LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Диференційна діагностика та методи лікування лицевого болю при нейростоматологічних захворюваннях

направлено з попереднім діагнозом невралгія трійчастого нерва, 9 – вегетативний гангліоніт (крилопіднебінного та вушного вузла), 8 – невралгія язикоглоткового нерву і 23 – глосодинія. Після проведеного обстеження було виявлено, що лікарі, які оглядали хворих перед направленням, в більшості випадків помилялися із виявленням причини розвитку больового синдрому. Діагноз був підтверджений тільки у 27 хворих (21,3%), тому проведене попереднє лікування виявилося неефективним. Основними помилками, які призвели до цього, були погрішності в зборі скарг та анамнезу, недостатньо проведений аналіз характеру больового синдрому. Діагнози та причини виникнення лицевого болю занесені в таблицю 1.

Таблиця 1

Клінічний діагноз хворих після нейростоматологічного огляду

Попере-дній діагноз Кіль-кість хворих Клінічний діагноз Причини захворювання

1 2 3 4

Невралгія трійчасто-го нерва 45 Невралгія трій-частого нерва – 8 хв. тунельний синдром хронічний базально-стовбуровий арахноенцефаліт післягерпетична невралгія

Одонтогенний больовий синд-ром – 22 хв. періодонтит, пульпіт дистопія та ретенція зубів токсична дія зубного нальоту нераціональне протезування вади стоматологічного лікування

Нейропатія трійчастого нерва – 7 хв. травматична нейропатія внаслідок травм, операцій та стоматологічних травматичних втручань токсична нейропатія після деструктивних втручань з приводу невралгії синдром альвеолярного сплетення

Міофасціальний больовий синдром – 8 хв. дистопія та ретенція молярів часткова адентія нераціональне протезування

Невралгія язикоглот-кового нерва 8 Невралгія язикоглоткового нерва – 1 хв. гіпертрофія шилоподібного відростка

Корінцево-больовий синдром – 6 хв. остеохондроз шийно-грудного відділу хребта

Синдром Ханта – 1хв. герпетичне ураження вузла колінця

Невралгія крилопід-небінного вузла 8 Гангліоніт крилопіднебінного вузла – 5 хв. іритативний гангліоніт при патології зубощелепної системи та навколоносових пазух (вогнища хронічної інфекції)

Кластерний головний біль – 3 хв. спадкова прихільність, а також з невідомих причин1 2 3 4

Невралгія вушного вузла 1 Сіалоаденіт при-вушної слинної залози конкременти в протоках слинної залози

Глосодинія 23 Глосодинія – 5 хв. патологія травного каналу патологічний перебіг клімаксу

Гальванізм – 5 хв. виникнення електричних струмів між різними металами в порожнині рота

Глосит – 5 хв. кандидозний глосит десквамативний глосит

Ендокринна патологія – 6 хв. цукровий діабет інсулома

Інше – 2 хв. кіста дна порожнини рота червоний плоский лишай


Для полегшення діагностування нейростоматологічних захворювань із переважним больовим синдромом нами запропонована схема "Диференційно-діагностичні критерії лицевого болю різного генезу"(див.схему 1).

Нашим дослідженням було показано, що модифікована електропунктурна діагностика по методу Фолля дозволяє значно скоротити час на виявлення причини виникнення лицевого болю. На 79 пацієнтах була доведена діагностична ефективність цього метода. Після проведеного диференційного лікування стан хворих покращав.

Згідно даних електропунктурної діагностики за методом Фолля пацієнти були розділені на 5 груп у залежності від причини, яка призвела до розвитку больового синдрому (див.табл.2).

