LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією

нове вирішення актуального наукового завдання – підвищення ефективності діагностики та лікування бронхітів, що перебігають на тлі остеопенії шляхом виділення інформативних клініко-лабораторних та інструментальних методів діагностики захворювання і удосконалення методів патогенетичної терапії. Доведена ефективність модифікованих схем лікування бронхітів в залежності від характеру порушень окремих ланок гомеостазу.

 • Загострення рецидивного чи хронічного бронхітів у дітей вирізняються клінічними особливостями та лабораторними критеріями активності запального процесу:

  а) у випадку рецидивного бронхіту клінічно домінує респіраторний синдром, який супроводжується у 31,4 % випадків запальними змінами в периферичній крові, підвищеним рівнем кріоглобулінів (p < 0,05), максимально високим вмістом гострофазового білка запалення – церулоплазміну (p < 0,001);

  б) у хворих з хронічним бронхітом загострення клінічно представлено трьома провідними синдромами: респіраторним, дихальної недостатності, хронічної інтоксикації, які доповнюються високими значеннями кріоглобулінів в крові (p < 0,001) у поєднанні з низькою інформативністю показників периферичної крові (лейкоцитоз у 28,8 %).

 • Поширеність остеопатій серед дітей із бронхітами рівномірна (РБ – 50,0 %, ХБ – 40,0 %), однак тривалий, клінічно тяжчий хронічний перебіг, який зумовлений органічними змінами шарів бронхів, спонукає до виникнення глибшого дефіциту мінералізації кісткової тканини із порушенням лінійних розмірів поперекових хребців. Свідченням цього є діагностовані при хронічному бронхіті остеопенія І-ІІІ ступеня (20,00 %) та остеопороз (11,43 %), попри наявну остеопенію лише І-ІІ ступеня при РБ.

 • Виявлений дисбаланс провідних ланок гомеостазу, який, незалежно від клінічного варіанту бронхіту проявлявся вторинним імунодефіцитом клітинної ланки імунітету, високою активністю запального компоненту (достовірне підвищення рівнів оксипроліну і румалонових антитіл), та істотним зниженням активності лужної фосфатази. На відміну від рецидивного бронхіту, при хронічному виявлені порушення системи гомеостазу доповнювались дисімуноглобулінемію (зниження рівнів імуноглобулінів класів М і А, p < 0,05) на тлі гіпокальційемії. Відмінною особливістю дисбалансу системи гомеостазу при рецидивному бронхіті була висока інтенсивність запального компоненту, яка оцінювалась за рівнем церулоплазміну крові (p < 0,001).

 • Комплексну терапію рецидивного та хронічного бронхітів, що перебігають на тлі остеопенії, слід доповнювати кальцеміном, що сприяє покращенню стану мінералізації кісткової тканини, стабілізації обміну сполучної тканини. Діагностований вторинний імунодефіцит клітинної ланки імунітету ІІ ступеня при відсутності остеопенії потребує призначення імунокорегуючого препарату – циклоферону.

 • Катамнестичне спостереження за дітьми із рецидивним та хронічним бронхітами, які отримували модифіковані схеми лікування, виявило досягнення добрих клінічних результатів, стабілізацію показників сполучнотканинного обміну і темпи прибавлення мінеральної щільності кісток. Натомість, серед пацієнтів, які отримували традиційну терапію, у випадку хронічного бронхіту зросла частка остеопенії.


  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАУКОВОГО І ПРАКТИЧНОГО

  ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Дітям із хронічним бронхітом, що хворіють понад 3 роки, необхідно визначати в крові вміст кальцію, лужної фосфатази, оксипроліну, румалонових антитіл, кріоглобулінів; при наявності порушень є потреба денситометричного обстеження поперекового відділу хребта.

 • Хворим на рецидивний бронхіт з метою оцінки глибини запального процесу рекомендується визначати рівень церулоплазміну та кріоглобулінів в крові. У випадку частих загострень (понад 3-4 разів на рік), наявних кісткових деформацій необхідно визначати рівень кальцію, лужної фосфатази, оксипроліну, румалонових антитіл в крові, а у разі потреби – денситометрію хребта.

 • Для корекції остеопенічного синдрому слід призначати кальцемін по 1 таблетці двічі на добу протягом 30 днів з наступною перервою 3 місяці, далі – прийом у попередній дозі протягом 30 днів.

 • Для усунення вторинного імунодефіциту ІІ ступеня та зменшення частоти загострень бронхіту рекомендується вживання циклоферону за схемою 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 дні лікування один раз на день через рот.  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Залежність функціонального стану антиоксидної системи організму від перебігу бронхіту у дітей / Банадига Н.В., Рогальський І.О., Кміта І.В., Рибіна Т.В. // Медична хімія. – 2002. – Т.4, №4.- С. 79-81. Автором проведений підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В. Клініко-параклінічна характеристика перебігу бронхітів у дітей // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2003. – С. 637 -642. Автором проведений підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, інтерпретація отриманих даних.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В., Томашівська Т.В. Інтенсивність запального компоненту при бронхітах у дітей та стан мінеральної щільності кісткової тканини // Проблеми остеології. – 2003. - Т. 6, №1-2. – С. 51-52. Автором проведені підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків.

 • Особливості клінічного перебігу бронхітів у дітей / Банадига Н.В., Рогальський І.О., Кміта І.В., Лобода В.Ф. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2002. - №2(17). – С. 90-93. (співавт. Банадига Н.В., Рогальський І.О., Лобода В.Ф.). Автором проведений підбір і клінічне обстеження хворих, інтерпретація і статистична обробка отриманих даних.

 • Стан репаративної та колагеноутворюючої здатності сполучної тканини при хронічних та рецидивуючих захворюваннях бронхолегеневої системи / Банадига Н.В., Мороз І.М., Цяпа Н.А., Рогальський І.О., Кміта І.В. // Матеріали ХІІV підсумкової науково–практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. – С.60. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, підготовку до друку.

 • Рогальський І.О., Кміта І.В. Клінічні особливості перебігу бронхітів у дітей // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. – С. 102. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 • Рогальський І.О., Кміта І.В. Особливості лікування бронхітів у дітей // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. – С. 103. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В., Рогальський І.О. Частота остеопатій на тлі хронічний та рецидивуючих захворювань органів дихання // Проблеми остеології. – 2001. – Т.4, №1-2. – С. 33-34. Автор провела підбір та


 •