LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань

відповідно до конструктивних параметрів мотального механізму визначено діапазон зміни вищеназваних параметрів. На підставі залежності (2) і з урахуванням особливостей технології малоінерційної розкладки побудовані номограми, які дозволяють визначити висоту розкладки нитки на пакування в будь-якій точці простору, що досліджується.

Аналіз отриманих номограм дозволив визначити якісні і кількісні характеристики процесу перемотування.

Встановлено, що однофакторні залежності виду , , мають лінійний характер змін з прямим та зворотнім зв'язком між функцією – висота розкладки – змінними аргументами , , . Із зростанням радіусу нитководія висота розкладки нитки на пакування збільшується, досягаючи максимального значення при м на початку намотки і дорівнює 0,11 м, а в кінці – 0,150 м. Із зростанням відстані від нитководія до поверхні намотування висота розкладки нитки на пакування зменшується до нуля з послідуючим зворотнім зростанням при подальшому підйомі нитководія.

У ході дослідження виявлено, що інтенсивність приросту висоти розкладки в процесі намотування пакування падає. У зв'язку з цим, пакування необхідно формувати в два етапи, створюючи задану форму в зоні більш інтенсивної зміни висоти розкладки і корегуючи її в зоні менш інтенсивної зміни цього параметру. Межа між зонами визначається з номограм величиною радіусу тіла намотування для кожного конкретного режиму.

Комплексний кількісний аналіз отриманих номограм показав, що для отримання пакування з максимально можливою висотою розкладки нитки необхідно початковий шар намотування формувати при наступних параметрах процесу: радіус нитководія м; відстань від нитководія до поверхні намотування м; величина кінематичного співвідношення . Але оскільки в процесі намотування відбувається збільшення радіусу намотування, нитководій необхідно постійно підіймати по відношенню до поверхні намотування, тобто збільшувати величину . Характер зміни величини залежить від форми тіла намотування, яку прогнозуємо, і визначається згідно номограм.

На підставі аналізу процесу малоінерційної розкладки нитки по отриманих номограм в підрозділі 4.3 розроблена технологія проектування пакування заданої форми. Послідовність процесу проектування представлена на рис. 3.

Рис.3. Алгоритм процесу проектування заданої форми пакування

За цією технологією на експериментальній установці мотального механізму з малоінерційною розкладкою нитки і диференційним намотуванням отримано мотальне пакування вовняної пряжі апаратної системи прядіння лінійної щільності 330 текс з декоративним ефектом "непс". Форма проектованого і отриманого пакування представлена на рис. 4 і 5.


Рис.4. Форма проектованого пакування


0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02fc036f05040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00036f05000065200000fc5b110004ee8339c81ae7020c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d00000001000400000000006f05fb0320431600040000002d010000030000000000


Рис.5. Форма отриманого пакування

Отримування заданої форми пакування забезпечувалось за рахунок підйому нитководія згідно із законом , представленим на рис. 6, а диференціальне намотування – згідно із законами , представленими на рис. 7. Як показали експериментальні дані форма отриманого пакування (рис. 5) відповідає спроектованій формі (рис.4), а коефіцієнт кореляції між теоретичним і експериментальним залежностями складає 0,853.

Рис.6. Закон підйому нитководія: Рис.7. Закон зсуву нитководія:

1 – теоретична; 1 – зсув нитководія від великого торця;

2 – експериментальна 2 – зсув нитководія від малого торця


У п'ятому розділі представлені дослідження по визначенню впливу процесу високошвидкісного перемотування на форму і структуру пакувань, отриманих способом диференційного намотування.

Для отримання мотального пакування заданої форми розроблено технологічний режим, який представлено у табл.1.


Таблиця 1

Технологічний режим формування мотального пакування

Найменування показників

Значення

1

2

Вид пряжі

вовняна

Лінійна щільність пряжі, текс

330

Живильне пакування

прядильний початок

Маса прядильного початку, кг

0,480

Тип натяжного прибору

гребінний

Розведення гребінних планок

65о

Розмір конічного патрону, м:

великий діаметр

середній діаметр

малий діаметр

висота


0,08

0,064

0,034

0,29

Конструктивні параметри

Параметри нитководія:

радіус обертання вічка нитководія, , м

кут перегину нитки у вічку нитководія, gІ / gІІ , град


0,08

150 / 72

Міжосьова відстань від вічка нитководія до осі обертання пакування, /, м


0,042* / 0,157**

Відстань від вічка нитководія до поверхні намотування, /, м


0,01* / 0,125**

Величина зсуву вічка нитководія уздовж осі обертанні пакування, , мм


0,695

Кінематичні параметри

Кутова швидкість обертання вічка нитководія, , хв-1

1000

Лінійна швидкість обертання вічка нитководія, , м/с

8,37

Кутова швидкість обертання пакування, , хв-1

5000

Лінійна швидкість обертання пакування, , м/с

16,75

Співвідношення швидкостей wr:we

1 : 5

Швидкість руху нитки , м/с

18,72* – 56,10**

Закони зміни конструктивних і кінематичних параметрів

Закон зміни відстані від вічка нитководія до поверхні намотування, , м

Закон зміни співвідношення швидкостей,