LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вдосконалення процесу проектування формованих підошов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТВРОНА ІННА ТАДЕУШІВНА


УДК 685.31.02ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ

ФОРМОВАНИХ ПІДОШОВСпеціальність 05.19.06 –

технологія взуттєвих та шкіряних виробів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Хмельницький –2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Домбровський Анатолій Броніславович,

Хмельницький національний університет,

декан факультету технологій і дизайну


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Коновал Віктор Павлович,

Київський національний університет

технологій та дизайну,

завідуючий кафедрою конструювання і технології виробів із шкірикандидат технічних наук

Храмова Наталя Станіславівна,

Інститут моделювання конструювання одягу

(м. Хмельницький),

старший викладач кафедри конструювання і технології швейних виробів


Провідна установа:

Львівська комерційна академія

Міністерства освіти і науки України, м. ЛьвівЗахист відбудеться 14.12.2005 р. о _10___ годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради К 70.052.03 у Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 110.


Автореферат розісланий 07.12. 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доц. Домбровська О.М.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Відомо, що однією з передумов створення конкурентноспроможної продукції взагалі і взуття зокрема, є розробка прогресивних технологій проектування та виробництва виробів.

Існуюча технологія виробництва взуття практично зводиться до складання попередньо підготовлених деталей та вузлів, що відкриває перспективу раціонального використання матеріалів та підвищення продуктивності праці конструктора і якості продукції. Чільне місце в цьому процесі займає проектування формованих підошов. Тому один із шляхів технічного забезпечення взуттєвої галузі полягає в тому, щоб ефективніше використати автоматизацію процесу їх проектування і виробництва.

Останнім часом, особливо для чоловічого повсякденного взуття, використовуються формовані підошви з високим бортиком. Необхідність використання бортика, переважно у підошвах для осінньо-весняного та зимового сезонів, пояснюється рядом відомих експлуатаційних факторів.

Однак на сьогоднішній день проектування та виготовлення формованих підошов на Україні та країнах ближнього зарубіжжя недостатньо науково обгрунтовані. Немає ніякої інформації про те, якою має бути ширина клейового шва у випадку, коли до заготовки верху приклеюється також і бортик. Ще недостатньо вивчене питання визначення кута оптимального нахилу ходової поверхні каблука відносно площини опори у формованих підошвах. Залишається актуальним питання з визначення коефіцієнту спресування сучасних пакетів матеріалів заготовок верху взуття, який враховується при проектуванні неходової поверхні формованої підошви. Надалі, термін "спресування" буде характеризувати процес, при якому відбувається зміна товщини пакетів матеріалів верху при формуванні заготовки на колодці. Величину зменшення товщини пакетів матеріалів при цьому процесі в рамках даної роботи називатимемо усадкою.

Не дивлячись на значну кількість проведених досліджень і розробок, практично відсутні рекомендації і методики по створенню САПР формованих підошов з урахуванням точних значень усадок пакетів матеріалів заготовки верху взуття при виконанні обтяжно-затягувальних операцій на колодці, а також співвідношення між конструктивними параметрами підошов, таких як висота бортика і ширина клейового шва.

У цих умовах актуальним є проведення досліджень, орієнтованих на вдосконалення методологічних основ і створення інформаційних баз автоматизованого проектування формованих підошов з бортиком.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до наукового напрямку 01-06 "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі"; держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри технології та конструювання виробів із шкіри по проблемі "Вдосконалення технологічних процесів, конструювання та виробництва виробів із шкіри"; договору на науково-дослідну роботу "Методологічні основи проектування формованих підошов з бортиком" за замовленням Хмельницького підприємства "Літма".

Мета і задачі дослідження. Основна мета дослідження полягає в розробці методу автоматизованого проектування формованих підошов із бортиком з урахуванням ступеня спресування матеріалів заготовки в місцях бокового стику з підошвою та нормативної міцності клейового шва до заготовки верху.

Поставлену мету досягнуто завдяки вирішенню таких завдань:

  • визначення рівня достатності та достовірності інформаційного і практичного стану сучасних методів проектування формованих підошов;

  • вдосконалення методу з розробкою приладу для визначення коефіцієнтів спресування товщини пакетів матеріалів у носковій, геленковій та п'ятковій частинах заготовки верху взуття при формуванні на колодці;

  • розробка методу визначення кута оптимального нахилу набійкової поверхні каблука відносно площини опори;

  • визначення геометричних параметрів формованих підошов, достатніх для забезпечення нормативної міцності кріплення, на основі встановлення залежності міцності кріплення підошов із синтетичних матеріалів з бортиком від ширини і висоти клейового шва;

  • розробка алгоритму і здійснення автоматизованого проектування формованих підошов з урахуванням визначених коефіцієнтів спресування матеріалів верху та конструктивних характеристик, серед яких оптимальний кут нахилу ходової поверхні каблука відносно площини опори, ширина нанесення клею і висота бортика;

  • проведення промислової апробації результатів роботи.

Об'єкт дослідження – процес підвищення якості проектування формованих підошов.

Предмет дослідження – вдосконалення методики проектування формованих