Таблиця 2

Діагноз хворих, встановлений за допомогою електропунктури Фолля

Групи Причина больового синдрому Кількість хворих Відсоток %

1 Індивідуальне несприймання стоматологічних матеріалів 13 16,5

2 Одонтогенний больовий синдром 25 31,6

2Апідгрупа Хронічні дистрофічні захворювання зубощелепної системи 12

2Впідгрупа Гострі запальні стоматологічні захворювання 13

3 Патологія шийного відділу хребта 12 15,2

4 Хр.базально-стовбуровий арахноенцефаліт 12 15,2

5 Вегетативний гангліоніт 17 21,5

Всього 79 100

Схема 1

Диференційно-діагностичні критерії лицевого болю різного генезу

Діагностич-ний критерій Неврит Невралгія Міофасціальний больовий синдром Вегетативна прозопалгія Глосодинія

1 2 3 4 5 6

Локалізація патологічно-го процесу Структурне ураження периферичного нерва Подразнення волокон трійчастого нерва без ознак порушення функції Утворення тригерних больових осередків напруги в жувальних м'язах Вегетативні вузли голови та шиї, вегетат. періартеріальні сплетення Ядра трійчастого, блукаючого нервів, вегетативні ядра, ретикулярна формація стовбура мозку

Характер больового синдрому Постійний, тупий, ниючий, супроводжу-ється парестезіями, локалізований в ділянці іннервації нерва Нападоподібний, стріляючий, коротко-часний, виникає в першій половині доби, іррадіює по зонах Зельдера. Наявність тригерних ділянок на шкірі та слизовій оболонці обличчя. В період між нападами скарг немає. Нападоподібний, триває кілька секунд, розповсюджується від суглоба вздовж ІІІ гілки трійчастого нерва та у скроню, може супроводжуватися больовим зведенням щелеп Нападоподібний, пекучий пульсуючий, розриваючий у зонах іннервації вегетативних вузлів голови, триває до кількох годин, виникає частіше в другій половини доби та вночі. Неприємний присмак в роті, який проходить під час вживання їжі, супроводжується порушенням слино-виділення та смако-сприяття

Поведінка хворого під час нападу Без особливостей Завмирає, не дозволяє торкнутися до обличчя Масує м'язи обличчя, притискає нижню щелепу руками Збуджений Збуджений, багатослів-ний, іпохондричний

Тригерні чинники Переохолодження Незначне торкання до тригерних ділянок, нахили вперед Навантаження на суглоб та жувальні м'язи, під час сну на боці, протилежному болю Захворювання реґіональ-них органів, загострення вісцеральної патології, стреси, порушення біологічних ритмів Загострення патології травного каналу, емоційні наван-таження, патологічний перебіг клімаксу

Продовження схеми1


Об'єктивні зміни, які супроводжують біль Біль у точках виходу окремих нервових стовбурів, гіпестезія, анестезія у зоні іннервації нерва, зниження відповід-них рефлексів, трофічні зміни. Біль у точках виходу окремих нервових стовбурів, гіперестезія, гіперпатія, наявність тригерних ділянок на шкірі обличчя та слизовій оболонці порожнини рота, напад може супроводжуватися вегетативними проявами Наявність осередків напруження в жува-льних м'язах, які є тригерними ділянками, об'єктивні ознаки патології прикусу (сходинкоподібне відкриття рота, біль при рухах нижньої щелепи та в ділянці суглобової головки, артроз або артрит на рентгенограмі суглоба) Почервоніння обличчя, окозіничний синдром, порушення сльозовиділення, слиновиділення, трофічні зміни, герпетичний висип. Біль у проекційних точках нервових вузлів та сплетень. Гіперестезія, дизестезія, гіперпатія на обличчі Відсутність змін на слизовій оболонці язика. Сегментарно-дисоційований тип порушення чутливості на обличчі (гіперестезія у ділянці внутрішньої скобки Зельдера), підвищення рефлексів із задньої стінки глотки та м'якого піднебіння, порушення слиновиділення, смакосприяття

Необхідно диференці-ювати Пародонтит, періо-донтит, патологія скронево-нижньо-щелепного суглоба, остеохондроз шийно-грудного відділу хребта Пульпіт, періодонтит, пародонтит, дистопія та ретенція зубів, вади ендодонтичного та ортопедичного лікування, міофасціальний больовий синдром Невралгія трійчастого нерва, ревматизм, дистопія та ретенція третіх молярів Шийний лімфаденіт, періодонтит, сіалоаденіт, абсцесс, флегмона обличчя Симптоматичний глосит, гальваноз, сіалопатія, цукровий діабет,