LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Література універсального змісту → Бібліографія праць співробітників інституту 1991 — 2001 рр.

Національна академія наук України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень

Бібліографія праць
співробітників інституту
1991 — 2001 рр.

Київ 2002

Редакційна колегія:

І. Ф. Курас, академік НАН України (голова),
Ю. А. Левенець, доктор політичних наук (заступник голови)
В. О. Котигоренко, кандидат історичних наук (відповідальний редактор)
В. А. Войналович, кандидат історичних наук
О. В. Заремба, кандидат історичних наук
О. М. Майборода, доктор історичних наук
М. І. Панчук, доктор історичних наук
А. М. Пойченко, доктор політичних наук
Ф. М. Рудич, доктор філософських наук
М. Ф. Рибачук, доктор філософських наук
В. Ф. Солдатенко, доктор історичних наук
Ю. І. Шаповал, доктор історичних наук
Л. Є. Шкляр, доктор політичних наук
В. М. Якушик, доктор політичних наук

Упорядники:
Ю. І. Шаповал, Н. В. Савченко

Редактор:
С. О. Носова

Комп'ютерний набір:
Т. В. Базаєва, Г. І. Зеленько, Є. В. Кигим,
Т. Г. Перожок, Н. М. Сінельникова, Т. В. Кравченко

Бібліографія праць співробітників інституту 1991 — 2001 рр. / НАН України, Інститут політ. і етнонац. досліджень / Гол. ред. І.Ф.Курас. — К.: Інститут політ. і етнонац. досліджень, 2002. — 144 с.

Видання містить бібліографічні описи монографій, брошур, статей, тез доповідей та інших публікацій співробітників Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України за 1991-2001 рр.

© Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002

Зміст

І.Курас. Передмова

Курас Іван Федорович
Левенець Юрій Анатолійович
Котигоренко Віктор Олексійович

Відділ етнополітології

Майборода Олександр Микитович
Шаповал Юрій Іванович
Шкляр Леонід Євдокимович
Рибачук Микола Филимонович
Нагорна Лариса Панасівна
Клинченко Тетяна Володимирівна
Кирюшко Микола Іванович
Римаренко Сергій Юрійович
Старовойтова Наталія Олексіївна
Кривицька Олена Віталіївна
Кулик Володимир Михайлович
Рубльова Наталія Степанівна
Нельга Олександр В'ячеславович
Перевезій Віталій Олександрович
Лісничук Олесь Володимирович
Мандебура Олеся Святославівна

Відділ теоретичних і прикладних
проблем політології


Рудич Фелікс Михайлович
Дергачов Олександр Петрович
Трипольський Всеволод Олексійович
Макаров Анатолій Миколайович
Пахарєв Анатолій Дмитрович
Щербенко Едуард Васильович
Ляшенко Тетяна Михайлівна
Кононенко Наталія Вікторівна
Кравченко Тамара Володимирівна
Кириченко Микола Григорович
Пойченко Анатолій Михайлович
Балабан Ростислав Валерійович
Чіналієв Улукбек Кожомжарович
Клинченко Олег Володимирович
Зеленько Галина Іванівна
Брехаря Світлана Григорівна
Демченко Наталія Геннадіївна
Михальченко Микола Іванович

Відділ етноісторичних досліджень

Солдатенко Валерій Федорович
Кучер Володимир Іванович
Гошуляк Іван Леонідович
Кривошея Володимир Володимирович
Бевз Тетяна Анатоліївна
Горєлов Микола Євгенович
Яремчук В'ячеслав Дмитрович
Собачко Ольга Миколаївна
Любовець Григорій Вікторович
Пономарьов Анатолій Петрович

Відділ національних меншин

Панчук Май Іванович
Войналович Віктор Анатолійович
Зінченко Юрій Іванович
Рафальський Олег Олексійович
Устименко Володимир Михайлович
Галенко Олександр Іванович
Калакура Олег Ярославович
Макаренко Наталія Юріївна
Горбань Тетяна Юріївна
Ляшенко Олексій Олексійович
Поліщук Юрій Миколайович
Чирко Богдан Володимирович

Відділ єврейської історії і культури

Заремба Олександр Верленович
Беренштейн Олег Борисович
Гриневич Владислав Анатолійович
Подольський Анатолій Юхимович
Погребинська Ірина Михайлівна
Туров Ігор Вікторович
Козерод Олег Віталійович
Горовська Неля Фроїмівна
Тупайло Михайло Володимирович
Матвєєв Володимир Іванович

Передмова

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України відзначає своє перше десятиріччя, а відтак і спроба підготувати бібліографію праць його співробітників є першою. Інститут створювався за нелегких умов. І хоча формальною датою відліку його історії є 11 грудня 1991 року, коли було ухвалено відповідне рішення Президії Академії наук України, було б несправедливо не згадати передісторію. Наш інститут формувався на базі колективу Інституту політичних досліджень, який, в свою чергу, постав на базі Інституту історії партії при ЦК Компартії України.

Згадую про це насамперед для того, щоб підкреслити складність і навіть певний драматизм, за яких багатьом науковцям довелось "вживатись" в нову проблематику, змінювати парадигму наукового мислення, долати стереотипи. У зв'язку з цим було б неправильно не згадати окремо добу горбачовської "перебудови". Вже тоді значна частина науковців перейшла до активного освоєння масиву етнополітичних питань, аналізу і прогнозування політичного процесу в Україні, його місця у контексті міждержавного розвитку.

Коли інститут було створено, ми прагнули, в першу чергу, виробити власну модель його функціонування, віднайти своє місце в системі гуманітарних академічних інститутів. Праці співробітників