LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шляхом інтенсифікації закріплення фарби на відбитках

комп'ютеризована апаратура; визначена необхідна кількість дослідів для одержання достовірних результатів.

 • Для аналізу результатів експериментів запропоновано показники, які дозволяють порівняти інтенсифікуючу дію сикативів, друкарсько-технічні властивості фарб, якість відбитків і техніко-економічні показники технологічних систем „фарба – сикатив".

 • Встановлено, що інтенсифікація закріплення фарби на відбитках залежить від способу використання сикативу (уведення у фарбу або в зволожувальний розчин), природи і концентрації сикативу, а також природи зв'язуючого фарби. Одержано, проаналізовано і пояснено такі ряди сикативів, що вводилися в тріади фарб (у міру середнього відносного скорочення часу закріплення фарб, %):

  Rapida: Grafo Drier Extra > Hydrosic ≈ Combisikk ≈ CM-Trockner;

  Reflecta: CM-Trockner > Combisikk > Hydrosic > Grafo Drier Extra.

 • Виявлено, що інтенсифікація закріплення фарб при збільшенні концентрації сикативів супроводжується такими типовими явищами зміни характеристик фарб і відбитків, як зниження аномалії в'язкості фарб і зменшення їх липкості, зростання оптичної щільності відбитків і підвищення їх стійкості до стирання.

 • Встановлено вплив природи та концентрації сикативів, природи зв'язуючих фарб і їх вартості на ефективність системи „фарба – сикатив", виявлено екстремальний характер цієї залежності (максимум при Ссик=0,5%), що пояснюється зміною співвідношення вартості інгредієнтів.

 • Запропоновано алгоритм оптимізації систем „фарба – сикатив", унаслідок використання якого встановлено, що оптимальні результати досягаються при друкуванні тріадою фарб CMYK Rapida і Reflecta з уведенням 0,5% сикативу Hydrosic у зволожувальний розчин.

 • Розроблений з участю автора пристрій для визначення часу висихання фарб успішно використовується в усіх філіалах фірми „Michael Huber Polska" і переданий Українській академії друкарства. Результати досліджень апробовані на поліграфічних підприємствах, включені в рекомендації фірми „Michael Huber Polska" для передачі підприємствам, опубліковані в науково-виробничій літературі Польщі та України, використані в навчальному процесі Інституту поліграфії Варшавської політехніки й Української академії друкарства.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНиХ Робітпо ТеміДисертації

 • Етикетка: як виготовити? / Войтенко С., Рудник Л., Сафонов О., Циманек Я., Якуцевич С. / За ред. д-ра техн. наук, проф. Е.Т. Лазаренка. – К.: ІАЦ „Упаковка", 2003. – 184 с.

 • Оздоблення друкованої продукції: технологія, устаткування, матеріали / Гавенко С., Лазаренко Е., Мамут Б., Самбульський М., Циманек Я., Якуцевич С., Ярема С. – Львів: УАД, 2003. – 180 с.

 • Циманек Я. HEXACHROMIE в офсетному друцi як спосiб покращення якостi вiдбиткiв // Квалiлогiя книги: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – Львiв, 2000.– С.103.

 • Циманек Я. Iнфрачервоне сушiння офсетних друкарських фарб: проблеми теорiї та практики // Комп'ютернi технологiї друкарства: Зб. наук. праць. – Львiв, 2000. – №5 – С.79 – 80.

 • Циманек Я. Дослiдження екологiчних i технологiчних властивостей друкарських фарб для офсетного аркушевого друку // Науковi записки / УАД. – Львiв, 2001. – Вип. 3. – С.41 – 43.

 • Циманек Я. Багатофарбове друкування: новiтнi технологiї, устаткування, матерiали // Друкарство. – 2002. – №1.– С. 34 – 35.

 • Циманек Я. Дослiдження впливу домiшок до офсетних друкарських фарб на змiну липкостi // Квалiлогiя книги: Зб. наук. праць. – Вип. 4. – Львiв, 2002.– С.48 – 51.

 • Циманек Я. Офсетні фарби для паковань // Упаковка. – 2003. – № 1. – С.54 – 56.

