LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Адаптогенні профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей

Міністерство охорони здоров'я України


Національний медичний університет ім. О.О. БогомольцяДЄНЬГА ОКСАНА ВАСИЛІВНА


УДК 616.31-084-08-053.2/.6
АДАПТОГЕННІ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ

ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ


14.01.22 - стоматологія


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук


Київ-2001Дисертацією є рукопис


Робота виконана в інституті стоматології АМН України


Науковий консультант - доктор медичних наук,

професор Хоменко Лариса Олександрівна,

Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

завідуюча кафедрою дитячої терапевтичної

стоматології з курсом профілактики

стоматологічних захворювань.


Офіційні опоненти:

 • доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідуючий кафедрою терапевтичної стоматології;

 • доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідуючий кафедрою стоматології дитячого віку;

 • доктор медичних наук, професор Смоляр Ніна Іванівна, Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького МОЗ України, завідуюча кафедрою стоматології дитячого віку


Провідна установа - Українська медична стоматологічна академія, кафедра стоматології дитячого віку, МОЗ України, м. ПолтаваЗахист дисертації відбудеться 29.03.2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.05 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою:

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за адресою:

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.


Автореферат розісланий 22.02.2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Політун А.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Наявність значної поширенності основних стоматологічних захворювань у дітей і частих рецидивів хвороби після лікування та профілактики свідчить про необхідність подальшого пошуку більш загальних та універсальних засобів впливу на дитячий організм, які у поєднанні з сучасними специфічними препаратами та методами давали б більш пролонгований карієс- і пародонтитопротекторний ефект.

Розвиток дитячого організму та його зубощелепної системи проходить у складних взаємовідносинах генотипічних та фенотипічних чинників. У зв'язку з фундаментальними перебудовчими процесами, що протікають у ньому, системи дитячого організму, як правило, недосконалі і не здатні впоратися з тривалими факторами ризику різної етіології, зокрема, у порожнині рота.

Крім того, на проблеми, пов'язані з розвитком дитячого організму і його зубощелепної системи, накладається триваюче, у різних регіонах зі своїми особливостями, погіршення соціального та екологічного стану, харчування.

Комплексні дослідження застосування адаптогенних препаратів, стимулюючих та підтримуючих адаптаційні реакції на низькоенергетичному рівні, підвищуючих неспецифічну резистентність організму, в дитячій стоматології практично відсутні. Широке застосування адаптогенів у дитячій стоматології на Україні в наш час вимагає розробки і експериментально-клінічного випробовування нових ефективних нешкідливих і доступних препаратів рослинного походження. Крім того, в дитячій стоматології практично не випробувані такі перспективні фізичні впливи керуючого адаптогенного характеру, як міліметрове електромагнітне випромінювання (ЕМВ) нетеплової інтенсивності надзвичайно високої частоти (НВЧ-терапія) і постійний електричний струм фізіологічної величини (ПЕСФВ).

При застосуванні адаптогенних препаратів і адаптоген-чинників впливу необхідний постійний кількісний і функціональний контроль за параметрами та реакціями організму. У стоматології, зокрема дитячій, практично відсутні об'єктивні експрес-методи кількісної оцінки результатів профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань, які б дозволяли відстежувати у динаміці безпосередні результати, особливо при масових санаційно-профілактичних заходах.

Таким чином, комплексне дослідження впливу на стоматологічний статус дітей нових адаптогенних препаратів рослинного походження і фізичних квазі-адаптогенних чинників впливу, а також розробка інформативних експрес-методів оцінки стану резистентності у порожнині рота є актуальними проблемами сучасної стоматології дитячого віку, розвўязання яких спрямоване на визначення науково обгрунтованих шляхів і методів істотного зниження інтенсивності та поширення основних стоматологічних захворювань за рахунок підвищення ефективності лікування і зниження рецидивів хвороби.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в контексті восьми науково-дослідних робіт, що виконувалися ОНДІС і затверджених МОЗ України:

 • Изучить роль биорегуляторов в генезе нарушений метаболизма при заболеваниях пародонта и разработать методы их коррекции: Отчет о НИР / ОНИИС. - СН.30.02.0007.90; № ГР 01.90.0011536; Инв. № 02964000050. - 1995;

 • Разработка и экспериментально-клиническая апробация лечебно-профилактических стоматологических препаратов на основе лецитина: Отчет о НИР / ОНИИС. - ЦФ.471; № ГР 0194U035512; Инв. № 02964000047. - 1995;

 • Изучить лечебно-профилактическое действие при кариесе и пародонтите пищевых добавок (соя, биотрит): Отчет о НИР / ОНИИС. - ХД.30.02.0023.94; № ГР 0194U035511; Инв. № 02964000049;

 • Разработка медико-технологических стандартов и научно-экономическое обоснование функционирования разных структур системы стоматологической помощи населению: Отчет о НИР / ОНИИС. - УН.30.01.0015.93; № ГР 01.93V035814; Инв. № 0296U000052. - 1995;

 • Дослідження в експерименті та клініці ефективності нових лікувально-профілактичних засобів та матеріалів, розробка принципів їх застосування для профілактики стоматологічних захворювань у дітей: Звіт про НДР / ОНДІС - УН.30.02.0028.95; № ДР 0195U021251. Інв. № 0299U004234. - 1995;

 • Розробити лікарські, гігігєнічні та аліментарні засоби з вмістом адаптогенів для профілактики та лікування стоматологічних захворювань: Звіт про НДР / ОНДІС. - 02.10/02257 Держкомітет України з питань науки та інтелектуальної власності; № ДР 0197U013798; Інв. № 0299U004236;

 • Адаптаційно-трофічні системи (АТС) організму в патогенезі та терапії основних стоматологічних захворювань: Звіт про НДР / ОНДІС. - УН 30.020031.96: № ДР 0196U001807. - 2000;

 • Епідеміологія природженої та надбаної