LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей (клініко-експериментальне дослідження)

дитячого віку.-Київ: "Книга плюс", 1999.- с.59-112. Здобувачеві належить оформлення розділу посібника, присвяченого методам дослідження .

 • Парпалей К.А., Лепорская Л.Б., Савичук Н.О. Профессиональная и персональная гигиена ротовой полости как метод профилактики стоматологических заболеваний // Современная стоматология.- 1999.-№4.-с.63-67. Здобувачеві належать результати клініко-параклінічних досліджень дітей з ураженнями слизової оболонки порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження.

 • Савичук Н.О. Хронічні ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей: сучасний стан проблеми // Український медичний часопис.- 1999.- №3/11.- с.125-127.

 • Сенюк О.Ф., Горовой Л.Ф., Бекетова Г.В., Савичук Н.О., Аманбаева Г.Т. Обоснование фармакотерапии детей с поражением верхних отделов пищеварительного тракта // Фармакологічний вісник.- 1999.- №4.- с. 38-44. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження.

 • Савичук Н.О., Бекетова Г.В., П'янкова О.В., Савичук О.В. Стан вегетативного гомеостазу при хронічних стоматитах у підлітків // Медичні перспективи .- 1999.- №3.-ч.1.- с. 84-88. Здобувачеві належать результати клініко-функціональних досліджень дітей з кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження.

 • Савичук Н.О. Стоматити кандидо-герпетичної етіології – сучасний стан проблеми // Медичні перспективи.-1999.-№4.- с.86-89.

 • Савичук Н.О., Скопиченко С.В. Иммуномодуляторы бактериального происхождения – Имудон и IRS-19 в лечении часто и длительно болеющих детей // Імунологія і алергологія.- 1999.- № 4.- с. С.51-54. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота, статистична обробка, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки.

 • Савичук Н.О., Савичук О.В., П'янкова О.В., Аманбаева Г.Т. Рецидивуючий герпетичний, хронічний кандидозний та хронічний рецидивуючий афтозний стоматити як клінічні маркери захворювань органів травлення у дітей // Вісник морської медицини .- 1999.- №4.- с.83-86. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження.

 • Савичук Н.О., Крамарев С.О., Палатна Л.О., Завгородній В.В., П'янкова О.В Сучасні аспекти терапії рецидивуючого герпесу щелепно-лицевої ділянки у дітей // Проблеми медицини.- 1999.- №7-8.- с.51-53. Здобувачеві належать результати клінічних досліджень, обгрунтування методів лікування, аналіз ефективності.

 • Удовицька О.В., Лепорська Л.Б., Спірідонова Т.М., Корчак Л.Ф., Парпалей К.А., Бойченко Т.Є., Харченко В.М., Савичук Н.О., Недашківська С.В. Дитяча стоматологія.- Київ:"Здоров'я", 2000.- с.39-65, с.153-164. Здобувачеві належить оформлення підрозділів посібника, присвячених кандидозу і герпесу порожнини рота.

 • Бекетова Г.В., Савичук Н.О., Рева І.В., Алексеенко Н.В. Кандидоз органів травної системи у дітей та підлітків // Ліки України.- 2000.- №1-2.-с.59-64. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з кандидозом порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження.

 • Gorovoj L., Seniouk O., Beketova G., Savichuk N., Amanbaeva G. The chitin—containang preparation Mycoton in a pediatric gastroenterology case// Proceeding of the 3rd Internatinal Conference of the European Chitin Society, Potsdam, Germany, Aug. 31—Sept.3,1999. — pp.280—286. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження.

 • Савичук Н.О. Иммуномодулятор бактериального происхождения Имудон в лечении ассоциированной формы хронической кандидо-герпетической инфекции слизистой оболочки полости рта и губ у детей// Современная стоматология.- 2000.- № 1.- с. 51-53.

 • Хоменко Л.О., Дзюблик І.В., Савичук Н.О., Недашківська С.В. Регіонарна імуномодуляція у складі комплексної терапії герпесу слизової оболонки порожнини рота і губ у дітей //Збірник наукових праць співробітників КМАПО.-Київ, 2000.-випуск 9.- книга 1.- с. 622-625. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з хронічним герпесом порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки.

 • Бекетова Г., Савичук Н., Алексеенко Н. Лікування рецидивуючих герпетичних уражень верхніх відділів травного каналу у дітей // Ліки України.- 2000.- № 9.- с. 55-57. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з хронічним

  герпесом порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів

  дослідження.

 • Крамарев С.О., Савичук Н.О., Палатна Л.О. Сучасні підходи до протирецидивної терапії герпесу шкіри та слизової оболонки порожнини рота // Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 2000.- №3.-с.23-26. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з хронічним герпесом порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки.

 • Gorovoj L., Senouk О., Beketova G., Saviciuk N.,Amanbaeva G. Use ofthe chitin-containing preparation Mycoton in pediatric gastroenterology// Chitosan per os - from supplement to drug carrier.— Muzzarelli R.A.A., ed.-Atec,Grottammare,2000.-p.201-217. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження.

 • Бекетова Г.В., Савичук Н.О. Комплексна терапія рецидивуючого герпесу верхніх відділів травного каналу // Перинатологія і педіатрія.- 2000.- № 2.- с. 36-38. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з хронічним герпесом порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки.

 • Савичук Н.О. Комплексная терапия хронической ассоциированной кандидо-герпетической инфекции полости рта у детей // Современная стоматология.-2001.-№2.-с.51-56.

 • Крамарев С.О., Савичук Н.О., Палатна Л.О., П'янкова О.В. Рецидивуючий герпес слизової оболонки порожнини рота і губ у дітей // Дитячі інфекції. Українська міжвідомча збірка.- Київ:Товариство "Знання" України, 2000.-с.182-190. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з хронічним герпесом порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки.

 • Савичук Н.О., Спиридонова Т.Н., Лепорская Л.Б., Парпалей К.А. Современные подходы к терапии кандидоза слизистой оболочки полости рта // Современная стоматология.- 2000.- №2.- с. 45-47. Здобувачеві налажать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з хронічним кандидозом порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження,


 •