LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз

42–44.

3. Грищук Л.А. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень із геморагічними ускладненнями // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 32 –34.

4. Грищук Л.А. Зміни клініко-лабораторних показників у хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями і супровідним ураженням гепатобіліарної системи // Медична хімія. – 2004. – № 2. – С. 48 –52.

5. Грищук Л.А. Куріння як фактор ризику виникнення геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень // Вісник соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. – 2004. – № 2. – С. 32 –34.

6. Грищук Л.А. Результати лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з остеопенічним синдромом // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 3. – С. 53–55.

7. Грищук Л.А. Ефективність фітогемостатиків у лікуванні хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень з кровохарканнями і легеневими кровотечами // Укр. хіміотерапевт. журн. – 2004. – № 1–2 (19).– С. 48–50.

8. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Стан кісткової системи у жінок, хворих на туберкульоз легень в доменопаузальний та післяменопаузальний періоди // Вісник наукових досліджень. – 2002.– № 3. – С. 71–72. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

9. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Легеневі кровохаркання і кровотечі у хворих на туберкульоз легень // Міжвідомчий збірник "Гематологія і переливання крові". – 2002. – Вип. 31. – С. 282–285. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

10. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Метеорологічні фактори і геморагічні ускладнення у хворих на туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 3. – С. 52–54. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

11. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень // Проблеми остеології. – 2002. – № 2-3. – С. 108–111. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

12. Грищук Л.А., Корнага С.І. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Проблеми остеології. – 2003. –Т. 6, № 1-2. – С. 46–48. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

13. П`ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А. Клінічні та електрокардіографічні показники у хворих на туберкульоз залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 1. – С. 20–22. (Автору належить участь у плануванні досліджень, математична обробка результатів, написання роботи).

14. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Перебіг туберкульозу легень в залежності від стану мінеральної щільності кісткової тканини // Укр. мед. альманах. – 2003. – Том 6, № 2. – С. 124 –126. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

15. Геморагічні ускладнення у жінок, хворих на туберкульоз в доменопаузальний та післяменопаузальний періоди / І.Т. П`ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, С.О. Білик // Вісник наукових досліджень. – 2003 .– № 3. – С. 161–163. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

16. Легеневі кровотечі у хворих на туберкульоз / І.Т. П`ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, Н.Є. Зятковська // Інфекційні хвороби. – 2004.– № 1.– С. 78–80. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

17. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Легеневі геморагії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень.– 2004.– № 1.– С. 22–24.(Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

18. П'ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Легеневі геморагії у хворих на хронічні форми туберкульозу легень // Інфекційні хвороби.– 2004.– № 2.– С. 73–75. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

19.Соціально-медичні аспекти легеневих геморагій у хворих із рецидивами туберкульозу легень / І.Т. П`ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, Н.Є. Зятковська // Вісник соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України.– 2004.– № 1.– С. 48-51. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

20. Результати хірургічного лікування хворих на туберкульоз, ускладнений легеневими геморагіями / Л.А. Грищук, І.Т. П'ятночка, В.Д. Рудик, Ю.В. Довбуш // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 3. – С. 57 – 59.(Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

21. Грищук Л.А., Дем'яненко В.В., Кліщ І.М. Прогнозуванняймовірності легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень за допомогою тестової проби ШОЕ у магнітному полі // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 55–57. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

22. Туберкульоз в поєднанні з раком легень / І.Т. П`ятночка, С.І. Корнага, Л.А. Грищук, М.В. Паламар // Інфекційні хвороби. – 1999. – № 1. – С. 51–55. (Автору належить участь в опрацюванні літературних джерел, їх аналізі та написанні роботи).

23. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Паламар М.В. Ураження печінки у хворих на туберкульоз // Інфекційні хвороби. – 2001. – № 2. – С. 74 – 79. (Автору належить збір і аналіз літератури, підготовка до друку).

24. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Паламар М.В. Захворювання легень та остеопороз // Укр. пульмон. журн. – 2002. – № 3. – С. 65 – 67. (Автору належить збір і аналіз літератури, підготовка до друку).

25. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. Туберкульоз // В кн.: "Проблеми остеопорозу"; За ред. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 374 –378. ( Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

26. Грищук Л.А., П`ятночка І.Т., Корнага С.І. Діагностика і лікування остеопорозу у хворих на туберкульоз легенів // Укр. пульмон. журн. – 2005. – № 3 (додаток). – С. 22–24. (Автору належить участь в обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

27. Деклараційний патент на корисну модель UA 4123 U, А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. Cпосіб прогнозування легеневої кровотечі у хворих на туберкульоз легень. Грищук Л.А., П'ятночка І.Т., Корнага С.І., Дем'яненко С.М. (Україна). Заявлено 15.01.2004; Опубл. 17.01.2005;