LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи

і фагоцитозі, регуляції активності ферментів, проведенні біопотенціалів.

Динаміка лабораторних змін виявила в І В підгрупі нормалізацію рівню показників процесів ПОЛ на п'яту добу, лише рівень ДК в сироватці крові залишався підвищеними (р<0,05). У підгрупі з аналогічною тяжкістю стану рівні токсичних ДК і МДА як в сироватці, так і в еритроцитах, в динаміці перевищували нормальні значення (р<0,001) і були вірогідно вище відповідних у І В підгрупі (р<0,01). У хворих обох І А та ІІ А підгруп показники ПОЛ перевищували показники контрольної групи на п'яту добу терапії (р<0,001), але в І А підгрупі відзначалася вірогідна позитивна динаміка (р<0,01), на відміну від хворих ІІ А підгрупи, де динаміка на п'яту добу не відмічалась (р>0,05), і показники були вірогідно вище відповідних у І А групі (р<0,01).

З боку антиоксидантного захисту у дітей І В та ІІ В підгруп не відмічено змін рівня SН-груп і ВГ в еритроцитах (р>0,05). ВГ в сироватці крові у дітей І В підгрупи нормалізувався (р<0,001), вміст SН-груп на п'яту добу терапії підвищився (р<0,05), але відносно контрольної групи залишалися зниженим (р<0,05) (табл. 2). У підгрупі ІІ В позитивна динаміка не відзначалася і ВГ та SН-групи на п'яту добу терапії залишалися низькими (р<0,001). У хворих І А та ІІ А підгруп показники, зокрема SН-груп вТаблиця 2

Динаміка рівня білків, що мають антиоксидантні властивості у хворих на тяжку пневмонію (хSх)

Показник

ІА

ІІА

ІВ

ІІВ

Контрольна група


1 доба

5 доба

1 доба

5 доба

1 доба

5 доба

1 доба

5 доба


ВГ сироватка (ммоль/л)

2,10,1

***

2,90,3

***ˆˆ

2,20,1

***

2,40,1

***

2,90,3

***

5,60,5

ˆˆˆ

2,90,3

***

3,60,3

***

6,50,2


SH-групи сироватка (ммоль/л)

5,00,4

***

6,80,9

***ˆ

5,30,4

***

6,10,5

***

7,20,5

***

8,90,5

6,80,5

***

7,50,4

***

10,50,4

ВГ еритроцит (мкмоль/мл)

1,220,04

***

1,900,02

***ˆˆˆ

1,260,05

***

1,470,11

***

2,210,10

2,370,20

2,200,10

2,10,08

2,320,08

SH-групи еритроцит (мкмоль/мл)

0,170,02

*

0,190,03

0,160,01

**

0,180,02

0,200,03

0,250,03

0,220,03

0,20,03

0,230,02

Примітки:

1.* - р<0,05; ** - р<0,01, *** - р<0,001– достовірність відмін показників по відношенню до контрольної групи;

2.€ - р<0,05, €€ - р<0,01, €€€ - р<0,001– достовірність відмін показників у динаміці

3. - р<0,05; - р<0,01; - р<0,001 – достовірність відмін показників в порівнянні між підгрупами.

еритроцитах, ще залишались зниженими (р<0,001) в порівнянні з контрольною групою. В І А підгрупі хворих виявлена вірогідна динаміка у порівнянні з першою добою (р<0,001), тоді як в ІІ А підгрупі рівень антиоксидантів не змінився (р<0,001). Жиророзчинний ланцюг АОЗ в сироватці крові у хворих І В та ІІ В підгруп в динаміці не відрізнявся від контрольної групи (р>0,05), тоді як у хворих І А та ІІ А підгруп рівень ретинолу залишався зниженим (р<0,01), а показники токоферолу нормалізувалися в обох підгрупах.

У хворих І В підгрупи у динаміці показники ЗХ, ТГ, ХС-ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ сироватці крові і ТГ, ФЛ мембран еритроцитів не відрізнялись від контрольної групи (р<0,001), тоді як в ІІ В групі не змінилися в динаміці і відрізнялись від контрольної групи показники ЗХ (р<0,01), сироватці крові та ТГ (р<0,01) і ФЛ (р<0,05) мембран еритроцитів, позитивна динаміка відмічена лише з боку ТГ та ХС-ЛПНЩ сироватці крові (р<0,001) (табл. 3). У хворих І В та ІІ В підгруп показники ФЛ і ХС-ЛПНЩ сироватці крові не відрізнялись від контрольної групи як при надходженні до ВІТ, так і на п'яту добу терапії. В І А підгрупі хворих, на п'яту добу, на відміну від хворих ІІ А підгрупи, зафіксована позитивна динаміка і нормалізація рівня ТГ (р<0,01), ФЛ (р<0,001) та ХС-ЛПНЩ (р<0,01) в сироватці крові і ФЛ в мембрані еритроцитів (р<0,001). Рівень ЗХ та ТГ в еритроцитах залишався підвищеним в обох підгрупах, але в І А підгрупі на відміну від ІІ А підгрупи відмічена позитивна динаміка (р<0,01).

Серед показників гіпоксії у всіх дітей І групи на п'яту добу відзначалися позитивні зміни рівня молочної (р<0,001) та піровиноградної (р<0,001) кислот, і їх рівень не відрізнявся від показників в контрольній групі (р>0,05), тоді як в ІІ групі накопичення молочної та піровиноградної кислот крові, відносно контрольної групи, зберігалося (р<0,001).

Аналізуючи кількісний бік кореляційних взаємодій, необхідно відзначити, що при надходженні до ВІТ кількість зв'язків у підгрупах І А, І В, ІІ А, ІІ В вірогідно не відрізнялася. На п'яту добу інтенсивної терапії в підгрупі І А зафіксовано вірогідне зниження кількості зв'язків (р<0,05), при цьому нові зв'язки вірогідно відрізнялися від зв'язків при надходженні до ВІТ (р<0,05). У підгрупі І В у динаміці також відзначено вірогідне зниження кількості зв'язків (р<0,05), та їх відновлення (р<0,05). У підгрупах ІІ А та ІІ В у динаміці не було вірогідної зміни кількості зв'язків або їх оновлення (р>0,05).

Клінічні результати виявилися пов'язаними з показниками ПОЛ, АОС та ліпідного обміну, котрі також вказували на доцільність використання „Ліпіну" в терапії хворих на тяжку пневмонію. Механізм сприятливої дії фосфоліпідного препарату на систему ПОЛ-АОС у хворих на пневмонію

Таблиця 3

Динаміка показників ліпідного обміну у хворих на тяжку пневмонію (хSх)

Показник

(ммоль/л)

ІА

ІІА

ІВ

ІІВ

Контроль-на група


1 доба

5 доба

1 доба

5 доба

1 доба

5 доба

1 доба

5 доба


ЗХ сироватка