LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології дублювання напіввовняних тканин для створення деталей одягу з прогнозованою формостійкістю

зв'язку між чотирма показниками якості п'яти зразків напіввовняних тканин різної будови і 30 зразків пакетів матеріалів на основі цих тканин і прокладкових матеріалів (2 види) з їх взаєморозташуванням "основа – основа", "основа – уток", "основа – основа45є".

У результаті детального аналізу експериментальних даних встановлено, що між динамічним модулем пружності по основі і під кутом 45˚ до ниток основи вихідних напіввовняних тканин і пакетів матеріалів на їх основі і двох варіантів клейових прокладкових матеріалів (арт 5/190, арт F238) за варіантом „основа – основа" існує дуже високий кореляційний зв'язок (r = 0,9 – 1,0) і високий кореляційний зв'язок (r =0,7–0,9) між цими показниками при їх визначенні по утоку.

Помітні кореляційні зв'язки (r = 0,5 – 0,7) встановлені також між декрементом затухання і жорсткістю по основі для тканин і пакетів матеріалів.

Для кількісної оцінки впливу ряду показників механічних властивостей напіввовняних тканин на якість пакетів матеріалів проведені регресійні розрахунки. За одержаними даними побудовані графіки кількісної залежності модуля пружності пакетів матеріалів від величини модуля пружності тканин і на їх основі виведені рівняння лінійної регресії, які з бажаною точністю описують загальні закономірності кількісного зв'язку цих показників з врахуванням будови тканин і клейових прокладкових матеріалів (рис.8). Щільне розміщення і однаковий нахил всіх кривих лінійної регресії підтверджує раніше зроблений висновок, що тканини формують основні в'язкопружні властивості пакетів матеріалів.

Наведені емпіричні, лінійні регресійні рівняння взаємозв'язку різних показників якості напіввовняних тканин і пакетів матеріалів. Графіки на їх основі є наближеною математичною моделлю цього взаємозв'язку.

Встановлено, що щільність зв'язків між різними показниками механічних властивостей пакетів матеріалів залежить як від їх будови, способу одержання, так і від способу випробувань. Дуже високі кореляційні зв'язки (r = 0,9–1,0) встановлені між динамічними модулями пружності і декрементами затухання пакетів матеріалів на основі прокладкових матеріалів, склеєних за варіантами "основа – основа", "основа – уток", "основа – основа 45є" при докладанні зовнішніх сил у напрямку основи і під кутом45, а також між динамічним модулем пружності або декрементом затухання і жорсткістю по основі і утоку матеріалів, здубльованих за варіантом "основа – уток" (табл. 4).

Для кількісної оцінки взаємозв'язку різних показників якості пакетів матеріалів з різними прокладковими матеріалами (арт. 5/190 і арт. F238) намиТаблиця 4

Коефіцієнти кореляції зв'язків між різними показниками якості пакетів

матеріалів на основі напіввовняних тканин

Позначення коефіцієнта

кореляції

Вид і характеристика матеріалу, спосіб випробувань
Коефі-цієнт кореляції

r

Критерій

t


Вид першого матеріалу

Вид другого матеріалу
Пакет матеріалів

Спосіб випробувань клейовим матеріалом

Пакет матеріалів

Спосіб випробувань клейовим матеріалом
Варіанти дублювання


Варіанти дублювання

Основа –

основа

Основа–

уток

Основа -основа 45


Основа –

основа

Основа–

уток

Основа– основа45

Клейовий матеріал

вверх

вниз

Клейовий матеріал

вверх

вниз
Арт. 5/190

Арт. F238

Арт. 5/190

Арт. F238

Арт. 5/190

Арт. F238Арт. 5/190

Арт. F238

Арт. 5/190

Арт. F238

Арт. 5/190

Арт. F238

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

М О Д У Л Ь П Р У Ж Н О С Т І : М О Д У Л Ь П Р У Ж Н О С Т І

СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ: ПО ОСНОВІ

r1,1

+

+0,64

1,19

r1,1

+

+0,95

4,08

СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ: ПО УТОКУ

r1,1

+

+0,91

3,07

СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ: ПІД КУТОМ 45 ДО НИТОК