LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму

асоційовану з Helicobacter pylori // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 34. – С. 338–344. Здобувачем створена анкета для вивчення віддаленних результатів, проведено збір первиннгого матеріалу, його аналіз та узагальнення.

 • Мосійчук Л.М. Стан сфінктерного апарату езофагогастродуоденальної зони у хворих на пептичну виразку // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 35. – С. 187–196.

 • Кудрявцева В.Є., Мосійчук Л.М., Татарчук О.М. Експресія маркерів активації на лімфоцитах у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 35. – С. 78–84. Здобувачу належить ідея дослідження, обгрунтована мета, проведено аналіз одержаних даних.

 • Майкова Т.В., Мосійчук Л.М., Беспалова О.В. Особливості макроскопічної структури органів езофагогастродуоденальної зони при поєднаній патології травної системи // Актуальні питання медичної науки та практики. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 68. – С. 100–106. Автором обгрунтована та сформульована мета, задачі дослідження, аналіз та статистична обробка отриманих результатів.

 • Пономаренко Л.А., Мосийчук Л.Н., Лихолат Е.А., Руденко А.И., Пономаренко А.А., Толстикова Т.Н., Гирева Л.Р. Влияние L-аргинина-L-глутамата на состояние антиперекисной системы при экспериментальных эрозивно-язвенных поражениях у крыс // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 36. – С. 57–62. Здобувачу належить ідея дослідження, обгрунтована мета, проведено аналіз одержаних даних.

 • Мосійчук Л.М., Бондаренко Т.В., Зак М.Ю., Бочаров Г.І. Клінічні особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби поєднаної з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та хронічним гастродуоденітом // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 36. – С. 212–218. Автором запропонована ідея дослідження, проведено збір клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення результатів.

 • Гайдар Ю.А., Степанова Е.В., Мосийчук Л.Н., Сархан Фирас Т.О., Трофимов Н.В., Кононов И.Н. Морфологические особенности кислотозависимых заболеваний // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 36. – С. 95–99. Здобувачем обгрунтована мета та задачі, проведені авторадіографічні дослідження, аналіз та узагальнення результатів.

 • Мосійчук Л.М. Роль гістамінергічної ланки регуляції у морфогенезі уражень стравоходу та шлунка при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, сполученій з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою // Проблеми військової охорони здоров'я. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 286–294.

 • Мосійчук Л.М. Особливості макроскопічного стану органів езофагогастродуоденальної зони у хворих на ГЕРХ, поєднану з хронічним бронхітом та пептичною виразкою // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 37. – С. 287–296.

 • Патент України на винахід 39349 А кл. А61К31/00, А61К39/00 Спосіб лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori / Гриценко І.І., Шамшонкова Т.П., Мосійчук Л.М., Григоренко О.І., Кудрявцева В.Є., Демешкіна Л.В., Гриценко В.І., Щербиніна М.Б., Крекнін О.Ф. (UA) – № 2000052938; Заявл. 23.05.2000; Опубл. 15.06.2001; Бюл. №5. Автору належить ідея способу, формулювання формули винаходу та його впровадження в практичну роботу.

 • Деклараційний патент України 62791 А кл. А61К31/00, А61К39/00 Спосіб лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori / Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Бондаренко Т.В., Степанова О.В., Крилова О.О., Петішко О.П., Крекнін О.Ф., Зак М.Ю. (Україна). – № 2003054964; Заявл. 30.05.2003; Опубл. 15.12.2003; Бюл. №12. Автору належить ідея способу, формулювання формули винаходу та його впровадження в практичну роботу.

 • Деклараційний патент України на корисну модель 5308 кл. G01N33/53 Спосіб прогнозування перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Кудрявцева В.Є., Ратчик В.М., Мосійчук Л.М., Вчорашня Н.М., Татарчук О.М., Бондаренко Т.В., Крекнін О.Ф. (Україна). № u200510797; Заявл. 15.11.2005; Опубл. 15.03.2005; Бюл. №3. Здобувачем сформульована формула винаходу та проведено його впровадження в практичну роботу.

 • Деклараційний патент України на корисну модель 15506 кл. А61K31/00 Спосіб лікування психічних розладів у хворих з захворюваннями гастродуоденальної зони / Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Зак М.Ю., Сердюченко О.М., Бондаренко Т.В., Петішко О.П., Крекнін О.Ф. (Україна). – № u200510797; Заявл. 15.11.2005; Опубл. 17.07.2006; Бюл. №7. Здобувачем сформульована формула винаходу та проведено його впровадження в практичну роботу.

 • Деклараційний патент України на корисну модель 13394 кл. А61М25/00 Спосіб підвищення захисних властивостей слизової оболонки шлунка / Пономаренко О.А., Руденко А.І., Мосійчук Л.М. (Україна). – № 15300; Заявл. 12.01.2006; Опубл. 15.06.2006. Бюл. №6. Автору належить ідея способу, формулювання формули винаходу

 • Филиппов Ю.А., Береза Н.М., Филиппова А.Ю., Кудрявцева В.Е., Бойко Т.Й., Мосийчук Л.Н., Крылова Е.А. Эффективность аутоцитокинотерапии при язвенном поражении желудочно-кишечного тракта // International journal on Immunorehabilitation. – 2001. – Vol. 3. – N 1. – P.128. Здобувачем проведено збір клінічного матеріалу, його аналіз та статистична обробка.

 • Гайдар Ю.А., Мосийчук Л.Н., Демешкина Л.В., Степанова Е.В., Бондаренко Т.В. Особенности морфо-функционального состояния слизистой оболочки желудка в условиях инфицирования СagА+ и СagА-штамамми Нelicobacter pylori (НР) // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – С.-Петербург, 2002. – № 2–3. – С. 38. Автором запропонована ідея дослідження, проведено аналіз та узагальнення результатів.

 • Степанова Е.В., Мосийчук Л.Н., Бондаренко Т.В., Беспалова Е.В., Кудрявцева В.Е. Морфологическое состояние слизистой оболочки желудка (СОЖ) больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК), ассоциированной с CagA(+)-штаммом Helicobacter pylori (НР) // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – С.-Петербург, 2003. – № 2–3. – С. 162. Здобувачем обгрунтована мета та задачі, проведено авторадіографічні дослідження, аналіз та узагальнення результатів.

 • Степанова Е.В., Мосийчук Л.Н., Кудрявцева В.Е. Взаимосвязи между морфологическим состоянием желудка и иммунологическим статусом больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Терапевтичні читання пам'яті Л.Т. Малої: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тези доповідей). – Харків, 2004. – С. 221. Автором проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів.

 • Степанова Е.В., Мосийчук Л.Н., Крылова Е.А., Петишко О.П. Корреляционные связи макро- и микроскопических показателей состояния гастродуоденальной зоны при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // Терапевтичні читання пам'яті Л.Т. Малої: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тези доповідей). – Харків, 2004. – С. 220. Здобувачем запропонована ідея дослідження, обгрунтована мета, розроблена технологія


 •