LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування спеціальної молочної суміші "Alprem" у комплексному виходжуванні недоношених дітей

Т-лімфоцитів (СД3+), субпопуляції Т-лімфоцитів – хелперів і індукторів (СД4+), субпопуляції цитотоксичних і супресорних Т-лімфоцитів (СД8+) з переважанням зниження СД8+, збільшенням хелперно-супресорного співвідношення, і посилюється з наростанням ступеня недоношеності.

5. Вигодовування недоношених дітей штучними молочними сумішами не має істотного впливу на стан гуморального імунітету.

6. Гідроліз і всмоктування вуглеводів у недоношених дітей залежить від ступеня недоношеності, віку і виду вигодовування. У дітей, які отримували суміш "Alprem" відмічалась більш висока активність розщеплення і абсорбції вуглеводів, ніж у дітей, які вигодовувались звичайною молочною сумішшю.

7. Рівень активації перекисного окислення ліпідів і ступінь порушень ультраструктури біологічних мембран у недоношених дітей пов'язані з гестаційним віком при народженні та характером вигодовування. Найбільш виражені ці процеси у дітей з недоношеністю ІІІ ступеня, які вигодовувалися звичайною молочною сумішшю "Малятко".

8. Штучне вигодовування недоношених дітей із застосуванням суміші "Малятко" уповільнює процеси адаптації, становлення і дозрівання імунної системи, сприяє розвитку дисбіоза кишечника.

9. Застосування в комплексному виходжуванні недоношених дітей, що знаходяться на штучному вигодовуванні, спеціальної молочної суміші "Alprem" сприяє швидшій позитивній динаміці клінічних синдромів, істотнішій надбавці в масі тіла, метаболічній адаптації, нормалізує показники загального білка, К, Na, Са, рівня гемоглобіну, кількості еритроцитів в периферичній крові; сповільнює процеси вільнорадикального окислення ліпідів, зменшує показники ендогенної інтоксикації.


Практичні рекомендації

На підставі проведених досліджень рекомендується:

1. Чинниками високого ризику передчасного народження дитини слід вважати наявність у вагітної жінки екстрагенітальної патології, шкідливих звичок, мешкання її в несприятливих матеріально-побутових умовах, неповній сімї'.

2. Лабораторними критеріями тяжкості стану недоношених дітей є активність перекисного окислення ліпідів, яка оцінюється по рівню МДА в периферичній крові, і ендогенної інтоксикації, яка оцінюється по еритроцитарному індексу ЕІ.

3. Для встановлення ступеня функціональної зрілості клітинної ланки імунітету у недоношених дітей слід визначати рівень в периферичній крові СД3+ і СД8+ клітин.

4. При виходжуванні недоношених дітей, позбавлених материнського молока, проводити ентеральне харчування спеціальною високоадаптованою молочною сумішшю "Alprem", об'єм і швидкість введення якої залежить від тяжкості стану і ступеня недоношеності.

Глибоконедоношеним дітям або дітям з I або II ступенем недоношеності, які знаходиться у важкому стані, на II етапі виходжування (7-а доба життя) ентеральне харчування слід проводити з розрахунку 70 ккал/кг в добу суміші "Alprem" через інфузатор.

У першу добу життя швидкість ентерального введення суміші повинна складати 0,1 мл/год; на другу добу – 0,2 мл/год; на третю добу – 0,3 мл/год; на четверту-п'яту добу – по 0,6 мл/год, на шосту-сьому добу – 0,8 мл/год. Надалі швидкість збільшення кількості суміші повинна складати 10-15 мл/кг в добу.

Новонародженим дітям з недоношеністю II ступеня при штучному вигодовуванні в першу добу життя суміш "Alprem" слід вводити через інфузатор зі швидкістю 0,4 мл/год; на другу добу – 0,5 мл/год; на третю добу – 0,6 мл/год; на четверту добу – по 0,8 мл/год; на п'яту добу – 1 мл/год; на шосту-сьому добу – 1,2 мл/год.

