LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування фізичних чинників в реабілітації хворих на артроз

Электропунктурная электростимуляция нервно-мышечного аппарата в комплексе лечения больных артрозами // Курортология и физиотерапия. – К., 1987. – Вып. 20. – С. 89-90.

3. Богатырева Т.В. Изменение клинико-электромиографических и биомеха-нических показателей у больных межпозвонковым остеохондрозом при применении грязеэлектропунктуры в комплексе курортного лечения // Курортология и физиотерапия. – К., 1989. – Вып. 22. – С. 56-57.

4. Богатырева Т.В. Клинико-электрофизиологическая оценка влияния грязеэлектропунктуры на состояние больных артрозами //Курортология и физиотерапия. – К., 1990. – Вып. 23 – С. 105-107.

5. Богатырева Т.В. Тепловизионная динамика у больных деформирующим остеоартрозом при назначении рефлексотерапии в условиях курорта // Курортология и физиотерапия. – К., 1991. – Вып. 24. – С. 108 –109.

6. Богатырева Т.В. Характер клинико-физиологических изменений у больных дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов при санаторно-курортном использовании чрескожной электронейростимуляции // Курортология и физиотерапия. – К., 1992. – Вып. 25. – С. 69-71.

7. Богатырева Т.В. Перспективы и эффективность применения метода биологической обратной связи (БОС) в комплексе курортного лечения больных остеоартрозом // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. –1998. - № 4. – С. 3-6.

8. Богатирьова Т.В. Нові аспекти патогенезу артрозу та можливі напрямки у лікуванні таких хворих // Одеський мед. журнал. – 1999. -№ 4. – С. 56-59.

9. Богатырева Т.В. Особенности лечения больных остеоартрозом с синовитом при сопутствующей сердечно-сосудистой патологии // Вестн. физиотерапии и курортологии. – 1999. –Т. 5, № 3. - С. 42-44.

10. Бабов К.Д., Богатирьова Т.В., Пшетаковський І.Л. Клінічна оцінка впливу однократних процедур пунктурної мікрофізіотерапії на хворих артрозами // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту.: сер. Медицина. –1999. – Вип. 9. –С. 67-70. (Здобувачем виконано клінічне обстеження хворих на артроз, проведено лікування та статистичний аналіз отриманих даних).

11. Богатырева Т.В. Применение пунктурной микрофизиотерапии у больных с патологией опорно-двигательного аппарата // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 1999. - № 3. – С. 34-38.

12. Богатырева Т.В. Влияние лазерного излучения на соматомединовую активность крови больных остеохондрозом позвоночника // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечебн. физ. культуры. – 1999. - № 4. – С. 21-23.

13. Богатырева Т.В. Реакция нервно-мышечного аппарата больных артрозами на однократную процедуру пунктурной микрофизиотерапии // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 1999. - № 4. – С. 24-28.

14. Богатырева Т.В. Особенности состояния лимфоциркуляции у больных остеоартрозом // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2000. - № 2. – С. 32-36.

15. Бабов К.Д., Богатирьова Т.В. Лікувальна дія соматотропіну у хворих на артроз з супровідною ішемічною хворобою серця // Мед. перспективи. – 2000. - № 2. – С. 39-42. (Здобувачем виконано клініко-інструментальне обстеження хворих на артроз із сопутньою ішемічною хворобою серця, визначення ліпідного обміну).

16. Богатырева Т.В. Опыт лимфомодуляции в лечении вторичных остеоартрозов // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2000. -№ 2. – С. 3-5.

17.Богатырева Т.В. Использование метода биологической обратной связи (БОС) в лечении больных остеохондрозом // Вестн. физиотерапии и курортологии. – 2000. –Т. 6, № 2. – С. 18-19.

18. Богатирьова Т.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування методу лімфомодуляції до комплексу санаторно-курортного лікування хворих на остеохондроз // Буковинський мед. вісн. – 2000. -№ 3. – С. 23-26.

