LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології розкроювання та перфорування деталей верху взуття

5.

Значення сили пружного опору матеріалу Р визначені експериментальним шляхом (табл.1).

Виконання досліджених технологічних операцій можливе на різних типах пресового обладнання, що відрізняються швидкістю руху робочих органів. Коректування значення виконанно за формулою.

(14)

де – коефіцієнт динамічності.

Визначення коефіцієнту динамічності виконано на основі відомих залежностей.

Розраховане значення технологічного зусилля співставлене із зусиллям , яке необхідне для занурення різака в матеріал плити на 0,5 мм, що забезпечує гарантоване вирубування. Якщо при співставленні зусилля занурення різака в матеріал плити перевищує технологічне зусилля за формулою (14), то необхідно або замінити матеріал вирубної плити, або на етапі проектування, при визначенні основних параметрів пресового обладнання, використовувати значення .

В результаті експериментальних досліджень встановлено, що збільшення швидкості ударника пресового обладнання понад 5 м/с забезпечує занурення різака в матеріал на 100% його товщини, тобто без розриву, що призводить до покращення якості продукції. З метою підвищення продуктивності праці та зменшення енергетичних витрат обладнання розроблено конструкцію магнітно-імпульсної установки для виконання технологічних операцій вирубування та перфорування деталей верху взуття (рис.11).

Розроблене магнітно-імпульсне пресове обладнання дає змогу виконувати операції вирубування та перфорування деталей верху взуття. На відміну від недосконалих, з точки зору енерговитрат, електрогідравлічних типів приводів, що споживають електричну енергію під час всього технологічного циклу вирубування, розроблене обладнання споживає електроенергію дискретно.

При використанні запропонованого типу магнітно-імпульсного обладнання час, що витрачається на безпосереднє вирубування, залежить від швидкості робочого органу і лежить в межах 0,004...0,0002 сек. Переваги застосування магнітно-імпульсної установки приведено в табл. 5.

Підвищення якості виконання технологічних операцій вирубування та перфорування підтверджено фотознімками зрізу натуральної шкіри, що отримані в результаті швидкісного та умовно статичного вирубування (рис. 12).

Знімки показують, що при швидкісному методі (рис. 12, а) відбувається вирубування „до кінця", на відміну від умовно статичного (рис. 12, б). Продуктивність праці при цьому підвищується на 21% порівняно з гідравлічним пресом ПВГ 8–2–0, за рахунок збільшення швидкості ударника.


ВИСНОВКИ


 • Теоретичні та експериментальні дослідження процесу розкроювання та перфорування деталей верху взуття дозволили удосконалити існуючу технологію за рахунок раціонального вибору елементів системи „обладнання-різак-матеріал-плита", що привело до підвищення якості процесу різання деталей з натуральних шкір, а також зростання продуктивності праці на 21% з одночасним зменшенням енерговитрат.

 • Вперше, в результаті експериментальних досліджень та комп'ютерного моделювання, знайдено зусилля пружного опору на вістрі різака та напруження стискання матеріалу гранями різака для основних матеріалів верху взуття, що значно уточнює визначення технологічного зусилля вирубування за допомогою математичної моделі.

 • Розроблено математичну модель процесу різання натуральних шкір з урахуванням їх в'язкопружних властивостей, геометричних параметрів та величини зношення вістря леза різака, а також матеріалу вирубної плити, що дає можливість встановити умови вирубування без випереджаючої тріщини на електрогідравлічному пресовому обладнанні шляхом підбору параметрів різаків та матеріалу вирубної плити.

 • Вперше в математичній моделі процесу різання натуральних шкір досліджено етап взаємодії ріжучого інструменту з матеріалом вирубної плити, що дозволяє експериментально встановити залежність технологічного зусилля вирубування від матеріалу плити.

 • Встановлено, що недоцільним є використання алюмінієвих плит, що призводить до зменшення стійкості інструменту та підвищення динамічного навантаження на пресове обладнання. Ефективнішим є використання поліетиленових плит при виконанні технологічних операцій вирубування та перфорування як на електрогідравлічному так і на магнітно-імпульсному пресовому обладнанні. При виконанні технологічної операції перфорування можливе також використання плит з полівінілхлориду.

 • Встановлено, що застосування магнітно-імпульсного пресового обладнання призводить до покращення якості виконання технологічних операцій, що проявляється в повному вирубуванні без виникнення випереджаючого розриву. Визначено, що циклові витрати електроенергії при виконанні технологічної операції вирубування на магнітно-імпульсній установці в 29 разів менші в порівнянні з енерговитратами при використанні пресу ПВГ –8–2–0.

 • Розроблені рекомендації по удосконаленню технологгії та обладнання для виконання технологічних операцій вирубування та перфорування деталей верху взуття, що забезпечують передумови створення нового енергозберігаючого обладнання.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Кармаліта А.К., Прибега Д.В., Поліщук О.С. Перспективи застосування магнітно-імпульсної обробки для виконання технологічних операцій легкої промисловості // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №1. –

  С. 94 – 97.

 • Прибега Д.В., Кармаліта А.К., Поліщук О.С. Фізична модель процесу вирубування деталей взуття на магнітно-імпульсній установці // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – №1, Ч. 1. – С. 178 – 180.

 • Кармаліта А.К., Поліщук О.С., Прибега Д.В. Дослідження процесу вирубування деталей взуття в статичному режимі // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – №6, Ч. 1, Т. 2. – С. 199 – 202.

 • Прибега Д.В., Кармаліта А.К., Поліщук О.С. Застосування аналого-цифрових перетворювачів при проведенні експериментальних досліджень по визначенню параметрів вирубування взуттєвих матеріалів// Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – №5. – С. 99 – 103.

 • Онофрійчук В.І., Драпак Г.М., Прибега Д.В. Експериментальне дослідження специфічних властивостей матеріалів верху взуття // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №1. Ч. 1 – С. 139 – 142.

 • Прибега Д.В. Залежність сили пружного опору матеріалу від геометричних параметрів різаків // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. – №5.– С. 144 – 148.

 • Прибега Д.В., Кармаліта А.К., Алексієнко А.І. Вплив матеріалу вирубної плити на процес вирубування та перфорації деталей взуття // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – №1.– С. 185 – 187.

 • Пат. 68475А Україна, МКИ А 43 D 8/18. Пристрій для виконання перфорації деталей з м'якого еластичного матеріалу / Д.В. Прибега, А.К. Кармаліта, О.С. Поліщук – № 2002042690; Заявл. 04.04.02; Опубл. 16.08.04, Бюл. №8. – 2 с.

 • Пат. 9927 Україна, МКИ А 43 D 8/04. Прес для вирубування деталей з листового матеріалу та натуральної шкіри / Д.В. Прибега, А.К. Кармаліта, О.С. Поліщук – № u200503939; Заявл. 25.04.05; Опубл. 17.10.05, Бюл. №10. – 3 с.

 • Пат. 10262 Україна, МКИ А43 D8/04, А43 D8/36. Енергозберігаючий прес для вирубування деталей взуття / Д.В. Прибега, А.К. Кармаліта, О.С. Поліщук, С.С. Шевчук – № u200503000; Заявл. 01.04.05; Опубл. 15.11.05, Бюл. №11. – 2 с.

  У публікаціях 1, 2, 3 здобувачеві


 •