 • Циманек Я. Исследование влияния сиккативов на свойства офсетних красок и оттисков // Друкарство. – 2003. – №6.– С. 54 – 57.

 • Циманек Я., Базилюк К.Ф. Оптимізація системи „фарба – сикатив" для офсетного аркушевого друку // Квалiлогiя книги: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Львiв, 2003.– С.82 – 85.

  Здобувачу належить створення бази даних з вивчення впливу виду і кількості сикативу на інтенсифікацію процесу офсетного аркушевого друку, блок-схеми алгоритму оптимізації та аналіз даних.

 • Циманек Я., Зацерковна Р., Слоцька Л. Дещо з iсторiї створення друкарських фарб // Друкарський кур'єр. – 2000. – Жовтень – грудень.– С. 12 – 13.

  Здобувачем здійснені пошук та систематизація інформації про друкарські фарби.

 • Циманек Я. Фарби для офсетного аркушевого друку: склад та властивостi // Друкуймо! – 2001. – №1 – 2. – С. 18 – 19.

 • Циманек Я. Фарби для офсетного аркушевого друку: склад та властивостi // Друкуймо! – 2001. – №3. – С. 20 – 21.

 • Циманек Я. Утилiзацiя друкарських фарб // Друкуймо! – 2001. – №6 – 7. – С.19 – 20.

 • Циманек Я. Офсетные печатные краски для многокрасочной печати // Доп. ІІ наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". К.: ВПФ НТУУ „КПІ" – 2002. – С.72.

 • Лазаренко Э., Слоцкая Л., Циманек Я. Офсетные печатные краски для многокрасочной печати // Материалы I междунар. науч. конф. „Проблемы современной полиграфии". Омск. – 2002. – С. 60 – 61.

 • Циманек Я., Дячок О. Вплив технологічних факторів на швидкість всмоктування фарби // Доп. ІІІ наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К.: ВПФ НТУУ "КПІ", 2003. – С.29 – 30.

 • Войтенко С., Рудник Л., Циманек Я. Аналіз стану і перспектив розвитку технологій виготовлення та використання етикеток // Доп. ІІІ наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К.: ВПФ НТУУ „КПІ", 2003. –С.32 – 34.

 • Cymanek J. Farby offsetowe о minimalnym zapachu wlasnym // Swiat Druku. – 1996. – №4. – S.56 – 57.

 • Cymanek J. Ekologiczne systemy farbowe // Poligrafika. – 1996. – №6. – S.48.

 • Cymanek J.Tuba zamiast puszki. Przewrot w opakowaniach farb drukarskich // Print &Publishin. – 1996. – №7 – 8. – S. 8 – 9.

 • Cymanek J. Michael Huber Polska – czy już początek fabryki // Poligrafika. – 1998.– №6. – S.42 – 44.

 • Cymanek J. Tuby – nowy sposb pakowania farb drukarskich // Poligrafika. – 1996.– №9. – S.42 – 44.

 • Cymanek J., Jakucewicz S. W dwa lata po kongresie we Wroclawiu // Poligrafika. – 2001. – №9. – S.20 – 23.

 • Cymanek J. Nowe możliwości drukowania i uszlachetniania drukw w offsecie arkuszowym // Swiat druku. – 2003. – № 6. – S. 28 – 34.

 • Cymanek J. Nowe mozliwosci drukowania i uszlachetniania drukow w offsecie arkuszowym // Jakosc w poligrafii – jeden сеl, rozne drogi i interpretacje // Materialy konf. poligr. – Poznan: PID, 2003. – S. 91 – 97.


  Януш Циманек. Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шляхом інтенсифікації закріплення фарби на відбитках. – Рукопис.


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 „Машини і процеси поліграфічного виробництва". – Українська академія друкарства, Львів, 2004.

  Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі – інтенсифікації закріплення фарби на відбитках на основі оптимізації системи „фарба – сикатив".

  У роботі в результаті проведених досліджень виявлено закономірності впливу природи та концентрації сикативу й природи зв'язуючих фарб на інтенсифікацію закріплення фарб на відбитках, а також на друкарсько-технічні характеристики фарб і відбитків.

  Визначено закономірності впливу технологічних факторів на співвідношення „ціна – інтенсифікація технологічного процесу".

  Запропонований


 •