LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування озонотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки

кращій переносності фармакотерапії за рахунок посилення протизапального, антибактеріального ефектів, підвищення неспецифічної імунологічної реактивності, корекції біохімічних зрушень, поліпшення функціонального стану травної системи.

 • Застосування в комплексі відновлювального лікування хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки озонованої води скорочує терміни зникнення больового, диспепсичного, астеновегетативного синдромів і пальпаторної болісності; забезпечує загоєння виразкового дефекту в кінці третього тижня у 87,6 % хворих, збільшує ступінь ерадикації Helicobacter pуlori у 80,0 % хворих і збереження ремісії захворювання у 90,0 % хворих протягом 12 місяців. Під впливом цього методу зникають і значно зменшуються прояви постерадикаційного синдрому.

 • Використання внутрішнього прийому озонованої води в комплексі відновлювального лікування хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки приводить до вірогідного поліпшення ендоскопічних, морфологічних показників, активізації фагоцитозу, поліпшення у вигляді позитивної тенденції біохімічних показників, разом з тим не впливає на кислототвірну і секреторну функцію шлунка.

 • Включення до комплексу відновлювального лікування хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки малої автогемотерапії озонокисневої суміші скорочує терміни зникнення астеновегетативного синдрому і пальпаторної болісності, вірогідно покращує ендоскопічні і морфологічні показники, обумовлюючи зменшення запальних змін на фоні відновлення слизово-епітеліального бар'єру слизової оболонки гастродуоденальної зони, приводить до вірогідної активації фагоцитозу, зниження рівня циркулюючих імунних комплексів, що забезпечує стійкі позитивні результати лікування протягом 12 місяців у 87,5 % хворих.

 • Комплекс відновлювального лікування хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з використанням внутрішнього прийому озонованої води і малої автогемотерапії озонокисневої суміші, порівняно з роздільним їх застосуванням, значно скорочує терміни зникнення больового, диспепсичного, астеновегетативного синдромів, пальпаторної болісності; забезпечує загоєння виразкового дефекту і збільшує ступінь ерадикації Helicobacter pуlori в кінці третього тижня у 93,8 % хворих, збереження ремісії захворювання у 90,0 % хворих протягом 12 місяців.

 • Комплексне застосування озонованої води і малої автогемотерапії озонокисневої суміші приводить до значного поліпшення репаративних процесів у гастродуоденальній зоні, що супроводжується якісним загоєнням виразкового дефекту, вірогідним зникненням і зменшенням запальних змін, поліпшенням функціонального стану шлунково-кишкового тракту.

 • Розроблені комплекси відновлювального лікування є диференційованими залежно від тяжкості перебігу захворювання, наявності супровідної патології шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи, їх застосування сприяє значному підвищенню ефективності терапії, підтримує тривалішу ремісію захворювання, запобігає розвитку рецидивів у хворих з виразковою хворобою ДПК.
  Практичні рекомендації

  Найбільшого ефекту у відновлювальному лікуванні хворих на ВХДПК можна досягти на фоні застосування в комплексі з базовою медикаментозною терапією різних варіантів озонотерапії, що дозволяє прискорити досягнення клінічної ремісії захворювання і значно збільшити відсоток ендоскопічної ремісії одночасно з епітелізацією виразкового дефекту.

  1. Внутрішній прийом озонованої води по 200 мл з концентрацією озону 14 мг/л з поступовим зниженням її, залежно від вираженості клінічних проявів, до 12 мг/л в загальному дозуванні озонованої води, рекомендується проводити 3 рази на день, щоденно проотягом 3-х тижнів.

  Показання для внутрішнього застосування озонованої води в комплексі відновлювального лікування:

  — ВХДПК із слабким і помірно вираженим больовим і диспепсичним синдромами;

  — атрофічний і субатрофічний гастрит;

  — супровідна патологія шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит типу А, хронічний некалькульозний холецистит різної етіології, реактивний неспецифічний гепатит, хронічний панкреатит);

  — поліпшення переносності медикаментозних препаратів (зменшення побічних ефектів);

  — для профілактики постерадикаційного синдрому і рецидивів ВХДПК.

  2. Малу автогемотерапію озонокисневої суміші з концентрацією озону в крові 0,6 мг/л на одну процедуру рекомендується проводити в перші 3 дні – щодня, в подальші 3 дні – через день і до закінчення курсу (10 – 14 днів) – 2 рази на тиждень.

  Основними показаннями до застосування цього лікувального комплексу є:

  — необхідність поліпшення імунологічної реактивності для найбільш значного зменшення запальних реакцій і підвищення ефективності медикаментозної терапії;

  — з профілактичною метою для подовження періоду клінічної ремісії захворювання.

  3. Комплексне використання озонованої води і малої автогемотерапії озонокисневої суміші у зазначених дозуваннях рекомендується проводити в перші 3 дні – щодня, в подальші 3 дні – через день, і до закінчення курсу (10 – 14 днів) – 2 рази на тиждень, всього на курс лікування 7 – 9 процедур.

  Даний лікувальний комплекс рекомендовано хворим:

  — ВХДПК з помірним і вираженим больовим синдромами;

  — з супровідною патологією шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит типу А, хронічний некалькульозний холецистит різної етіології, реактивний неспецифічний гепатит, хронічний панкреатит) і серцево-судинної системи;

  — з наявністю постерадикаційного синдрому;

  — для підвищення ефективності медикаментозної терапії та подовження клінічної ремісії.


  Перелік робіт, опублікованих за темою дисертації:

 • Прокопчук Ю.В. Сучасні погляди на етіопатогенез і терапію виразкової хвороби дванадцятипалої кишки // Одеський медичний журнал. – 2003. - – № 1 (75). – С. 100-104.

 • Прокопчук Ю.В. Особенности клинико-функционального состояния больных язвенной болезнью с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и методы корреции на основе озона // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2003. – № 2. – С.86-87.

 • Шмакова И.П., Прокопчук Ю.В. Результаты комплексного восстановительного лечения больных неосложненной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с использованием физических факторов // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. - № 3. – С.87-88. (Дисертантом проведена курація хворих, аналіз отриманих даниз, зроблені висновки, написана стаття)

 • Прокопчук Ю.В. Современные направления использования озонотерапии у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной


 •