LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології формування пакувань хрестового намотування

текстильних пакувань внесли професори В.О. Гордєєв, Є.Д.Єфремов, О.Ф.Прошков, В.Б. Кльонов. При цьому встановлено, що традиційний спосіб формування пакувань має ряд істотних недоліків, які обумовлені принципом дії мотального механізму. Найбільш перспективним в плані підвищення ефективності процесу перемотування є удосконалення технології розкладки і намотування пряжі на пакування за рахунок її додаткового руху при формуванні.

Виходячи з цього, сформульована мета роботи і визначені напрямки досліджень.

У другому розділі визначені об'єкт, предмети і методи досліджень. У першому підрозділі приведена методика дослідження структурних показників отриманих пакувань – розподілу радіальної і меридіальної щільності намотування. У другому підрозділі викладена методика дослідження форми витка пряжі на поверхні намотування. В наступних підрозділах визначенні методики дослідження натягу пряжі при перемотуванні і фізико-механічних показників пряжі відповідно до ДСТу і технічних умов ВАТ "Херсонський БК" на випуск пряжі.

Третій розділ присвячений розробці технології намотування мотальних пакувань з осьовим зміщенням в процесі їх формування.

Відомо, що форма і структура тіла намотування обумовлені принципом дії мотального механізму, частиною якого є механізм приклону, в зв'язку з чим виникла необхідність дослідження впливу заправних параметрів приклону на умови формування мотального пакування. Заправні параметри приклону регулювались кутом q нахилу вісі веретена приклону по відношенню до вісі мотального барабанчика (рис.1). В результаті експериментальних випробувань встановлено, що найбільш раціональна структура намотування пряжі на пакуванні одержується при установці приклона мотальної машини без зазору D між утворюючими поверхні намотування і мотального барабанчика. Це дає зниження нерівномірності розподілу щільності пакування вздовж утворюючої на 27% і зменшує стираючий вплив на пряжу. Але при цьому не вдається повністю уникнути таких дефектів намотування, як ущільнення торцевих ділянок пакування та джгутове намотування.

Рис. 1. Варіанти установки приклону

1 – конусний патрон;

2 – мотальний барабанчик;

3 – веретено приклону.


Подальше зниження нерівномірності щільності пакування і уникнення дефектів намотування при збереженні існуючого принципу роботи мотального механізму можливо досягти за рахунок удосконалення технології намотування пряжі на пакування шляхом надання пакуванню додаткового руху в процесі його формування. Технічно це вирішується за рахунок зміни конструкції приклону мотального механізму.

Механізм приклону нової конструкції був розроблений на кафедрі механічної технології волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету на базі механізму приклона мотальної машини М-150-2 і захищений патентом України. Схема механізму приклону нової конструкції представлена на рис. 2.

Рис.2. Схема механізму приклона бобіни нової конструкції


Механізм працює наступним чином. Мотальний барабанчик 13 і вал самозупинки 2 обертаються одночасно з різними кутовими швидкостями. Мотальний барабанчик приводить в обертання пакування 12, встановлене на веретені 11, яке закріплене на державці приклону 10. Державка приклону закріплена за допомогою болта в кронштейні 9. Вал самозупинки 2 обертається разом з ексцентриком 1, який за допомогою повідка 3 і коромисла 4 передає втулці 5 з закріпленою на ній пластиною 8 періодичний поворот на вісі 6. При цьому ролик 7, закріплений на кронштейні 9 приклону 10, обкатується по похилому пазу пластини 8, в результаті кронштейн 9 здійснює зворотно-поступальний рух вздовж вісі 6. Таким чином, пакування 12 в процесі формування переміщується вздовж вісі мотального барабанчика 13, що забезпечує постійне кутове і осьове розсіювання витків пряжі на поверхні пакування.

У механізмі передбачена можливість регулювання величини зміщення пакування вздовж мотального барабанчика, що впливає на умови формування поверхні намотування і на розміри пакування. Для цього коромисло 4 має подовжній паз, в якому кріпиться вісь, що зв'язує поводок і коромисло. При зменшенні довжини коромисла збільшується кут повороту втулки 5 на вісі 6, відповідно збільшується і величина зміщення пакування щодо мотального барабанчика, що приводить до збільшення висоти намотування і, як наслідок, до збільшення маси пакування.

При класичному способі перемотування пряжі запобігання джгутоутворенню здійснюється за рахунок роботи механізму електроперервача мотальної машини. Електроперервач періодично відключає електродвигун, який приводить в рух мотальні барабанчики, в результаті чого змінюється співвідношення кутових швидкостей мотального барабанчика і бобіни у фрикційній парі і відбувається кутове розсіювання витків на поверхні намотування.

Приклон нової конструкції передбачає постійне кутове розсіювання витків пряжі в процесі формування пакування, тим самим запобігаючи появі джгутового намотування. Це дозволяє виключити роботу електроперервача, за рахунок чого стабілізується режим роботи мотальної машини, підвищується якість намотування і продуктивність обладнання.

З метою визначення практичних можливостей механізму приклона нової конструкції проведені його експериментальні дослідження у виробничих умовах.

Експериментальний зразок механізму був встановлений на мотальній машині М-150-2 в мотально-снувальному цеху 1-ої прядильно-ткацької фабрики ВАТ "Херсонський БК". Для визначення впливу величини зміщення пакування на нерівномірність щільності намотування було напрацьовано 5 бобін бавовняної пряжі лінійної щільності 20 текс і 5 бобін льонолавсанової пряжі лінійної щільності 29 текс. Величина зміщення пакування регулювалась величиною ексцентриситету ексцентрика 1, довжиною коромисла 4 і кутом нахилу профільного пазу пластини 8 механізму (рис.1) і варіювалася в діапазоні від 4 до 12 мм. Результати дослідження представлені в табл.1. Для порівняльного аналізу в табл. 1 наведені дані розподілу щільності намотування бобін, які отримані із застосуванням приклону існуючої конструкції (фабричний варіант).

Аналіз отриманих результатів дозволив зробити висновок про те, що при величині зміщення пакування від 8 до 12 мм відсутнє джгутоутворення і зниження нерівномірності розподілу щільності по довжині утворюючої складає 20-45%. При цьому висота намотування в порівнянні з фабричним варіантом збільшується на 10 мм, що приводить до збільшення корисного об'єму пакування.

Таким чином встановлено, що розроблений механізм приклону дозволяє регулювати