При порційному введенні через назогастральний зонд дітям з недоношеністю II ступеня в першу добу життя суміш "Alprem" вводять по 1,2 мл 8 разів на добу, на другу добу – по 1,5 мл 8 разів на добу; на третю добу – по 1,8 мл 8 разів на добу; на четверту добу – по 2,4 мл 8 разів на добу; на п'яту добу – по 3 мл 8 разів на добу; на шосту-сьому добу – по 4 мл 8 разів на добу. Надалі швидкість збільшення кількості суміші "Alprem" повинна складати 20-30 мл/кг в добу, індивідуалізовано, враховуючи загальний стан дитини, толерантність до їжі.

Дітям з недоношеністю I ступеня, за наявності координованого смоктания і ковтання, суміш "Alprem" слід вводити в першу добу життя з розрахунку 40-45 ккал/кг або 45-50 мл/кг маси тіла на добу 8 разів (включаючи нічне годування); на кожну наступну добу (до восьмої) розрахунок об'єму суміші необхідно проводити збільшуючи щодня калорійність їжі на 5 ккал/кг. Надалі при хорошій переносимості кількість суміші слід розраховувати виходячи з енергетичної потреби 120 ккал/кг маси тіла в добу.


Список робіт, що опублікувалися по темі дисертації

1. Стан деяких показників імунітету у недоношених дітей // Перинатологія та педіатрія. – 2002. – № 3. – С. 88-89.

2. Клінічна ефективність спеціальної суміші "Alprem" у вигодовуванні недоношених дітей із внутрішньоутробною інфекцією // Буковинський медичний вісник. – 2003. – № 1. – С. 94-96 (Співавт. Федорців О.Є.) (Дисертантом спільно проведено клінічне обстеження дітей, оцінка ефективності спеціальної суміші "Alprem", самостійно - статистичну обробку одержаних даних, підсумки дослідження).

3. Стан перекисного окислення ліпідів у недоношених дітей в залежності від виду вигодовування // Медична хімія. – 2003. – Т. 5, № 2. – С. 114-116.

4. Стан гідролізу та всмоктування вуглеводів у недоношених дітей // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 116-117.

5. Стан імунної системи у недоношених дітей з внутрішньоутробними інфекціями // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 2. – С. 50-54.

6. Ефективність спеціальної лікувальної суміші "Alprem" у комплексному лікуванні недоношених дітей з внутрішньоутробною інфекцією, що знаходились на штучному вигодовуванні // Матеріали VI Міжнародного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль, 2002. – С. 170.

7. Клінічна ефективність спеціальної суміші "Alprem" у виходжуванні недоношених дітей з внутрішньоутробною інфекцією // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здорова дитина: ріст, розвиток та проблеми норми в сучасних умовах". – Чернівці. 2002. – С. 69-70 (Співав. Федорців О. Є.) (Дисертантом проведено клінічне обстеження дітей, зроблено оцінку ефективності спеціальної суміші "Alprem", статистичну обробку одержаних даних, підсумки дослідження).

8. Застосування суміші "Пре-Хіпп" у комплексному лікуванні недоношених дітей // Матеріали науково-практичної конференції „Сучасні досягнення в дихальній підтримці новонароджених і споріднені проблеми неонатології". – Львів, 2003. – С. 79-81 (Співавт. Федорців О. Є.) (Дисертантом спільно проведене клініко-імунологічне обстеження недоношених дітей, самостійно – статистичну обробку одержаних даних, підсумки дослідження).

9. Застосування суміші "Alprem" у комплексному лікуванні недоношених дітей з внутрішньоутробними інфекціями // Українські медичні вісті. – 2003. – Т. 5, число 1 (63). – С. 63 (Співавт. Федорців О. Є.) (Дисертантом спільно проведене кліничне обстеження дітей, антропометричні вимірювання; самостійно – статистична обробка матеріалу).


Анотація

Халед Хасан Муса Хамзе. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування спеціальної молочної суміші „Alprem" у комплексному виходжуванні недоношених дітей. –