рекомендувати для використання при удосконаленні технології виготовлення не тільки базальтових тканин, але і тканин зі схожими фізико-механічними властивостями (вуглецевих, скляних, кевларових та ін.), а також при проектуванні тканин і ткацького устаткування для виготовлення тканин з таких видів сировини.

8. Розроблено і впроваджено у виробництво технологічні режими виготовлення базальтових тканин. Економічний ефект від використання результатів роботи по удосконаленню технології виготовлення і переводу вироблення базальтових тканин з верстатів типу АТ на верстати типу СТБ в ТОВ ІКФ "БЕІМ" "Білицького заводу "Теплозвукоізоляція", c.м.т. Коцюбинське, Київської області склав 67240,0 гривень при обсязі виробництва 150000 м тканин за 20022003 роки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Лисаківський О.М., Васильченко В.М., Цибуля Ю.Л. До визначення розрахункового діаметру ниток та заповнення тканини з базальтових волокон // Вісник Державної академії легкої промисловості України. – 2000. – №2. – С. 169-173.

2. Лисаківський О.М., Васильченко В.М. Виведення і аналіз рівняння рівноваги основної нитки в зоні формування тканини з урахуванням тертя, зминальності і жорсткості при вигину // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2002. – №2. – С. 40-46.

3. Лисаковский А.Н., Васильченко В.Н., Кошель С.А. Совместное влияние заступа и разнонатянутости зева на условия прибоя уточной нити в процессе формирования базальтовой ткани // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – Херсон. – 2001. – №5. – С. 154-158.

4. Лисаківський О.М., Васильченко В.М. Вплив неврівноваженості тканини по товщині ниток на процес формування базальтової тканини // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2002. – №1. – С. 62-68.

5. Лисаковский А.Н., Васильченко В.Н., Апокин Ц.В. Влияние плотности по утку и вида переплетения на процесс формирования базальтовой ткани // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2002. – №6. – С. 49-53.

6. Лисаківський О.М., Васильченко В.М., Цибуля Ю.Л. Удосконалення технології виробництва базальтових тканин // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2003. – №2. – С. 157-161.

7. Лисаківський О.М., Васильченко В.М. Вплив заправного натягу основи на процес формування базальтової тканини // Легка промисловість. – 2000. – №4. – С. 26-27.

8. Лисаківський О.М., Васильченко В.М. Вплив швидкості ткацького верстату на прибивання утоку в процесі формування базальтової тканини // Легка промисловість. – 2001. – №1. – С. 58.

9. Лисаківський О.М., Васильченко В.М., Кошель С.О. Запрацьовування ниток при формуванні базальтової тканини в залежності від переплетення і щільності по утоку // Легка промисловість. – 2002. – №3. – С. 56-57.

10. Лисаківський О.М., Васильченко В.М. Вплив виду волокна на процес формування базальтової тканини з різних утокових ниток // Легка промисловість. – 2002. – №4. – С. 66-67.

11.Ткань базальтовая "Ковер": А.с. № 35244. СССР. МКИ D 03 D 15/00, 15/12. / М.А. Корниенко, В.Л. Петухов, Л.С. Смирнов, А.Н. Лисаковский, Л.П. Федоренко, В.А. Беспалый. - № 57740; Заявлено 5.11.1990; Опубл. 28.06.1991.

12. Ткань базальтовая "Ковер": А.с. № 35245. СССР. МКИ D 03 D 15/00, 15/12. / М.А. Корниенко, В.Л. Петухов, А.Н. Лисаковский, Л.П. Федоренко, М.А. Соколинская. - №57744; Заявлено 5.11.1990; Опубл. 28.06. 1991.

13. Ткань базальтовая "Ковер": А.с. № 35246. СССР. МКИ D 03 D 15/00, 15/12. / М.А. Корниенко, В.Л. Петухов, Г.И. Рукавцев, А.Н. Лисаковский, Л.П. Федоренко, Л.Л. Шевченко, А.А. Медведев. - №57838; Заявлено 5.11.1990; Опубл. 28.06.1991.

14. Патент на изобретение СССР SU 1804507 А3, МКИ D 03 D 15/00, 15/12. Ткань / В.Л.Петухов, М.А.Корниенко, Г.И.Рукавцев, А.Н.Лисаковский, Л.Л.Шевченко. – 4897890/12. Заявл. 29.12.90. Опубл. 23.03.93. Бюл. №11.

15. Lisakovski A.N., Tsybulya Y.L., Medvedyev A.A. Yarns of basalt continuous fibers // Journal of Textile and Apparel, Technology and management. North Carolina State University, The Fiber Society - Spring meeting - 23.05.2001. Conference new frontier.

16. Разработка структуры и технологии изготовления базальтовой фильтровальной ткани / Под рук. Петухова В.Л. Отчет о НИР. – Рег. № 0189.0 069047 – К.: УкрНИИПВ, 1989. – 22 с.

17. Разработка структуры многослойной базальтовой ткани с нихромовой проволокой / Под рук. Петухова В.Л. Отчет о НИР. – Рег. № 0189.0040040 – К.: УкрНИИПВ, 1989. – 21с.

18. Разработка структур и технологии изготовления базальтовых тканей специального назначения / Под рук. Петухова В.Л. Отчет о НИР. – Рег. - № 0189.0 069050. – К.: УкрНИИПВ, 1989. – 20 с.

19. Разработка структур и технологии изготовления тканей радиотехнического назначения / Под рук. Петухова В.Л. Отчет о НИР. – Рег. - № 0190.0 069114. – К.: УкрНИИПВ, 1990. – 22 с.

20. Разработка структур и изготовление экспериментальных образцов базальтових невоспламеняемых тканей / Под рук. Петухова В.Л. Отчет о НИР. – Рег. - №0190.0 069128. – К.: УкрНИИПВ, 1990. – 15 с.


АНОТАЦІЯ

Лисаківський О.М. Удосконалення технології виготовлення базальтових тканин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. - Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2004.

Дисертація присвячена розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій по удосконаленню технології виготовлення технічних тканин із жорстких на розтягування і вигин комплексних базальтових ниток. На базі теоретичних і експериментальних досліджень визначено основні технологічні параметри ткацького виробництва, що забезпечують удосконалення процесу формування базальтових тканин. Аналітично досліджена напруженість процесу формування базальтової тканини полотняного переплетення в залежності від щільності по утоку з врахуванням основних параметрів будови тканини і фізико-механічних властивостей ниток.

Методами електротензометриї досліджено вплив основних параметрів заправлення і швидкості ткацького верстату, а також параметрів будови тканини на умови формування базальтової тканини. На підставі результатів проведених досліджень