LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку

гомеостазу у хворих з церебральним гіпертонічним кризом // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2001. – №4. – С. 66-72.

Андріюк Л.В. Аналіз порушень нуклеїнового гомеостазу у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу // Український вісник психоневрології. – 2002. – Т. 10, вип. 2 . – С. 24-26.

Андріюк Л.В. Нуклеїновий гомеостаз крові і спинномозкової рідини у хворих з минущими порушеннями мозкового кровообігу // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2004. –№1. – С. 58-65.

Андріюк Л.В. Зміни нуклеїнового гомеостазу у хворих на ішемічний інсульт залежно від найбільш важливих клінічних характеристик захворювання // Буковинський медичний вісник. – 2000. – Т.4, № 1. – С. 9-13.

Андріюк Л.В. Корекція порушень нуклеїнового гомеостазу тіоцетамом у хворих з початковими проявами цереброваскулярної хвороби // Український медичний альманах. – 2005. – Т.8, №4. – С. 14-16.

Андріюк Л.В. Деякі закономірності порушень нуклеїнового гомеостазу у хворих з минущими порушеннями мозкового кровообігу // Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 4. – С. 8-12.

Андріюк Л.В. Характер розподілу нуклеїнових кислот і активності нуклеаз у головному мозку померлих від ішемічного інсульту // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2000. – №1. – С. 64-69.

Пат. 20618 ИА, МКВ5 А 61 В 10/00. Спосіб диференціальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу / Л.В.Андріюк (Україна); Львів. держ. мед. ун-т (Україна). – № 97041795; заявлено 16.04.97; Опубл. 27.02.98, Бюл. №1.

Пат. 56879 ИА, МКВ6 А 61 В 10/00. Спосіб доклінічної діагностики початкових проявів цереброваскулярної хвороби / В.М Шевага, Л.В. Андріюк, А.Г. Олексюк (Україна; Львів. держ. мед. ун-т (Україна). – № 2002108330; заявлено 22.10.02; Опубл. 15.05.03, Бюл. №5.

Андриюк Л.В. Активность нуклеаз сыворотки крови при инфаркте мозга // Проблемы патологии в эксперименте и клинике: Науч. тр. / Под ред. Т.В. Митиной Львовского медицинского института. – Львов, 1990. – Т.12. – С.107-108.

Андріюк Л.В. Суммарные нуклеиновые кислоты спинномозговой жидкости в дифференциальной диагностике инсультов // Рекомендации по внедрению в практику результатов научных исследований молодых ученых. – Львов, 1990. – С. 18

Андріюк Л.В. Використання ультраспектрофотометрії ліквору при оцінці стану хворих з гострою судинною патологією головного мозку // VIII з'їзд невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР: / Тези доп. – арків, – 1990. – Ч.1. – С. 90.

Андріюк Л.В. Динаміка факторів нуклеїнової природи в крові хворих ішемічним інсультом // VIII з'їзд невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР: Тези доп. – Харків, 1990. – Ч.1. – С. 154-155.

Андріюк Л.В. Вплив низько частотного перемінного магнітного поля на нуклеїновий гомеостаз у хворих з судинними захворюваннями головного мозку // 1-й Український з'їзд рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів: Тези доп., 20-21 жовтня 1992 р. – Львів, 1992. – С. 3-4.

Андріюк Л.В. Порушення обміну нуклеїнових кислот при різних фізіологічних станах і патологіях / Львів. мед. ін-т. – Львів, 1994. - 32 с. – Деп. в ДНТБ України 30.08.94, № 1804.

Андріюк Л.В. Диференціально-діагностичне значення нуклеїнових кислот при судинній патології головного мозку // Експериментальна та клінічна фізіологія: Зб. Наук. праць до 100-річчя кафедри фізіології, 10-14 жовтня, 1995 р. – Львів, 1995. – С. 84-86.

Андриюк Л.В. Активность РНК-аз сыворотки крови и ликвора при ишемическом инсульте в вертебробазилярной системе // Congresus III al Neurolo-gilor, Chisinau, 5-6 Septembrie. – Chisinan, 1995. – Р. 102.

