LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Література універсального змісту → Бібліографічний покажчик опублікованих робіт Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

Бібліографічний покажчик опублікованих робіт Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. Т. 3. 1985-2002 рр. / Відп. ред.: В.Д. Походенко, С.Я. Кучмій; НАН України, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського. — К.: Академперіодика, 2002. — 390 с.

Національна академія наук України
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського

Бібліографічний покажчик
опублікованих робіт
Інституту фізичної хімії
ім. Л. В. Писаржевського
НАН України

Том 3
1985-2002 рр.

Київ
"Академперіодика"
2002

УКЛАДАЧІ :

Майя Георгіївна Аносова, Ніна Василівна Власенко, Галина Яківна Железнякова, Ніна Миколаївна Зіньчук, Андрій Юрійович Капран, Ярослав Іванович Курись, Степан Ярославович Кучмій, Валентина Іванівна Литвин, Наталія Андріївна Сидорова

ВІДПОВІДАЛЬНІ РЕДАКТОРИ:

Віталій Дмитрович Походенко, Степан Ярославович Кучмій

Друкується за рішенням ученої ради Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

ЗМІСТ

 • ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
 • ПЕРЕДМОВА
 • 1. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  В ІНСТИТУТІ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ім. Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
  • 1.1 Роботи загального характеру
  • 1.2 Огляди та узагальнення
  • 1.3 Оригінальні публікації за матеріалами наукових досліджень
  • 1.4 Різне
 • 2. МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ, ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ПЕРСОНАЛІЇ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА
  • 2.1 Монографії і збірники
  • 2.2 Періодичні видання
  • 2.3 Матеріали конференцій і нарад, проведених Інститутом
  • 2.4 Персоналії
  • 2.5 Науково-популярна література
 • 3. ДИСЕРТАЦІЇ
  • 3.1 Дисертації на здобуття ученого ступеня доктора наук
  • 3.2 Дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата наук
 • 4. АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ
 • ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 • АН СССР - Академія наук СРСР
 • ВНИ - Всесоюзний науково-дослідний інститут
 • ВХ - Відділення хімії
 • ВХО - Всесоюзне хімічне товариство
 • ГКНТ - Державний комітет з науки і техніки
 • ГУ - Державний університет
 • ИОНХ - Інститут загальної і неорганічної хімії
 • ИФХ - Інститут фізичної хімії
 • ИХВС - Інститут високомолекулярних сполук
 • ІЗНХ - Інститут загальної і неорганічної хімії
 • ІОХ - Інститут органічної хімії
 • ІФХ - Інститут фізичної хімії
 • КГУ - Київський державний університет
 • КИЯИ - Київський інститут ядерних досліджень
 • КПИ - Київський політехнічний інститут
 • КТЕІ , КТЭИ - Київський торгово-економічний інститут
 • МВ и ССО - Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти
 • НАН - Національна академія наук
 • НУ - Національний університет
 • РАН - Російська академія наук
 • СО - Сибірське віділення
 • УкрНИИНТИ - Український науково-дослідний інститут науково- технічої інформації
 • УХО, УХТ - Українське хімічне товариство
 • ХТИ - Хіміко-технологічний інститут

ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний покажчик є продовженням опублікованих раніше таких же покажчиків за 1927-1976 та 1976-1985 роки. Він є корисним джерелом інформації не тільки для працівників Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржеського НАН України, де розвиваються такі наукові напрямки як теорія хімічної будови, кінетика і реакційна здатність, фізико-неорганічна хімія, каталіз, адсорбція і адсорбенти, хімія високих енергій, але й для працівників інших установ і організацій, які працюють над вирішенням цих та суміжних наукових проблем.

У 2002 р. Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України відзначає ювілей - 75 років від часу його застосування. За роки своєї 75-річної діяльності Інститут досяг значних успіхів у розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з найактуальніших проблем фізичної хімії, у підготовці наукових кадрів, видавничій діяльності тощо. Покажчик демонструє наукові досягнення, з якими Інститут зустрічає свій ювілей.

Джерелом матеріалу для бібліографічного покажчика є наукові статті, опубліковані в періодичних виданнях та збірниках, в матеріалах міжнародних та внутрішньодержавних конференцій, симпозіумів, нарад; монографії працівників, збірники, видані Інститутом; матеріали наукових конференцій, проведених Інститутом; дисертації, захищені працівниками Інституту на здобуття ученого ступеня доктора та кандидата наук; авторські свідоцтва та патенти, видані працівникам Інституту; відомості про видатних учених Інституту, опубліковані у виданнях довідникового характеру та періодичній пресі.

Матеріал покажчика систематизований в хронологічно-алфавітному порядку за видами опублікованих видань: статті, монографії, збірники, періодичні видання, матеріали наукових конференцій, дисертації, авторські свідоцтва та патенти.

Для полегшення користування бібліографічним покажчиком він містить список прийнятих скорочень та іменний покажчик.

Copyright2002,
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського