LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень електролітовидільної функції нирок при хронічній серцевій недостатності

лікування

(n=86)

432

13*

9442

101*

2475

67*

56,0

1,0

10,7

0,2*


еналаприл

484

15#

8927

88#

2077

39#

56,5

0,8

11,6

0,3#


еналаприл і

лозартан

553

17#

8702

70#

1891

38#

56,3

0,8

14,5

0,6#


еналаприл, лозартан і метопролол

577

15#

8694

76#

1860

58#

55,8

0,6

14,0

0,4#

Хворі на ХСН ІV ФК з нормальною АРП

(n=14)

до лікування

211

9*

16747

203*

4019

84*

55,8

0,8

8,5

0,4*


еналаприл

256

9#

16058

211#

4036

91

57,8

0,5#

10,5

0,4#


еналаприл і

лозартан

274

9#

15989

217#

4019

89

57,9

0,4#

10,4

0,3#


еналаприл, лозартан і метопролол

280

10#

15930

219#

4007

84

57,8

0,4#

10,4

0,5#

Хворі на ХСН ІV ФК з високою АРП

(n=17)

до лікування

207

8*

16747

295*

4011

109*

49,0

0,8*

8,0

0,2*


еналаприл

251

7#

15893

217#

3127

83#

41,9

0,6#

6,7

0,3#


лозартан

249

6#

15842

179#

3097

96#

42,0

0,9#

6,7

0,4#


еналаприл, лозартан і метопролол

260

7#

15780

167#

3085

91#

42,2

0,7#

6,8

0,4#

Примітки:

 • * – статистично достовірно на порівняння з показниками у здорових осіб, р<0,05.

 • # – статистично достовірно на порівняння з даними до лікування, р<0,05.  був тісним, є позитивним (r=+0,78 (р<0,01) для ШКФ та +0,69 (р<0,05), +0,63 (р<0,05), +0,59 (р<0,05) для екскреції натрію, діурезу та екскреції калію відповідно). Отже, у цих хворих підвищена біологічна активність РАС не тільки не зменшує виведення з організму електролітів та води, але, навпаки, сприяє поліпшенню фільтрації й екскреції натрію, калію та рідини. Таким чином, у хворих IV ФК з високою АРП діяльність серцевої нирки набуває спотворених ренін-залежних рис. Нарешті, при ХСН IV ФК з нормальним рівнем АРП не було виявлено взаємозв'язку між активністю РАС і рівнем ШКФ (r=+0,30, р>0,05) і екскреції електролітів та води (r=–0,31 і –0,27 (р>0,05)) для екскреції натрію і діурезу відповідно). Це свідчить про зростаючу роль в регулюванні цих процесів інших механізмів. Таким чином, у хворих на ХСН можна виділити три режими функціонування серцевої нирки. В першому випадку ренальна ретенція електролітів та води зумовлена активацією РАС. В другому, навпаки, гіперактивація РАС зумовлює виведення з організму цих речовин. Нарешті, в третьому випадку ниркова екскреція натрію, калію та води не залежить від біологічної активності РАС.

  Для вивчення механізмів формування ренін-залежної діяльності серцевої нирки ми здійснили аналіз інтимних процесів інтрагломерулярної гідродинаміки (табл. 1). Виявилося, що при ХСН I, II, III і IV ФК з нормальною активністю АРП зменшення РФТ і тісно зв'язаної з ним ШКФ зумовлено зростанням онкотичного тиску внутрішньоклубочкової плазми (при ХСН І ФК – 28,20,5 мм рт. ст., при ІІ ФК – 30,60,4 мм рт. ст., ІІІ ФК – 32,20,5 мм рт. ст., ІV ФК з нормальною АРП 33,40,3 мм рт. ст., у здорових 25,00,4, для всіх зіставлень р<0,05), тоді як гідростатичний тиск, що є другим компонентом РФТ, залишається стабільним і рівним показнику в контрольній групі (табл. 1). Водночас при ХСН IV ФК з високою АРП внаслідок гемодилюції (величина гематокриту у цих хворих дорівнює 0,350,02%, у інших пацієнтів гемодилюції нема, оскільки їхній гематокрит коливається у межах 0,420,02–0,440,01% (р<0,05)) концентрація загального білка крові знижується і дорівнює 643 г/л (порівняно з аналогічним показником здорових (732 г/л) і хворих на ХСН інших груп (723 г/л) р<0,05). В підсумку приріст онкотичного тиску плазми не досягає рівня, здатного зменшити результуючий фільтраційний тиск і погіршити клубочкову фільтрацію (табл. 1). Розрахунки показують, що при такій величині онкотичного тиску на тлі стабільного гідростатичного тиску ШКФ була б нормальною і коливалась у межах від 83 до 89 мл/хв. Проте низький серцевий викид, притаманний ХСН (серцевий індекс при ХСН І ФК дорівнює 263476 мл/(хвм), при ІІ ФК – 238682 мл/(хвм), ІІІ ФК – 2242 68 мл/(хвм), ІV ФК – 203169 мл/(хвм), тоді як в контрольній групі – 288274 мл/(хвм); для всіх зіставлень р<0,05), активує цілий комплекс механізмів, покликаних затримувати в організмі натрій і воду. В цих умовах за-

  Таблиця 2

  Екскреторна діяльність нирок у здорових та хворих на ХСН I-IV ФК на тлі терапії (Mm)

  Групи обстежених

  Період терапії

  ШКФ, мл/хв

  ЕNa, мМ/доб

  RNa, %

  ЕК, мМ/доб

  V, л/доб

  Здорові (n=64)

  94,8

  3,1

  362,9

  13,0

  98,07

  0,11

  56,0

  2,6

  1,22

  0,04

  Хворі на ХСН І-ІІІ ФК

  (n=50)

  до