LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології окантування корінців книжкових блоків при незшивному клейовому скріпленні

(Тбл, Zh, Vh) = 2,43354 - 0,14133 Ч Тбл + +0,17973 Ч Zh - 0,14132 Ч Vh 0,081

Тасьма коф. крафт. позд. Q1 (Тбл, Z1, V1) = 2,73061 - 0,12533 Ч Тбл + +0,049295 Ч Z1 - 0,215662 Ч V1 0,078

Тасьма коф. крафт. попер. Ph (Тбл, Zh, Vh) = 9,58911 - 0,44295 Ч Тбл + +1,092303 Ч Zh - 0,50595 Ч Vh 0,27

Тасьма коф. крафт. позд. P1 (Тбл, Z1, V1) = 8,6171 - 0,444857 Ч Тбл + +0,489829 Ч Z1 - 0,167083 Ч V1 0,49

Крейдо-ваний Тасьма коф. крафт. попер. Qh (Тбл, Zh, Vh) = -1,99266 - 0,13619 Ч Тбл + +0,13757 Ч Zh - 0,07073 Ч Vh 0,067

Тасьма коф. крафт. позд. Qh (Тбл, Zh, Vh) = 2.0591 - 0,12962 Ч Тбл + +0,05525 Ч Zh - 0,0771 Ч Vh 0,081

Тасьма коф. крафт. попер. Ph (Тбл, Zh, Vh) = 11,83287 - 0,48666 Ч Тбл +2,069135 Ч Zh - 2,06997 Ч Vh 0,59

Тасьма коф. крафт. позд. P1 (Тбл, Z1, V1) = 22,91415 - 0,4321 Ч Тбл + +0,3011021505 Ч Z1 - 5,2234 Ч V1 0,16

Проведений техніко-економічний аналіз методу окантування корінців книжкових блоків показав ефективність у ролі окантувального матеріалу окантувально-каптальної тасьми.

У ДОДАТКАХ наведено програми розрахунків з оптимізації технології окантування корінців книжкових блоків, акти виробничих випробувань і технологічні інструкції на процеси виготовлення книжкових блоків способом НКС з окантуванням корінця.ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботі розв'язано наукову задачу удосконалення технології окантування корінців книжкових блоків, при цьому отримано такі результати:

1. На основі системотехнічного аналізу виявлено особливості технологічних схем окантування корінців книжкових блоків, скріплених способом НКС, описано їх переваги і недоліки, вибрано оптимальні варіанти, які забезпечують міцність і довговічність видань.

2. Розроблено новий метод окантування корінців книжкових блоків при виготовленні видань способом НКС, який апробовано на створеному макеті.

3. Досліджено вплив фізико-механічних властивостей клеїв на деформаційні характеристики окантувальних матеріалів. Виявлено позитивний вплив попереднього нанесення клейового шару завтовшки 0,1 – 0,3 мм на фізико-механічні характеристики окантувального матеріалу, у результаті чого поліпшилися його адгезія до паперу і міцність скріплення блока.

4. Оптичною мікроскопією досліджено рівномірність заповнення клеями комірок, утворених переплетеннями волокон у структурі окантувальних матеріалів, залежно від товщини клейового шару і його природи. Так збільшення товщини шару до 0,3 мм приводить до більш рівномірності заповнення клеями комірок окантувального матеріалу.

5. Виявлено залежність експлуатаційних показників видань від маси клею на корінці книжкового блока. Доведено, що зі збільшенням маси клею на корінці блока до 0,6 кг/м2, міцність скріплення блока, виготовленого з офсетного паперу, спочатку зростає до 1,75 кН/м, а потім різко спадає до 1,2 кН/м, а для блоків, виготовлених з крейдованого паперу, відповідно 1,49 і 1,1 кН/м.

