LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань

пакування вздовж осі його обертання з метою формування пакувань збільшеного об'єму.

 • Пат. 18501 А Україна, МПК В65Н 54/28 /. Спосіб високошвидкісного способу намотування нитки на пакування / І.А. Прохорова, О.С. Жук (Україна). – №200604798; Заявлено 03.05.06; Опубл. 15.11.2006, - Бюл. № 11. – 6 с.

  Особистий внесок: отримано і експериментально підтверджено закон зсуву шарів намотування вздовж осі обертання пакування, що забезпечує спосіб диференційного намотування.

 • Комп'ютерна програма "Ткань": А.с. 19192 Україна / І.А. Прохорова, О.Ю. Рязанова, О.С. Жук (Україна), № 19259; Заявл. 16.11.2006; Опубл. 10.01.2007.

  Особистий внесок: розробка методики та алгоритму моделювання.

 • Пат. 14072 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Надін" / О.С.Жук, І.А.Прохорова (Україна). – № s200600880; Заявлено 08.06.2006; Опубл. 25.04.2007, - Бюл. № 5. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка колористичного оформлення та структури тканини.

 • Пат. 14073 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Аліса" / О.С.Жук, І.А.Прохорова (Україна). – № s200600881; Заявлено 08.06.2006; Опубл. 25.04.2007, - Бюл. № 5. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка колористичного оформлення та структури тканини.

 • Пат. 14546 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Ізольда" / О.С. Жук, І.А. Прохорова (Україна). – № s200601059; Заявлено 10.07.2006; Опубл. 10.07.2007, - Бюл. № 10. – 6 с.

  Особистий внесок: розробка колористичного оформлення та структури тканини.

 • Пат. 14547 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Іванна" / О.С. Жук, І.А. Прохорова (Україна). – № s200601060; Заявлено 10.07.2006; Опубл. 10.07.2007, - Бюл. № 10. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка колористичного оформлення та структури тканини.

 • Пат. 14548 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Віолетта" / О.С. Жук, І.А. Прохорова (Україна). – № s200601062; Заявлено 10.07.2006; Опубл. 10.07.2007, - Бюл. № 10. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка колористичного оформлення та структури тканини.

 • Пат. 14703 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Олена" / І.А.Прохорова, О.С. Жук (Україна). № s200600909; Заявлено 15.06.2006; Опубл. 10.08.2007, - Бюл. № 12. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка колористичного оформлення та структури тканини.

 • Пат. 14720 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Джулія" / В.П.Михалойц, Л.М. Король, О.С. Жук (Україна). – № s200601438; Заявлено 11.09.2006; Опубл. 10.08.2007, - Бюл. № 12. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка структури тканини.

 • Пат. 14907 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Афіна" / О.С. Жук, І.А. Прохорова (Україна). – № s200601335; Заявлено 21.08.06; Опубл. 10.09.07, - Бюл. № 14. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка колористичного оформлення та структури тканини.

 • Пат. 15203 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Маргарита" / В.П. Михалойц, О.С. Жук (Україна). – № s 200602054; Заявлено 07.12.06; Опубл. 25.10.07, - Бюл. № 17. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка дизайну та структури тканини.

 • Пат. 15204 Україна, 05-05 / Текстильна тканина "Міранда" / Л.М.Король, О.С. Жук (Україна). – № s200602055; Заявлено 07.12.06; Опубл. 25.10.07, - Бюл. № 17. – 4 с.

  Особистий внесок: розробка дизайну та структури тканини.

 • Жук О.С. Вдосконалення технології проектування пакувань великого розміру при високошвидкісному перемотуванні ниток // Тезисы докладов V-й Всеукраинской научно-практической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон, ХНТУ, 2005. – С. 278.

 • Жук О.С., Прохорова И.А.Проектирование структуры и современного дизайна тканей // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции "Современные технологии и оборудование текстильной промышленности" (Текстиль–2006). – М., МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2006. – С. 292.

  Особистий внесок: розробка структур та дизайнів сучасних вовняних тканин пальтової групи.

 • Жук О.С. Проектування пакувань з заданою висотою розкладки нитки // Тезисы докладов VI-й Всеукраинской научно-практической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон, ХНТУ, 2006. – С. 172.

 • Жук О.С., Макаренко Е.Є. Сучасні технології отримання мотальних пакувань для шерстоткацтва заданої форми // Тези доповідей VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К., КНУТД, 2007. – С. 177.

  Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень з формування мотальних пакувань заданої форми з вовняної пряжі апаратної системи прядіння.


  Анотація

  Жук О.С. Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2008.

  Дисертація присвячена розробці технології малоінерційної розкладки нитки, яка дозволяє за рахунок використання диференційної намотки підвищити ефективність процесу формування пакувань. Для її реалізації запропоновано пристрій мотального механізму з малоінерційною розкладкою нитки. Спосіб диференційного намотування полягає у послідовному зсуві шарів намотки уздовж осі обертання пакування і дозволяє формувати мотальні пакування з вовняної пряжі апаратної системи прядіння без обмеження об'єму тіла намотки зі збільшеною довжиною нитки. Об'єм і форма мотального пакування залежить від параметру "висота розкладки" нитки на пакуванні. Отримана математична залежність висоти розкладки нитки на пакування від конструктивних і кінематичних параметрів механізму і графоаналітичне дослідження процесу малоінерційної розкладки дозволили розробити технологію проектування пакування заданої форми. Розроблено технологічний режим формування мотальних пакувань заданої форми зі збільшеною довжиною нитки способом диференційного намотування.

  Ключові слова: диференційне намотування, малоінерційна розкладка, пакування, форма, структура, залежність.


  Аннотация

  Жук О.С. Усовершенствование технологии малоинерционной раскладки нити для формирования паковок. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2008.

  Диссертация посвящена разработке технологии малоинерционной раскладки нити для формирования паковок.

  Анализ результатов исследований по вопросам высокоскоростного перематывания с малоинерционной раскладкой нити позволил систематизировать и классифицировать движения нитераскладчика и поверхности наматывания. При этом установлено, что существующие высокоскоростные мотальные механизмы с малоинерционной раскладкой нити


 •