LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу

менопаузі).

Денситометрія поперекового відділу хребта при застосуванні кальцеміну виявляла відсутність подальшої втрати кісткової маси у 6 і її наростання у 10 хворих. За денситометричними показниками найбільший ефект ми відмічали у 5 пацієнтів молодого віку. У них достовірно (р<0,05) підвищувалися значення BMD, Young Adult, Age Matched як у відсотках, так і в одиницях стандартних відхилень. У хворих старшого віку і, зокрема у жінок в менопаузі, відмічалася стабілізація процесу з тенденцією до підвищення МЩКТ.

При застосуванні кальцеміну одночасно відмічено покращання показників обміну кісткової тканини. Це проявлялося у достовірному (р<0,05) підвищенні рівня кальцію крові (до (2,550,16) ммоль/л) порівняно з його показниками до лікування, з деяким зниженням вмісту фосфору до (1,520,11) ммоль/л, співвідношення кальцій:фосфор становило 1,8. Рівень оксипроліну достовірно (р<0,05) знижувався до (22,41,6) мкмоль/л. Показники ЛФ теж достовірно (р<0,05) зменшилися до (2,640,09) ммоль/л. Проведений аналіз впливу запропонованого комплексного лікування у пацієнтів з НППОХ та ОП із включенням кальцеміну на параметри ВРОЛ показав його значну перевагу над традиційним лікуванням. Усі досліджувані показники ліпопероксидації після проведеної терапії покращувалися порівняно із їх значеннями до лікування. У них відмічалося достовірне (р<0,05) зниження МДА, ДК з одночасною нормалізацією показників усіх ланок антиоксидантного захисту.

Отже, у хворих з НППОХ на фоні ОП комплексна терапія із включенням кальцеміну виявилась більш ефективною порівняно з традиційною терапією, про що свідчила позитивна динаміка клінічної симптоматики, покращання денситометричних показників, нормалізація параметрів ВРОЛ.
ВИСНОВКИ

 • В дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у визначенні особливостей остеодефіцитних та мембранодеструк-тивних змін та удоскоконаленні тактики лікування хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу шляхом використання антиоксидантного препарату і комбінованого препарату кальцію з вітаміном .

 • У пацієнтів з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу при схильності до збереження мінеральної щільності кісткової тканини виявлено достовірну вікову втрату кісткової маси, причому в жінок у менопаузі ця втрата відбувається швидше, ніж в чоловіків після 50 років.

 • У пацієнтів з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу старших 50 років відмічається достовірне зниження МЩКТ у стегновій кістці, причому в першу чергу в її губчастій частині. При наявності нейродистрофічного синдрому поперекового остеохондрозу зниження МЩКТ у стегновій кістці проходить швидше.

 • За даними двофотонної рентгенівської денситометрії встановлено, що у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу може бути різна направленість змін мінеральної щільності кісткової тканини. Нормальна МЩКТ відмічалася у 45 (34,5 %) хворих, підвищена МЩКТ – у 24 (18,3 %) хворих, зижена МЩКТ (остеопороз та остеопенія) виявлені у 62 (47,3 %) хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу.

 • Перебіг неврологічних проявів поперекового остеохондрозу на фоні остеопорозу має особливості у вигляді більшої тривалості захворювання, дебюту больового синдрому, що не зникає поза загостренням, у пацієнтів молодого віку, наявності стійкого сколіозу, посилення клінічних проявів з настанням постменопаузи, виникнення загострень без певних причин, наявність компресійних переломів хребців та інших частин скелету, наявність осалгій, часте поєднання з вродженими аномаліями попереково-крижової ділянки.

 • Показники обміну кісткової тканини достовірно порушуються у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу при наявності у них остеопорозу в порівнянні з пацієнтами з нормальною МЩКТ. Важливе значення має порушення співвідношення між рівнем кальцію і фосфору (1,6:1 у пацієнтів з остеопорозом проти 2,3:1 у групі контролю). Оцінювати ці показники слід лише комплексно в поєднанні з результатами денситометрії.

 • Ступінь змін параметрів вільно-радикального окислення ліпідів у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу в стадії загострення залежить від віку хворих, структурно-функціональних порушень, наявності супутньої обмінно-трофічної патології, важкості та клініко-неврологічного варіанту перебігу, ступеня вираженості остеодефіцитних змін.

 • Включення в комплексну медикаментозну терапію природнього антиоксиданту селену покращує клінічний перебіг неврологічних проявів поперекового остеохондрозу у 85,9 % проти 62,2 % в групі порівняння, а у хворих з вегето-судинним синдромом люмбоішіалгії відповідно у 90,0 % випадків і супроводжується відновленням рівноваги в системах перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту. Відмічено позитивний вплив такого лікування і у хворих з остеопенічним синдромом.

 • У 80 % пацієнтів з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу на фоні остеопорозу відмічено високий ступінь позитивного впливу застосування кальцеміну на клінічну симптоматику, денситометричні показники, показники обміну кісткової тканини та синдром мембранодеструктивних змін.


  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • При обстеженні хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу слід виявляти групу ризику виникнення остеодефіцитних змін за наступними особливостями: тривалий перебіг захворювання, дебют больового синдрому, що не зникає поза загостренням, у пацієнтів молодого віку, наявність стійкого сколіозу, посиленням клінічних проявів з настанням менопаузи, виникнення загострень без видимих причин, наявність компресійних переломів хребців чи переломів інших частин скелету, наявність осалгій, наявність вроджених аномалій попереково-крижової ділянки та кил Шморля.

 • Хворим з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу, із групи ризику по виникненню остеодефіцитних змін, з метою своєчасної діагностики у них ранньої втрати кісткової маси та для подальшої адекватної корекції рекомендуємо проводити двофотонну рентгенівську денситометрію.

 • Хворим з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу, особливо при вегето-судинній формі люмбоішіалгії, у похилому віці, при вираженій функціональній недостатності хребта, наявності супутньої патології, а також при наявності остеодефіцитних змін показано включення у комплексну терапію антиоксидантного препарату "pro selenium" протягом двох тижнів у дозі 50 мг тричі на добу.

 • У пацієнтів з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу при наявності остеодефіцитних змін показаний тримісячний курс із включенням кальцеміну (комбінованого препарату кальцію з вітаміном ) в дозі 1 таблетка тричі на день.  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Ефективність застосування антиоксидантів у комплексній терапії хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу //Вісник наукових досліджень. – 2000. - №2. – С. 67-68 (Сохор Н.Р. - особисто провела огляд, клінічне обстеження хворих, аналіз ефективності антиоксиданту „pro selenium", статистичну обробку матеріалу, написання роботи).

  2. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Остеопенічний синдром у хворих з неврологічними проявами


 •