LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології дублювання напіввовняних тканин для створення деталей одягу з прогнозованою формостійкістю

будови напіввовняних тканин на формостійкість пакетів матеріалів були виготовлені тканини полотняного, саржевого (саржа 2/1, саржа 2/2) та атласного переплетень.

З метою одержання порівняльних даних усі напіввовняні тканини різного ткацького переплетення виготовлені з використанням вовняно-лавсанової пряжі однакової лінійної густини, а саме 19 текс х 2.

У табл.1 наведена характеристика готових тканин.

У дослідженнях використовували клейові прокладкові матеріали арт. 5/190 і арт. F238 з поверхневою густиною 37-42 г/м2. На поверхню цих матеріалів точечним методом нанесено поліамідний клей з температурою плавлення 120С. Кількість клейових точок – 37 ч 40/см2.

У роботі широко використані кореляційні і регресивні методи визначення зв'язку між різними показниками споживчих властивостей текстильних матеріалів.


Таблиця 1

Характеристика експериментальних напіввовняних тканин

п/п

Показники

Умовний номер зразка

Норма за ГОСТ

28000-881

2

3

4

5


1

Вид переплетення

полотняне

саржа 2/1

саржа 2/2 (N1)

саржа 2/2 (N2)

атлас 4/1


2

Поверхнева густина, г/мІ

163,0

194,0

209,0

219,2

220


3

Кількість ниток на 100 мм;од.

по основі

по утоку


239,4

184


305

206


308

244


329

248


361

211


4

Розривальне зусилля, Н

по основі

по утоку


510

480


1000

520


920

700


1034

650


910

500


не менше 340

не менше 200

5

Відносне видовження на момент розірвання, %

по основі

по утоку24

2426

2622

2222,6

22,619

19не менше 17

не менше 17

6

Граничне число циклів стирання (по площині)

7000

7000

6400

6200

7400

не менше 4500

8

Фактична вологість, %

5,7

5,4

5,8

5,8

5,4Статистично-математичне оброблення експериментальних даних проводилось згідно з вимогами нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ тощо) на певний показник фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів.

Розділ 3 присвячений комплексному дослідженню та оптимізації процесу дублювання напіввовняних тканин.

Науково-дослідні роботи проводилися в два етапи. На першому етапі виконані широкі пошукові дослідження з визначення впливу температури і тиску пресування на міцність склеювання напіввовняних тканин з прокладковими матеріалами. Процес дублювання напіввовняних тканин з клейовими прокладковими матеріалами досліджували на лабораторній напівавтоматичній установці. Похибка вимірювання температури в різних зонах дублювання не перевищувала – 1,5С, тиску – 1,0х10-3МПа, розшаровувального зусилля – 0,1%.

У подальшому проведена оптимізація параметрів дублювання в рамках реалізації матриці планування двофакторного експерименту з застосуванням методу Бокса (план В2), який дає можливість різко зменшити обсяг експериментальних робіт.

На основі апріорного аналізу науково-технічної інформації по параметрах отримання пакетів матеріалів, а також аналізу результатів попередніх експериментальних робіт вхідними факторами дослідження визначені:

• тиск притискних подушок на матеріал х1 , МПа;

• температура текстильних матеріалів в зоні дублювання х2 , ˚С.

Параметрами оптимізації (вихідними чинниками) визначили розшаровувальне зусилля Рз, даН/см.

Дані, що характеризують рівень та інтервали варіювання чинників, наведені в табл. 2.

Математичне оброблення результатів експериментальних робіт здійснювали з застосуванням програмного забезпечення. На основі комплексних досліджень


Таблиця 2

Рівні та інтервали варіювання чинників

Рівні варіювання

Тиск х1, МПа

Температура, х2, С


+1

0,05

150


0

0,04

140


-1

0,03

130встановлені математичні моделі залежності розшаровувального зусилля від температури і тиску дублювання напіввовняних тканин різної будови з прокладковими матеріалами. Модель адекватна з 95%-ною достовірністю (Fексп(1,78507)

Як приклад, наведено регресійне рівняння для пакета матеріалів на основі напіввовняної тканини полотняного переплетення (зразок 1), яке характеризує комплексний вплив температури і тиску на розшаровувальне зусилля:

.


На основі отриманої двофакторної математичної моделі побудоване її графічне відображення (рис.1).

Для визначення впливу температури нагрівальних елементів Т(Х2) і тиску Р(Х1) на міцність склеювання напіввовняних тканин і прокладкового матеріалу Рз побудовані однофакторні залежності типу:

у1 = f (Х1); у2 = f (Х2).

Візуальна оцінка експериментальних даних, аналіз регресійних рівнянь другого порядку і дані рис.1 дають підстави визначити параметри дублювання напіввовняних тканин: температура текстильного матеріалу в зоні дублювання, С–130-140; тиск, МПа–0,03-0,04.

Слід зазначити, що в усіх варіантах дублювання експериментальних зразків розшаровувальне зусилля пакетів матеріалів у 3 – 7 разів більше, ніж рекомендоване (0,3даН/см). Це підтверджує, що в роботі правильно визначені параметри дублювання текстильних матеріалів (вхідні фактори). У процесі дублювання найважливішу роль відіграє правильне співвідношення температури і тиску. Як зниження температури і тиску більше від рекомендованих, так і їх підвищення призводять до погіршення якості пакетів матеріалів.

Результати цієї роботи взяті за основу при випуску експериментальної партії пакетів матеріалів на основі напіввовняних тканин різного ткацького переплетення і двох видів клейових прокладкових матеріалів у промислових умовах.

У розділі 4 викладені результати