Аndriyk L. V. Usage of ribonucleate acid (RNA) in the treanment for cerebral sings of atherosclerotic process // Congresus III al Neurologilor, Chisinau, 5-6 Septembrie. – Chisinan, 1995.– Р. 52.

Андріюк Л.В. Активність кислих нуклеаз в спинномозковій рідині хворих в післяінсультному періоді // Актуальні проблеми неврології і нейрохірургії: Зб. Наук. робіт. – Львів, 1996. – С. 26

Андріюк Л.В. Дослідження деяких показників нуклеїнового обміну у хворих на церебральний атеросклероз // Актуальні проблеми неврології і нейрохірургії: Зб. Наук. робіт. – Львів, 1996. – С. 27.

Андріюк Л.В. Діагностична цінність визначення нуклеїнових кислот крові і ліквору в гострому періоді порушенння мозкового кровообігу // Проблемы патологии в експерименте и клинике: Науч. тр / Под ред. Т.В. Митиной. – Львов,. – 1996. – Т. 16. – С. 91-94.

Андріюк Л.В. Зміни нуклеїнових кислот і ферментів, які каталізують їх перетворення у хворих дисциркуляторною енцефалопатією // VІІІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тез. доп. – Львів; Трускавець, 2000. – С.200.

Андріюк Л.В. Особливості нуклеїнового гомеостазу при гіпертонічних кризах // Х конгрес світової федерації українських лікарських товариств, 26-28 серпня 2004 р. м Чернівці: Тези доп. – Чернівці; Київ; Чикаго, 2004. – С. 315.

Андріюк Л.В. Роль нуклеїнового гомеостазу у патогенезі транзиторних ішемічних атак // Актуальні питання неврології та нейрохірургії: Тез.доп. 2 західно-укр. конф., Ужгород, 15-16 квітня 2004р. – Ужгород, 2004. – С. 50-51.

Андріюк Л.В. Вплив рибонуклеїнової кислоти (РНК) на нуклеїновий гомеостаз і перебіг ішемічного інсульту // Актуальні питання неврології та нейрохірургії: Тез.доп. 2 західноукр.конф., Ужгород, 15-16 квітня 2004р. – Ужгород, 2004. – С. 48-49.

Андріюк Л. Роль нуклеазної активності для лікування і діагностики хворих з наслідками порушення мозкового кровообігу // Медична діагностика Організація і управління, методи і засоби, алгоритми і навчання, технології і комп'ютеризація: Матеріали до Всеукр. наук.-практ.конф. 17-18 грудня 1992 р., м. Золочів Львів.обл. – К.; Львів, 1992. – С. 42-44.

Андріюк Л.В. Клінічне значення дослідження крові на вміст продуктів нуклеїнового обміну при цереброваскулярній патології // Питання практичної медицини: Тези доп. наук.-практ. конф. співпрацівників спеціалізованої багатопрофільної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. – Львів, 1992. – С. 62-63.

Андріюк Л.В. Деякі патогенетичні аспекти церебральних інфарктів // Український вісник психоневрології. – 1996. – Т.4, вип. 3. – С. 89-91.

Андріюк Л.В. Особливості клінічного перебігу та діагностики ішемічного інсульту // Ювілейний VIII з'їзд ВУЛТ (Всеукраїнського лікар...товариства) присвячений 15-річчю організації. (1990-2005 рр.): Тези доп., м. Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005. – К. – 2005. – С.159-161.

Андріюк Л.В., Базилевич Я.П., Полатайко Е.Н., Мартынюк И.О., Павловский М.П. Стационары на дому. – К: Здоров`я, 1991.- С. 86-95.

Андріюк Л.В., Католик Г.В., Католик О.П., Клєванова К.О. Особливості ціннісних орієнтацій хворих, що перенесли інсульт // Практична медицина. – 2004. – Т10, № 3. – С. 51-57. (Дисертант провів літературний огляд, взяв участь в підготовці клінічного матеріалу і аналізі даних, підготував роботу до друку).

Андріюк Л.В., Саноцький М.Є., Тихий В.В.