LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування фізичних чинників в реабілітації хворих на артроз

артроз виконані безпосередньо здобувачем.


Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування хворих на артроз з різними клініко-патофізіологічними проявами захворювання шляхом застосування опрацьованих патогенетично обгрунтованих диференційованих комплексів лікування, які містять пелоїдотерапію, різні види пунктурної мікрофізіотерапії (з застосуванням пелоїду, його біоактивних компонентів, лікарських препаратів), методи рефлексотерапії, як за умов грязьового курорту, так і у загальномедичній практиці.

Завдання дослідження

1. Вивчити у хворих на артроз особливості змін нервово-м'язового апарату, функціонального стану центральної нервової системи, крово- та лімфообігу, імунологічної реактивності організму, локального регулятора хондрогенезу: вираженість, частоту, і взаємозв'язок цих зрушень при різних клінічних проявах захворювання, його стадіях та супутніх захворюваннях.

2. Оцінити вплив одноразових процедур рефлексотерапії, пунктурної мікрофізіотерапії, грязелікування на больовий синдром і функціональні зміни опорно-рухового апарату, на порушений стан основних патогенетичних ланок захворювання (біоелектричну активність м'язів і головного мозку, калорогенні властивості тканин, лімфоциркуляцію, імунний статус, соматомедінову активність крові).

3. Вивчити ефективність курсового застосування рефлесотерапії і пунктурної мікрофізіотерапії на підставі аналізу реакції з боку клінічних, біомеханічних, електрофізіологічних та спеціальних лабораторних показників у хворих на артроз.

4. Обгрунтувати необхідність застосування рефлексотерапії і пунктурної мікрофізіотерапії у комплексі з грязелікуванням при артрозі.

5. Визначити ефективність і встановити особливості застосування у хворих на артроз комплексів рефлексотерапії з грязелікуванням, пунктурної мікрофізіотерапії з пелоїдотерапією з урахуванням характеру клінічних змін, реакцій нервово-м'язового апарату і центральної нервової системи, динаміки крово- і лімфоциркуляції, зрушень у стані імунологічної реактивностї організму, характеру реагування локального регулятора хондрогенезу.

6. Оцінити ефективність запропонованих методів фізичної терапії у хворих на артроз за даними безпосередніх та віддалених результатів лікування.

7. Виробити показання та протипоказання для диференційованого призначення рефлексотерапії, пунктурної мікрофізіотерапії, пелоїдотерапії, їхніх комплексів у реабілітаційному процесі у хворих на артроз (залежно від клінічної форми, стадії захворювання, локалізації процесу, функціональної повноцінності суглобу або хребта, наявності або відсутності супутніх захворювань).


Наукова новизна одержаних результатів

У роботі отримано додаткові відомості стосовно механізмів дії різних методів рефлексотерапії (голки, лазер, електричний струм, крізьшкіряна електронейростимуляція) у хворих на остеоартроз і остеохондроз на підставі не лише детального аналізу клінічних зрушень, а й характеру динаміки показників основних систем, які відіграють важливу роль у розвитку артрозу. Вперше оцінено характер впливу різних методів рефлексотерапії при їхньому одноразовому застосуванні на суглобово-м'язовий аппарат хворих на артроз, центральну нервову систему, кровообіг. Вперше вивчено одноразовий і курсовий вплив рефлексотерапії на стан лімфоциркуляції та активність стимулятора зростання і регенерації хряща – гормону соматомедіну у сироватці крові. Доведено лімфомодулюючий ефект рефлексотерапії і тенденцію до нормалізації соматомедінової активності крові від подібного лікування. Досліджено особливості зміни лімфоциркуляції та стимулятора хондрогенезу – гормону соматомедіну під впливом пелоїдотерапії.

Вперше науково обгрунтовано застосування методу біологічного оберненого зв'язку у хворих на остеоартроз та остеохондроз, доведено необхідність його залучення до комплексу санаторно-курортного лікування хворих на артроз з наступним продовженням тренінгу з біологічним оберненим зв'язком за амбулаторних умов для запобігання рецидивів захворювання.

Здійснено вивчення можливості та ефективності застосування методів рефлексотерапії у комплексі з пелоїдотерапією за умов курорту. При порівняльному аналізі результатів лікування лише рефлексотерапією та її комплексом з пелоїдом, показано, що комплексний підхід є більш ефективним для реабілітаційного і санаторно-курортного лікування хворих на артроз з вираженою стадією захворювання.

Опрацьовано новий напрямок у фізіотерапії – пунктурну мікрофізіотерапію – позін'єкційне введення шляхом електрофорезу мікрострумами малих дозувань пелоїду, біоактивних компонентів пелоїду, лікарських препаратів на точки акупунктури у хворих на артроз, доведено клініко-патогенетичну обгрунтованість та високу її ефективність у означеної категорії хворих. Встановлено, що введенням в курортологічну практику пунктурної мікрофізіотерапїї розширюється сфера застосування природних фізичних чинників (пелоїду, біоактивних компонентів пелоїду) за амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умов.

На підставі проведених досліджень опрацьовано основні показання для лікування хворих на артроз з урахуванням клінічних проявів захворювання, стадіїї захворювання, ускладнень патологічного процесу, супутніх захворювань, особливостей перебігу захворювання. Отримані віддалені наслідки засвідчують профілактичну спрямованість дії рефлексотерапії, пунктурної мікрофізіотерапії, комплексного їх призначення з пелоїдотерапією.


Практичне значення роботи

Курортній практиці і охороні здоров'я запропоновано нові реабілітаційні методи лікування хворих на артроз: різні види рефлексотерапії (голковкалування, електропунктура, крізьшкіряна електронейростимуляція, лазеропунктура), біологічний обернений зв'язок (БОЗ), як самостійно, так і у комплексі з грязелікуванням, застосовувані диференційовано при різних клінічних проявах захворювання. Доведено більш виражений ефект щодо сукупності клініко-інструментальних та лабораторних показників у хворих на артроз при комплексному призначенні рефлексотерапії і пелоїду. У випадках виражених змін з боку м'язового апарату у хворих на остеоартроз та остеохондроз рекомендовано застосування БОЗ-тренінгу за електроміограмою не лише за санаторно-курортних умов як самостійно, так і у комплексі з грязелікуванням, але й також щодо продовження БОЗ-тренінгу згідно пам'яті за домашніх умов. Запропоновано нову патогенетично обгрунтовану методику лікування хворих на артроз позаін'єкційним введенням (шляхом електрофорезу мікрострумами) малих дозувань пелоїду, біоактивних компонентів пелоїду, лікарських препаратів у точки акупунктури – пунктурну мікрофізіотерапію, і доведено перевагу її у хворих з відповідними захворюваннями, обмежуючими активне застосування пелоїдотерапії. Встановлено, що пунктурна мікрофізіотерапія істотно розширює