LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення формних процесів тамподруку

зображення.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Фотополімерні друкарські форми для тамподруку: оптимізація технології виготовлення // Наукові записки / УАД. – 2002. – Вип.5. – С.50 – 52.

  Дисертантом проведено серію експериментів та математичну обробку результатів досліджень.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Дослідження, моделювання та оптимізація технології виготовлення фотополімерних друкарських форм для тамподруку // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. праць. – Львів, 2002. – Вип 9.– С.175 – 178.

  Проведено експериментальні дослідження, у співавторстві з керівником створено математичну модель процесу виготовлення фотополімерних друкарських форм для тамподруку і підтверджено її адекватність, сформульовано висновки.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Дослідження та оптимізація технології виготовлення друкарських форм для тамподруку // Друкарство. – 2003. – №1.– С. 58 – 59.

  Здобувачем проведено порівняльний аналіз технологій виготовлення друкарських форм для тамподруку.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Друкарські форми для тамподруку з фотополімеризаційноздатних матеріалів: оптимізація технології виготовлення // Наукові записки / УАД. – 2003. – Вип.6. – С.53 – 55.

  Дисертанту належать математичне опрацювання результатів досліджень і перевірка їх достовірності.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Тампонний друк паковань (вибір фарб) //Упаковка. – 2003. – №4. – С. 40 – 41.

  У співавторстві з керівником проаналізовано літературні джерела про асортимент фарб для тамподруку, подано практичні рекомендації щодо застосування певного виду фарб відповідно до матеріалу паковань.

 • Горбач А.Є., Мудрак Е., Рудник Л.В. Зносостійкість друкарських форм для тамподруку //Упаковка. – 2004. – №1. – С. 44 – 45.

  Здійснено порівняльний аналіз дослідженої зносостійкості металевих та фотополімерних форм тамподруку.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Тамподрук: особливості формних та друкарських процесів // Друкарський кур'єр. – 2002. – №7 – 8. – С. 21.

  Створено класифікацію формних матеріалів для тамподруку, матеріалів для задруковування, тампонів, фарб і тамподрукарського устаткування.

 • Етикетка: як виготовити? / Войтенко С., Рудник Л., Сафонов О., Циманек Я., Якуцевич С. / За ред. д-ра техн. наук, проф. Е.Т. Лазаренка. – К.: ІАЦ „Упаковка", 2003. – 184 с. / Рец. Упаковка. – 2004. – №1. – С.57.

 • Рудник Л.В. Вплив технологічних режимів тамподруку на якість відбитків // Доп. ІІ наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К., 2002. – С.8.

  17. Рудник Л.В., Матюніна О.В. Етикетка: технології та матеріали // Тези доп. І наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К., 2001. – С. 71.

  18. Рудник Л.В. Технология флексографской этикетки: анализ состояния и перспектив развития // Матер. Междунар. науч.-техн. конф. – Омск, 2001. – С.161.

  19. Лазаренко Э.Т., Мудрак Е., Рудник Л.В. Тампопечать: состояние, проблемы перспективы // Матер. науч.-техн. конф. – Минск, 2001. – С. 79 – 80.

  20. Мудрак Е., Рудник Л. Тамподрук // Друкуймо. – 2001. – №10. – С.10 – 11.

  21. Демянишин Д., Прокіп І., Рудник Л. Бази даних з тамподруку: матеріали, технології, устаткування // Доп. ІІ наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К., 2002. – С.27.

  22. Лазаренко Э.Т., Рудник Л.В., Мудрак Е. Фотополимеризующиеся материалы на основе олигокарбонатметакрилатов и технология изготовления из них печатных форм для тампопечати // Тезисы докл. VIII междунар. конф. „Олигомеры – 2002". – Москва – Черноголовка, 2002. – С. 264.

  23.Лазаренко Э.Т., Мудрак Е., Рудник Л.В., Прокип И.С. Влияние технологических режимов формных и печатных процессов на качество оттисков глубокой офсетной печати // Проблемы современной полиграфии: Матер. І заочн. междун. науч. конф. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2002. – С. 57 – 60.

  24. Войтенко С., Рудник Л., Циманек Я. Аналіз стану і перспектив розвитку технологій виготовлення та використання етикетки // Доп. ІІІ наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К., 2003. – С.32 – 34.

  25. Горбач А., Рудник Л. Аналіз факторів, що впливають на тиражостійкість друкарських форм тамподруку // Доп. ІІІ наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К., 2003. – С.12 – 13.

  26. Рудник Л. Вплив технологічного процесу травлення металевих друкарських форм для тамподруку на їх якість // Доп. ІІІ наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К., 2003. – С.16 – 17.

  27. Рудник Л., Микитів Н. Техніко-економічна ефективність оптимізації формних процесів тамподруку // Доп. IV наук.-техн. конф. студентів і аспірантів „Друкарство молоде". – К., 2004. – С.45 – 47.


  Рудник Л.В. Удосконалення формних процесів тамподруку. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва. – Українська академія друкарства, Львів, 2004.

  Робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі – удосконаленню формних процесів тамподруку. На основі досліджень встановлено закономірності впливу технологічних факторів виготовлення фотополімерних друкарських форм (розмірів і частоти елементів фотоформи, часу експонування пластин та вимивання копій) і металевих форм (часу експонування й травлення копій) для тамподруку на графічні спотворення й глибину друкуючих елементів. На підставі принципів математичного планування експерименту здійснено дослідження і моделювання цих технологічних процесів з отриманням регресійних рівнянь, які після перевірки використано за методом крутого сходження для отримання оптимальних значень факторів.

  Порівняння запропонованих технологічних режимів з рекомендаціями фірм, які виробляють формні матеріали для виготовлення металевих і фотополімерних друкарських форм, виявило прискорення формних процесів тамподруку внаслідок їх моделювання та оптимізації.

  Визначено закономірності впливу таких факторів друкарського процесу, як вид формного матеріалу і фарби, твердість тампона та лініатура растра на спотворення друкарських елементів металевих і фотополімерних форм.

  Здійснено порівняння зносостійкості металевих і фотополімерних друкарських форм тамподруку, на основі чого запропоновано рекомендації щодо сфер їх використання.

  На підставі проведеної на поліграфічних підприємствах апробації і техніко-економічного аналізу оптимізованих процесів виготовлення та експлуатації металевих і фотополімерних форм тамподруку розроблено технологічну інструкцію щодо їх практичного використання та вихідні вимоги до створення нових конструкцій копіювальної установки і малоформатного процесора для виготовлення і додаткової обробки друкарських форм тамподруку.

  Ключові слова: тамподрук, фотополімерні друкарські форми, металеві друкарські форми, тампон, спотворення друкарських елементів, глибина друкарських елементів, зносостійкість друкарських форм.

  Рудник Л.В. Усовершенствование формных процессов тампопечати. – Рукопись.

  Диссертация на


 •