6. Встановлено, що на величину розколу книжкового блока впливають товщина і фізико-механічні властивості окантувальних матеріалів, причому зі збільшенням їх товщини зростає величина розколу і погіршується кут розкриття книжкового блока. Досліджено, що із зростанням деформації розтягу окантувальних матеріалів збільшується кількість перегортань сторінок, а отже, і довговічність видань.

7. Здійснено оптимізацію процесу окантування книжкового блока за методом найменших квадратів з використанням програмного забезпечення Maplе і врахування оптимальних експлуатаційних показників видань (міцності скріплення і зусиль виривання аркуша з блока,товщини книжкового блока). Аналіз отриманих оптимізаційних моделей розривних зусиль показав їх адекватність.

8. Проведеним техніко-економічним аналізом доведено ефективність використання окантувально-каптальної тасьми для удосконалення технології окантування корінців книжкових блоків, яка при впровадженні у виробництво складає 198,49 грн. При цьому зусилля виривання аркуша з блока, виготовленого з офсетного паперу, складає 16,8 Н/см, з крейдованого – 15,8 H/см, а зусилля розриву цих книжкових блоків становить, відповідно, 2,8 і 2,72 кН/м.


Основні положення дисертації викладені в роботах:


1. Кулік Л. Й. Оптимізація клейового безшвейного скріплення // Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи. – Львів: УАД, 1998. – С.172 – 173.

2. Кулік Л.Й. Оцінювання якості книг КБС з використанням кваліметричних шкал // Квалілогія книги. – Львів: НВП Мета, 1998. – С.106.

3. Кулік Л.Й. Дослідження кінетики висушування корінців книжкових блоків // Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи. – Львів: УАД, 2000. №5. – С.81 – 82.

4. Кулік Л.Й. Шляхи підвищення якості книг НКС //Квалілогія книги. –Львів: НВП Мета, 2000. –Вип.3. – С. 150 – 152.

5. Кулік Л.Й. Дослідження експлуатаційних показників книг клейового незшивного скріплення // Поліграфія і видавнича справа. –Львів: УАД, 1999. – №35. –С.180 – 182.

6. Кулік Л.Й. Вплив технології брошурувально-палітурних процесів на розміри корінцевого поля в книжкових виданнях //Наукові записки.– Львів: УАД, 1999. – Вип.1. – С.39 – 40.

7. Корнілов І.К., Кулік Л.Й. Розкриття книги – показник якості // Поліграфія і видавнича справа. –Львів: УАД, 1997. – №32. – С.41 – 42.

8. Гавенко С.Ф., Кулік Л.Й., Босак І.П. Деякі аспекти моделювання процесів виробництва і контролю якості поліграфічної продукції // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: УАД, 1997. – №32. – С.34– 35.

9. Конюхова І.І., Кулік Л.Й., Мартинюк М.С. Дослідження міцності клейового безшвейного скріплення книжкових блоків // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: УАД, 1998. – №34. – С.75 – 77.

10.Кулик Л.И. Влияние магнитного поля на технологические свойства вододисперсионных клеев для безшвейного скрепления //Научно-технический инф. сборник: полиграф. пром-сть. – М.: Информпечать– 1998. – Вып. 5. – С.24-25.

11. Кулик Л.И. Исследование деформационно-прочностных и адгезионных показателей термоклеев для КБС //Тезисы выступ. 38-й научно-техн. конф. проф. – преп. состава, научных сотрудников и аспирантов. – Москва: МГАП, 1998. – С.81.

12. Пат. 29977 Україна, В 42 Д1/00. Спосіб безшовного скріплення книжкового блока. Гавенко С.Ф., Кулік Л.Й., Мартинюк М.С. - №97115627; Заявл.24.11.97; Опубл. 15.11.00; Бюл. №6-ІІ. – 2 с.

13. Пат. 24581 Україна, В 42 С5/00. Спосіб окантування корінця книжкових блоків. Гавенко С.Ф., Кулік Л.Й., Мартинюк М.С.,