LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення формних процесів тамподруку

перевірки

табл.

розр.

табл.

розр.

табл.

розр.

te, с

tп/ tт, с

L , лін/см

зі спиртовимивних пластин Magnet Raster

yS50=4,687-5,187x1+l,287x2-9,937x3+

+1,562x1x2+0,875x1x3-0,187х2x3+

+1,087x1х2x3

Ys50=4,687-5,187x1-9,937x3

0,6798

0,3676

12,71

32,35; 35,8; 8,89; 68,58; 10,78; 0,60; 1,29; 7,51

278

191,3

192

126

100

yh50=72,45-1,45x1+26,65x2-30,125x3-

-l,95x1x2-3,625x1x3+12,125х2x3-

-4,375х1x2x3

Yh50=72,45+26,65x2-30,125x3-

-12,125x2x3--4,375x1x2x3

0,6798

0,2402

12,71

225,21; 4,51; 82,75; 93,64; 6,06; 11,27; 13,60; 37,69

215,7

123,4
з водовимивних пластин Aqua Nylo

yS50=4,275-3,35x1+l,375x2-8,025x3-

-0,25x1x2+0,15x1x3+1,525х2x3

Ys50=4,275-3,35x1+1,375x2-

-8,025x3+1,525x2x3

0,6798

0,3731

12,71

42,12; 33,0; 13,55; 79,6; 2,46; 1,48; 15,02; 0

215,7

2,8

192

66

72

yh50=58,925-0,875x1+l 1,375х2-61,675х3-

-18,5х1x2-8,75х1x3-9,625х2Хз+

+8,675х1x2x3

Yh40=58,925+11,375x2-28,375x3-

-9,625x2x3+8,675x1x2x3

0,6798

0,3731

12,71

86,53; 1,28; 16,70; 41,67; 11,93; 0,55; 14,13; 12,74

215,7

48,1
з металевих пластин Granoprint

YS50=5,94+2,735x1+5,825x2=3,695x3-

-1,8675x1x2-2,555x1x3+5,7825x2x3-

-7,5525x1x2x3

Ys50=5,94+2,735x1+5,825x2-

-3,695x3-1,867x1x2-2,555x1x3+

+5,783x2x3-7,552x1x2x3

0,6798

0,6123

12,71

43,81; 20,17; 42,96; 27,25; 13,77; 18,84; 42,64; 55,70

164,4

12,45

10

113

48

Yh50=13,1125+0,3875x1+3,7125x2-

-0,2875x3+0,1375x1x2+0,2875x1x3-

-0,0375x2x3-0,6125x1x2x3;

Yh50=13,1125+3,7125x2

0,6798

0,2712

12,71

96,56; 2,85; 27,34; 2,12; 1,01; 2,12;

6,28; 4,51

234,0

6,43
Таблиця 2

Результати оптимізації умов виготовлення

друкарських форм тамподруку

Фактор оптимізації

Спиртовимивна ФДФ

Водовимивна ФДФ

МДФ


рекомендації фірми- виробника

після оптимізації

скорочення, %

рекомендації фірми- виробника

після оптимізації

скорочення, %

рекомендації фірми- виробника

після оптимізації

скорочення, %

Час експонуван-
ня, с

300

192

36

300

192

36

80

10

87,5

Час проявлен-ня, с

180

126

30

180

66

66,3

-

-

-

Час травлення, с

-

-

-

-

-

-

120

113

5,8


У четвертому розділі –„Техніко-економічний аналіз оптимізованої технології виготовлення друкарських форм для тамподруку та розробка вихідних вимог щодо удосконалення формного устаткування" – вивчено вплив ФДФ і МДФ, типу фарб, твердості тампонів і виду задруковуваного матеріалу на якість відбитків, досліджено зносостійкість ФДФ і МДФ. Зроблено техніко-економічний аналіз удосконалення технології формних процесів, досягнутого в результаті їх дослідження, моделювання та оптимізації, розроблено рекомендації щодо використання різних типів друкарських форм і вихідні вимоги до створення нових конструкцій копіювальної установки і малоформатного процесора для виготовлення і додаткової обробки друкарських форм тамподруку.

Як видно з рис. 3, у ланцюгу „форма – відбиток" спостерігається складний характер впливу виду матеріалу друкарської форми, тампонів, розмірів друкуючих елементів на їх спотворення.


Рис. 3. Вплив виду друкарської форми (а – фотополімерна водорозчинна, б – металева), лініатури растра та твердості тампона (1 – 2 од. Ш,

2 – 4 од. Ш, 3 – 6 од. Ш) на відносне спотворення друкуючих елементів


Встановлено, що при використанні ФДФ найменші спотворення можна одержати при друкуванні більш твердими тампонами, а вплив лініатури растра проявляється в екстремальних значеннях спотворень в області 40 – 80 лін/см зі зменшенням спотворень високих лініатур. Спотворення елементів на відбитках, отриманих з МДФ, перевищують спотворення на відбитках з ФДФ (рис. 3). Це можна пояснити (за концепціями проф. Я.І. Чехмана та проф. А.І. Петрука) різницею деформаційних властивостей ФДФ і МДФ.

У результаті вивчення зміни розмірів елементів ФДФ і МДФ при їх зношуванні тертям встановлено, що металеві форми для тампонного друку здатні витримувати 10000 – 12000 циклів тертя, тобто в 40 – 50 разів більш зносостійкі, ніж фотополімерні. Ці особливості зношування МДФ і ФДФ пояснено на основі ґрунтовних теоретичних і практичних досліджень О.М.Величко, Е.Т. Лазаренко, Р.І. Мервінського та О.Ф. Розума.

Економічні розрахунки показали, що оптимізація технології формних процесів дозволяє зменшити трудомісткість виготовлення спирто- та водорозчинних ФДФ і МДФ, скоротити витрати на оплату праці й електроенергії при забезпеченні потрібної якості форм і відбитків. Встановлено також скорочення витрат на матеріали, електроенергію, оплату праці і т. ін. при уживанні фотополімерних форм порівняно з металевими для чотирифарбового друку накладом 10 тис. примірників, а також більшу доцільність використання металевих друкарських форм для чотирифарбового друку накладом 100 тис. примірників, що забезпечує зниження собівартості, трудомісткості та матеріалоємкості цих формних процесів.

Розробка рекомендацій щодо проектування копіювальної рами здійснена на основі результатів моделювання та оптимізаії впливу умов експонування фотополімеризаційноздатних та попередньоочутливлених металевих пластин на відтворення зображення в ланцюгу „фотоформа – друкарська форма",