LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології дублювання напіввовняних тканин для створення деталей одягу з прогнозованою формостійкістю

ОСНОВИ

r1,1

+

+0,96

4,77

r1,1+

+

0,96

4,77

r1,1

+

+0,13

0,18

Д Е К Р Е М Е Н Т З А Т У Х А Н Н Я : Д Е К Р Е М Е Н Т З А Т У Х А Н Н Я

СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ: ПО УТОКУ

r2,2

+

+0,94

3,96

r2,2

+

+0,87

2,51

Ж О Р С Т К І С Т Ь : Ж О Р С Т К І С Т Ь

СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ: ПО ОСНОВІ

r6,6+
+

++


0,83

2,13

r6,6

++


+


+

0,61

1,09

СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ: ПО УТОКУ

r6,6

++


+


+

0,91

3,10


побудовані графіки кількісної залежності тих показників якості, які проявляють найбільшу щільність кореляційних зв'язків.

Як приклад, на рис.9 наведені залежності між модулями пружності пакетів матеріалів з використанням прокладкових матеріалів арт. F238 і арт. 5/190.

Узагальнюючи наведені дані, необхідно зазначити, що основними показниками механічних властивостей пакетів матеріалів з використанням різних напіввовняних тканин і прокладкових матеріалів є динамічний модуль пружності, декремент затухання і жорсткість, між якими існує значний кореляційний зв'язок.

Встановлені щільні кореляційні зв'язки між різними показниками механічних властивостей пакетів матеріалів дають можливість за одним показником їх якості характеризувати інші показники, які визначають якість текстильних матеріалів і швейних виробів з них.

Детальний аналіз щільних кореляційних зв'язків і лінійних регресійних залежностей між різними показниками якості напіввовняних тканин і пакетів матеріалів, а також пакетів матеріалів різного складу показує, що динамічний модуль пружності і декремент затухання є найбільш інформативними показниками в'язкопружних властивостей пакетів матеріалів, значення яких дозволяє обґрунтовано проводити вибір вихідних матеріалів і визначати їх взаєморозташування при дублюванні для одержання пакетів матеріалів з прогнозованою формостійкістю.

У розділі 6 детально досліджено вплив багаторазового хімічного чищення в промислових умовах на характер змінювання основних чинників, які визначають формостійкість пакетів матеріалів на основі напіввовняних тканин: зміна лінійних розмірів (усадка), жорсткість, динамічний модуль пружності і декремент затухання. Експериментальні дані показують, що хімічні чищення суттєво впливають на зміну анізотропії механічних властивостей пакетів матеріалів.

Встановлено, що в процесі першого хімічного чищення швидко і найбільш повно проходить релаксація нагромаджених деформацій у пакетах матеріалів, що призводить до зменшення їх динамічного модуля пружності і жорсткості а також до зміни лінійних розмірів (усадки), а також до збільшення декремента затухання. З кожним наступним хімічним чищенням зменшується їх вплив на в'язкопружні властивості і жорсткість пакетів матеріалів і вже після третього хімічного чищення в основному стабілізується їхня структура і властивості.

Виявлене цікаве явище різнознакової зміни деяких механічних властивостей, особливо жорсткості пакетів матеріалів, у різних напрямках в процесі їх хімічного чищення, спрямованого на створення більш стабільної, урівноваженої системи. Встановлено, що в процесі хімічного чищення під знакозмінною дією сил деформування відбувається перерозподіл в'язкопружних властивостей пакетів матеріалів у поздовжньому і поперечному напрямках, в результаті чого початкова анізотропія пакетів матеріалів змінюється з утворенням вторинної деформаційної анізотропії, яка фіксується в процесі їх сушки і волого-теплового оброблення. На наш погляд, в процесі сушки і волого-теплового оброблення пакетів матеріалів за допомогою клею відновлюються раніше розірвані зв'язки між тканинами і прокладковим матеріалом, але в інших місцях, що сприяє утворенню більш урівноваженої системи і стабілізації нової анізотропії механічних властивостей пакетів матеріалів.

При проектуванні одягу необхідно враховувати експериментальні дані щодо впливу хімічних чисток на пружність, жорсткість і зміну лінійних розмірів (усадку) пакетів матеріалів на основі напіввовняних тканин.

У розділі 7 наведені