19. Богатырева Т.В. Отдаленные результаты применения пунктурной микрофизиотерапии у больных артрозами //Вісн. пробл. біології і медицини. – 2000. - № 4. – С. 45-49.

20. Устройство для электрофореза : А.с. № 1007669 СССР, МКИ А 61Н39/00 / Пшетаковский И.Л., Шутова Т.В. (СССР). -№ 2969327/28-13; Заявлено 05.08.80; Опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. –2 с. (Здобувачем створена, пропонована ідея, розроблена будова, виконана клінічна апробація цієї будови у хворих).

21. Способ лечения артрозов : А.с. № 1146064 СССР, МКИ А 61N5/00, А 61Н39/00 / Пшетаковский И.Л., Шутова Т.В. (СССР). -№ 3465662/28-13; Заявлено 21.05.82; Опубл. 23.03.85, Бюл. № 11. –2 с. (Здобувачем розроблена ідея, виконано клінічне обстеження, статистична обробка матеріалу).

22. Способ лечения больных артрозами : А.с. № 1214098 СССР, МКИ А 61Н39/00 / Пшетаковский И.Л., Шутова Т.В., Полякова И.А. (СССР). -№ 3310844/28-14; Заявлено 02.07.81; Опубл. 28.02.86, Бюл. № 8. –3 с. (Здобувачем виконано клінічне обстеження, призначення лікування та статистичний аналіз отриманих даних).

23. Способ лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов : А.с. № 1163857 СССР, МКИ А 61Н39/00 / Пшетаковский И.Л., Шутова Т.В. (СССР). -№ 3493463/28-13; Заявлено 24.09.82; Опубл. 30.06.85, Бюл. № 24. –2 с. (Здобувачем виконано клініко-інструментальне обстеження хворих на захворювання суглобів та хребта, розроблена методика та проведено лікування).

24. Способ лечения больных артрозами : А.с. № 1297856 СССР, МКИ А 61Н39/00 / Пшетаковский И.Л., Шутова Т.В. (СССР). -№ 3414708/28-14; Заявлено 03.02.82; Опубл. 23.03.87, Бюл. № 11. –4 с. (Здобувачем розроблен спосіб лікування, виконано клінічне обстеження хворих на артроз, статистична обробка матеріалу).

25. Способ лечения больных дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов : А.с. № 1215700 СССР, МКИ А 61Н39/00 / Пшетаковский И.Л., Шутова Т.В. (СССР). -№ 3657020/28-14; Заявлено 31.10.83; Опубл. 07.03.86, Бюл. № 9. –3 с. (Здобувачем створена ідея способу лікування, виконано клініко-інструментальне обстеження хворих та статистичний аналіз отриманого матеріалу).

26. Способ лечения артрозов : А.с. № 1745246 СССР, МКИ А 61Н33/02, А 61N1/32 / Пшетаковский И.Л., Богатырева Т.В. (СССР). -№ 4601050/14; Заявлено 04.10.88; Опубл. 07.07.92, Бюл. № 25. –3 с. (Здобувачем створена ідея та виконана апробація у хворих на артроз).

27. Способ диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата : А.с. № 1703058 СССР, МКИ А 61В5/00 / Пшетаковский И.Л., Богатырева Т.В. (СССР). -№ 4682414/14; Заявлено 20.04.89; Опубл. 07.01.92, Бюл. № 1. –3 с. (Здобувачем розроблена ідея активної термодіагностики, виконано клінічне та термографічне обстеження хворих, статистичний аналіз даних).

28. Электродное устройство : А.с. № 992021 СССР, МКИ А 61В5/05 / Шутова Т.В., Пшетаковский И.Л., Анин Ю.Л. (СССР). -№ 2700634/28-13; Заявлено 09.11.78; Опубл. 30.01.83, Бюл. № 4. –2 с. (Здобувачем розроблена будова на комплексну електроміографію, проведена апробація цієї будови у хворих на захворювання суглобів).

29. Способ лечения артрозов : А.с. № 959782 СССР, МКИ А 61Н39/00 / Пшетаковский ИЛ., Шутова Т.В. (СССР). -№