LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології розстилу лляної соломи із застосуванням механічної і хімічної обробки

видового складу іншої мікрофлори, у тому числі й патогенної.

Дослідження видового складу мікроорганізмів не є достатніми для відображення повної картини мікробіологічних процесів, які відбуваються під час перетворення лляної соломи в тресту. Тому дуже важливим є дослідження кількісного складу мікроорганізмів, які беруть участь у процесі розстилу.


Таблиця 5

Видовий склад мікрофлори в процесі розстилання стебел лляної соломи


Спосіб обробки стебел

Доба відбору стебел

Acremonsella atra

Alternaria linikola

Cladosporium herbarum

Dothiorela gregaria

Colletotrschum lini

Fusarium graminear

Fusarium gibosum

Fusarium avenaceum

Phoma exidua

Septorsa linikola

Gonatobotrys flava

Контрольний варіант

1 до-

ба

*

*

*

***

*

*

**

***

**


*


14 до-

ба


***

***

*

*


**

**


**21 до-

ба

**

***

**
***

*


***


Розстилання з плющенням стебел і обробкою хімічною композицією №2

5 до-

ба


**

**


***


**

***


**10 до-

ба


***

***


***

*

*


Розстилання з плющенням стебел і обробкою хімічною композицією №3

5 до-

ба


**

**


***


**

***


**10 до-

ба


***

***


***

*

*


Розстилання з плющенням стебел і обробкою хімічною композицією №4

5 до-

ба


***

**


*


**

**

**

**10 до-

ба


***

***


**

*


*


* – гриби, які рідко зустрічаються, з частотою менше 30%;

** – гриби, які часто зустрічаються, з частотою від 30% до 50%;

*** – гриби, які є домінуючими і зустрічаються з частотою більше 50%.


Графічно характер розвитку пектиноруйнівної мікрофлори при обробці плющених стебел лляної соломи хімічними композиційними препаратами, до складу яких входять моно-, ди- і полісахариди, відображено на рис. 4.

Дослідження кількісного і видового складу мікроорганізмів, які розвиваються на стеблах плющеної лляної соломи в процесі розстилання, свідчать про зменшення кількості целюлозоруйнівної мікрофлори. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню якості трести і зміні хімічного складу виділеного з неї лляного волокна.

Хімічний склад лляного волокна, виділеного з трести контрольного зразка і отриманого з плющених стебел, оброблених хімічними композиційними препаратами, наведено в табл. 6.

Проведені дослідження свідчать, що в результаті обробки плющених стебел лляної соломи хімічними композиційними препаратами на основі неіоногенних поверхнево-активних речовин та моно-, ди- і полісахаридів досягається досить високий ступінь очищення лляного волокна від супутників целюлози – пектинових речовин і лігніну.


Таблиця 6

Хімічний склад лляного волокна

Вміст компонентів, %

Варіанти обробки


контрольний варіант

композиція №2

композиція №3

композиція №4

Целюлоза

70,30

85,06

81,59

84,21

Лігнін

5,48

2,88

3,00

2,96

Пектинові речовини

4,85

1,00

2,16

1,25


У п'ятому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту одержання лляного волокна. На основі аналізу результатів досліджень здійснено економічний розрахунок ефективності удосконаленої технології розстилу стебел лляної соломи.

Визначено, що використання запропонованих хімічних препаратів і попереднє плющення стебел лляної соломи в процесі приготування трести дає можливість отримати умовно чистий прибуток 75,85 грн./га та підвищити рівень рентабельності виробництва лляної продукції на 18,2%.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


  • Удосконалено технологію одержання лляного волокна шляхом плющення і розстилу стебел лляної соломи на стелищі. Запропоновано інтенсифікатори цього процесу і проаналізовано їх вплив на фізико-механічні показники лляного волокна. Показано, що кращі результати дають неіоногенні поверхнево-активні речовини з терміном біологічного розпаду 3 – 5 тижнів на відкритому повітрі.

  • Досліджено процес плющення лляної соломи на збиральних комбайнах. Показано, що для плющення під час збирання достатньо тиску самих вальців, при цьому діаметр вальців становить 205 мм.

  • Теоретично і експериментально обґрунтовано хімічний склад і концентрацію композиційних препаратів, які створюють сприятливі умови для розвитку пектиноруйнівних мікроорганізмів та забезпечують проникнення, утримання вологи і хімічних речовин всередині стебел лляної соломи. Кращі результати


  •