LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз

діагностики, лікування і профілактики остеопорозу" (номер державної реєстрації 0100U005055, шифр теми – 1К-00).

Мета дослідження: визначити фактори ризику виникнення легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень, розробити комплекс лікувальних та профілактичних заходів, які б запобігали або знижували негативну дію цих факторів і сприяли поліпшенню прогнозування, діагностики та підвищенню ефективності лікування хворих з геморагічними ускладненнями.


Задачі дослідження:

1. Вивчити частоту, характер та причини виникнення легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень залежно від типу туберкульозного процесу.

2. Визначити найбільш вагомі специфічні та неспецифічні фактори, які впливають на виникнення легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень.

3. Вивчити залежність виникнення легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень від сезонності та медико-метеорологічних ситуацій погодних умов.

4. Проаналізувати частоту і характер супутньої патології печінки у хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями, визначити взаємозв'язок порушень функції печінки з процесами гемокоагуляції та фібринолізу. Обгрунтувати показання до диференційованого призначення гепатопротекторів таким хворим.

5. Вивчити стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень, зокрема з геморагічними ускладненнями, визначити зв'язок порушень мінеральної щільності кісткової тканини з процесами гемокоагуляції та фібринолізу. Розробити схему призначення остеотропних засобів хворим на туберкульоз легень з остеопенічним синдромом.

6. Визначити найбільш ефективні режими лікування хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями.

7. Розробити і впровадити метод прогнозування легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень.

8. На основі отриманих результатів досліджень розробити та апробувати алгоритм профілактики рецидивів легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень.

Об'єкт дослідження туберкульоз легень з кровохарканнями і легеневими кровотечами.

Предмет дослідженнячастота і характер легеневих кровохаркань та кровотеч у хворих на туберкульоз легень; фактори, які впливають на виникнення геморагічних ускладнень; стан печінки тамінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень з легеневими кровохарканнями і кровотечами; комплексне лікування та профілактика, спосіб прогнозування рецидивів геморагічних ускладнень.

Методи дослідженняклінічні, рентгенологічні, лабораторні, мікробіологічні, інструментальні, морфологічні – для діагностики туберкульозу легень, супутніх захворювань і ускладнень, біохімічні – для визначення функції печінки, денситометричні – для визначення мінеральної щільності кісткової тканини, статистичні – для оцінки достовірності одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше сформульована концепція виникнення легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих з різними типами туберкульозу легень, залежність цих ускладнень від перебігу туберкульозного процесу, стану печінки, мінеральної щільності кісткової тканини, системи гемостазу, метеорологічних факторів та інших чинників.

Встановлені найбільш значущі фактори, які впливають на виникнення легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень, і це, перш за все, поширені прогресуючі хронічні форми туберкульозу, наявність і вираженість деструкцій легеневої тканини, гіпертензія у малому колі кровообігу, супутні захворювання печінки.

З'ясовано частоту і характер супутньої патології печінки у хворих на туберкульоз легень, ускладнений легеневими геморагіями, встановлений взаємозв'язок порушень функції печінки з процесами гемокоагуляції та фібринолізу.

Вперше шляхом денситометричного обстеження проаналізований стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень, зокрема з легеневими кровохарканнями і кровотечами, встановлений взаємозв'язок порушень мінеральної щільності кісткової тканини з процесами гемокоагуляції і фібринолізу.

Розроблено і впроваджено алгоритм лікування хворих на туберкульоз легень з легеневими кровохарканнями і кровотечами.

Розроблено і впроваджено алгоритм профілактики рецидивів легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень, з урахуванням різних факторів ризику.

Доведено ефективність використання вітчизняного препарату тіотриазоліну при лікуванні хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями і порушеннями функції печінки.

Встановлено ефективність використання кальційвмісного комбінованого препарату з вітаміном D3 при лікуванні хворих на туберкульоз легень з остеопенічним синдромом, зокрема з геморагічними ускладненнями.

Вперше розроблено і запропоновано метод прогнозування ймовірності легеневих кровохаркань і кровотеч за показниками ШОЕ в постійному магнітному полі.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених дослідженьсформовано комплекс заходів щодо лікування, профілактики і прогнозування легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень, які базуються на визначенні специфічних і неспецифічних факторів ризику (характеру туберкульозного процесу, супутніх захворювань печінки, гіпертензії у малому колі кровообігу, остеопенічного синдрому, метеорологічних факторів тощо).

Доведена ефективність комплексної антибактеріальної терапії при запобіганні і боротьбі з легеневими геморагічними ускладненнями у хворих з різними типами туберкульозного процесу.

Констатована у хворих на туберкульоз легень виражена регресія геморагічних ускладнень при приєднанні до хіміотерапії тіотриазоліну у випадках порушення функції печінки, та кальційвмісного комбінованого препарату з вітаміном D3 при наявності супутнього остеопенічного синдрому.

Диференційоване застосування запропонованих лікувальних і профілактичних програм у хворих на туберкульоз легень з кровохарканнями і легеневими кровотечами дозволило поліпшити результати лікування та запобігти у подальшому розвитку таких ускладнень.

Отримані результати досліджень впроваджені в Тернопільському, Волинському, Рівненському, Івано-Франківському, Чернігівському, Хмельницькому обласних, Чортківському, Заліщицькому міжрайонних протитуберкульозних диспансерах.

Теоретичні положення дисертації і практичні рекомендації використовуються в навчальному процесі на кафедрах пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, на профільних кафедрах Івано-Франківської державної медичної академії і Луганського державного медичного університету.

За темою дисертації складені інформаційні листи: "Профілактика легеневих геморагій у хворих на туберкульоз легень" (2004, із грифом Укрмедпатентінформ), "Застосування гепатопротекторів в комплексній терапії туберкульозу легень з метою попередження геморагічних ускладнень" (2004, із грифом Укрмедпатентінформ).

Отримано деклараційний патент