LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування патології шкіри та слизових оболонок у жінок з постоваріоектомічним синдромом

(5). – С. 79-81.

2. Галникіна С.О. Ультраструктура шкіри щурів при посткастраційному синдромі // Вісник морфології. – 2002. – № 2. – С. 281-282.

3. Галникіна С.О. Вивчення субмікроскопічного стану шкіри у жінок при постоваріоектомічному синдромі та використання естрогензамісної терапії і "Вобензиму" // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – К., 2003. – № 3. – С. 18-20.

4. Галникіна С.О. Ефективність поєднаного застосування клімадинону, естрожелю та вобензиму для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидного захисту у жінок з захворюваннями шкіри на фоні постоваріоектомічного синдрому // Шпитальна хірургія. – № 2. – 2004. – С. 102-107.

5. Галникіна С.О. Клінічна характеристика хворих на ксероз шкіри, андрогенну алопецію, рожеві вугрі, клімактеричну екзему у жінок з постоваріоектомічним синдромом // Вісник наукових досліджень.– 2004. – № 2. – С. 102-107.

6. Галникіна С.О. Клініко-патогенетична оцінка ефективності лікування хворих на папіломавірусну інфекцію з постоваріоектомічним синдромом // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С. 36-40.

7. Галникіна С.О. Ультраструктура шкіри щурів при постоваріоектомічному синдромі // Вісник морфології. – 2002. – № 1. – С. 160-162.

 • Галникіна С.О. Вплив овестину та флуренізиду на показники ліпопероксидації і стан системи антиоксидного захисту при посткастраційному синдромі // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 3. – С. 88-90.

  9. Галникіна С.О. Структурно-функціональні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі та корекції клімадиноном // Шпитальна хірургія – 2002. – № 2. – С. 73-75.

  10. Галникіна С.О. Поєднане застосування клімадинону та естрогелю для корекції показників ліпопероксидації і системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 35-38.

  11. Галникіна С.О. Структурно-функціональні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі та корекції естрогелем // Вісник морфології. – 2002. – № 1. – С. 102-103.

  12. Галникіна С.О. Вплив естрогелю на показники ліпопероксидації і стан системи антиоксидного захисту у експериментальних тварин з посткастраційним синдромом // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 1. – С. 59-62.

  13. Галникіна С.О. Поєднане застосування клімадинону, естрогелю та "Вобензиму" для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2002. – № 2. – С. 156-159.

  14. Галникіна С.О. Вплив препарату клімадинон на показники ліпопероксидації та стан системи антиоксидного захисту у експериментальних тварин з посткастраційним синдромом // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 1. – С. 11-113.

  15. Галникіна С.О. Вміст молекул середньої маси у тварин з посткастраційним синдромом та корекції клімадиноном, естрогелем і "Вобензимом" // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 3. – С. 86-88.

  16. Галникіна С.О. Структурно-морфологічні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2 (додаток). – С. 297-298.

  17. Галникіна С.О. Активність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидної системи у щурів після операції екстирпації матки та придатків // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 1. – С. 62-65.

  18. Галникіна С.О., Белінська Л.А. Особливості перекисного окислення ліпідів та показники антиоксидного захисту у жінок з посткастраційним синдромом // Медична хімія. – 2001. – Т. 3, № 4. – С. 63-66.

  19. Галникіна С.О., Белінська Л.А., Маланчук Л.М. Біохімічні зміни при менопаузі у жінок // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 9-12.

  20. Хміль С.В., Белінська Л.А., Галникіна С.О., Проблема ранньої менопаузи та профілактика постменопаузального остеопорозу // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 2. – С. 13-15.

  21. Хміль С.В., Белінська Л.А., Галникіна С.О. Особливості перебігу клімактеричного синдрому у жінок менопаузального періоду та його медикаментозна корекція // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 1. – С. 31-33.

  22. Галникіна С.О., Хміль С.В., Луків А.К., Белінська Л.А. Особливості перебігу посткастраційого синдрому у жінок менопаузального віку // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 3. – С. 56-57.

  23. Деклараційний патент на винахід України 52544 А, МКИ А 01К31/00, 45/00. Спосіб лікування хворих на папіломавірусну інфекцію людини / Галникіна С.О. – № 2002097466. Заявл. 16.09.2002; Опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12.

  24. Деклараційний патент на винахід України 52546 А, МКИ А61К31/15. Спосіб лікування хворих на атрофічний кольпіт / Галникіна С.О., Хміль С.В. – № 2002097620. Заявл. 23.09.2002; Опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12.

  25. Деклараційний патент на винахід України 52553 А, МКИ А61К38/38, А61К38/54. Спосіб лікування хворих на ксероз шкіри / Галникіна С.О. – № 2002107963. Заявл. 07.10.2002; Опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12.

  26. Галникіна С.О. Ефективність поєднаного застосування естрожелю та клімадинону у жінок із ксерозом шкіри при постоваріоектомічному синдромі // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції "Здобутки клінічної і експериментальної медицини". – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 123–124.

  27. Галникіна С.О. Поєднане застосування клімадинону, естрожелю та вобензиму для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. –2004. – № 1. – С. 14-16.

  28. Halnikina S.О. Investigation of the bone tissue density oscillations in women with diseases of the skin at postovarioectomic syndrome // 1 Euro- Assian Congress The events of the year gynecology and obstrerics. – Saint Petersburg, 2004. – P. 30.

  29. Kolyadenko V.G., Hаlnikina S.O. Clinic pathogenetic estimation of the treatment of the patients with Chlamidiasis with atrophic colpitis at the postovariectomic syndrome background // 1 Euro- Assian Congress The events of the year gynecology and obstrerics. – Saint Petersburg, 2004. – P. 34.

  30. Halnikina S.O. Efficiency of combined applications of Climadinon, Estrogel, and Vobenzyme with the purpose of correction of violations of lipoperoxidation and antioxidant systems activity at women with the skin pathology on background of postovaryectomic syndrome // 1 Euro- Assian Congress The events of the year gynecology and obstetrics. – Saint Petersburg, 2004. – P. 29.


  АНОТАЦІЯ

  Галникіна С.О. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування патології шкіри та слизових оболонок у жінок з постоваріоектомічним синдромом. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, 2004.

  Дисертація присвячена вивченню особливостей патогенезу, клініки та лікування захворювань шкіри (ксерозу шкіри,


 •