LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз

Бюл. № 1. – 4 c. (Автору належить розробка ідеї, набір матеріалу і його аналіз, підготовка документації).

28. Грищук Л.А. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень // Збірник наукових праць XLIV науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – Вип. 6. – С. 24.

29. Грищук Л.А. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з різними формами туберкульозу легень // Матеріали ІІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – Укр. пульмон. журн. – 2003 – № 2.– С. 153.

30. Грищук Л.А. Взаємозв'язок легеневих геморагій із станом мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень // Матеріали наукового симпозіуму "Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології". – Тернопіль, 2005. – С. 12.

31. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. Захворювання печінки у хворих на туберкульоз легень // Матеріали наукової конференції „Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, 1996.– С. 133–134. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

32. Інфільтративний туберкульоз легень за даними обласного протитуберкульозного диспансеру / І.Т. П`ятночка, С.І. Корнага, Л.А. Грищук, Н.С. Майовецька, О.І. Градова, М.Я. Лютий, Ю.В. Довбуш, Н.Б. Місула, В.С. Пелехат //. Матеріали XL підсумкової наукової конференції, присвяченої 40-річному ювілею академії „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, 1997. – С. 177–179. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

33. Легеневі кровохаркання і кровотечі за даними обласного протитуберкульозного диспансеру / Л.А. Грищук, І.Т. П`ятночка, М.В. Паламар, С.І. Корнага // Матеріали ІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – К, 1998. – С. 284. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

34. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. Дві недуги – проблема одна // Матеріали науково-практичної конференції „Медико-соціальні аспекти боротьби з туберкульозом. Досвід Київської державної адміністрації" – Київ. – 2001. – С. 102. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

35. Грищук Л.А., Корнага С.І. Характер патології гепатобіліарної системи у хворих на туберкульоз // Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. – Вип. 7.– С. 31. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

36. Грищук Л.А., Корнага С.І., Пелехат Н.Б. Геморагічні ускладнення у хворих на туберкульоз легень // Тези доповідей VII з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства .– Укр. мед. вісті. – 2003. – Т. 5, № 1. – С. 79–80. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

37. Хіміорезистентний туберкульоз за даними обласного протитуберкульозного диспансеру / І.Т. П`ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, О.І. Градова, Н.С. Майовецька, Л.І. Медвідь // Матеріали ІІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – Укр. пульмон. журн. – 2003 – № 2.– С. 326. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

38. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Вплив зовнішніх чинників на виникнення геморагічних ускладнень у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я".– Тернопіль,2003. – С. 116–117. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

39. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Супровідні захворювання і ускладнення у хворих на туберкульоз легень // Матеріали XLVІ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, 2003.– С. 93. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

40. П'ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Причини смерті хворих на туберкульоз легень, ускладнений легеневими геморагіями // Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського „Здобутки клінічної та експериментальної медицини:" – Тернопіль, 2004. – С. 46–47. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

41. Грищук Л.А., Корнага С.І. Психологічні аспекти лікування хворих на туберкульоз із супровідними захворюваннями та ускладненнями // Тези доповідей Х конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці, 2004. – С. 248–249. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

42. Hryshchuk L.A. Osteoporosis in patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis // XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Łdź, 22 – 25 września 2004r.: Pneumonol. і Alergol. Pol. 2004. – Vol.72, № 7–8. – P. 258.

43. Вплив зовнішніх чинників на частоту і характер геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень / І.Т. П'ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, В.Д. Рудик // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 70-й річниці заснування кафедри фтизіатрії і пульмонології Київського Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця „Екологічні проблеми у фтизіатрії і пульмонології". – Київ, 2004. – С. 180–183. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

44. Туберкулінова чутливість у хворих на туберкульоз легень і стан мінеральної щільності кісткової тканини легень / І.Т. П'ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, В.Д. Рудик; За ред. В.І. Петренка // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю „Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання" – Київ, 2005. – С. 45–48. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

45. Частота і характер серцево-судинної патології у хворих на туберкульоз легень / І.Т. П`ятночка, С.І. Корнага, Л.А. Грищук, О.І. Градова, Н.С. Майовецька, Л.І. Медвідь // Матеріали XLVІІІ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, 2005. – С. 60–62. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні