LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи

7,30,4

***

5,50,4

**ˆˆˆ

7,20,5

***

6,10,3

***

5,80,5

**

4,390,26

ˆ

5,60,5

*

5,080,22

**

4,20,2

ТГ сироватка

2,660,11

***

1,940,21

ˆˆ

2,550,10

***

2,180,19

*

2,070,19

1,720,11

2,090,14

*

1,890,11

1,780,04

ТГ мембрана еритроцитів

0,600,01

***

0,540,02

***ˆˆ

0,630,01

***

0,550,02

***ˆˆ

0,500,02

***

0,420,02

ˆˆ

0,510,03

**

0,480,02

**

0,410,01

ФЛ сироватка

2,060,06

***

2,650,09

ˆˆˆ

1,970,06

***

2,150,07

***

2,470,28


2,790,12

2,460,25


2,280,38

2,850,11

ФЛ мембрана еритроцитів

0,930,02

***

1,520,16

ˆˆˆ

1,040,03

***

1,260,18

***

1,320,07

***

1,920,12

ˆˆˆ

1,300,05

***

1,540,12

*

1,840,06

ХС-ЛПВЩ

1,70,1

1,480,09

1,70,1

1,520,08

1,60,2

1,50,1

1,60,2

1,50,1

1,40,1

ХС-ЛПНЩ

3,90,3

***

2,20,4

ˆˆ

3,90,4

***

2,790,22

3,80,3

***

1,80,2

ˆˆˆ

3,80,4

***

1,90,1

ˆˆˆ

2,10,2

Примітки:

1.* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – достовірність відмін показників по відношенню до контрольної групи;

2.€ - р<0,05; €€ - р<0,01; €€€- р<0,001 – достовірність відмін показників у динаміці

3. - р<0,05 ; р<0,001 – достовірність відмін показників в порівнянні між підгрупами.

пояснюється декількома аспектами. Окрім відомої ролі ФЛ, як субстратного забезпечення для відновлення структурно-функціональної організації клітинних мембран, значення має їхня антиоксидантна дія. Отримані дані дозволяють дійти висновку, що ФЛ, як найважливіші компоненти біологічних мембран, утворюють із природними АО єдину систему неферментативного захисту ліпідів від окислення.

Насамкінець, слід відзначити, що використання „Ліпіну" в комплексному лікуванні дітей хворих на тяжку позалікарняну пневмонію сприяє зниженню напруженості окислювального стресу та підвищенню антиоксидантного потенціалу організму, нормалізації ліпідного обміну, має виражену мембраностабілізуючу і антигіпоксантну дію.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено узагальнення і нове вирішення актуальної наукової проблеми – удосконалення комплексного лікування дітей, хворих на тяжку позалікарняну пневмонію, на підставі розробки патогенетичної терапії, з урахуванням стану ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи і патогенетичного обґрунтування застосування ліпіну.

  • У 78,3 % хворих що перебували у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, при аналізі ліпідного спектру сироватки крові та мембран еритроцитів, при надходженні до відділення інтенсивної терапії, визначено односпрямовані порушення, проявом яких було підвищення рівня ЗХ (на 46 % в сироватці крові), ТГ (у сироватці крові – на 25 %, у мембранах еритроцитів – на 31 %), ХС-ЛПНЩ (у сироватці крові – на 87 %), та зниження ФЛ (у сироватці крові – на 18 %, у мембранах еритроцитів – на 34 %).

  • У 93,5 % хворих у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, при надходженні до відділення інтенсивної терапії, встановлено інтенсифікацію процесів перекисного окислення ліпідів за рахунок підвищення рівню первинних (ДК сироватці крові - на 35 %, в еритроцитах – на 103 %) та вторинних продуктів (МДА сироватці крові - на 110 %, в еритроцитах – на 103 %).

  • Виявлено розлади функціонування неферментативної ланки антиоксидантного захисту у 85,7 % хворих у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, при надходженні до відділення інтенсивної терапії, проявом яких було зниження вмісту гідрофільних (рівню ВГ в сироватці крові на 58 %, в еритроцитах на 33 %, та SH-груп в сироватці крові на 39 % і в еритроцитах на 17 %) та гідрофобних (ретинолу в сироватці крові на 22 %) форм антиоксидантного захисту.

  • У хворих на тяжку позалікарняну пневмонію визначено суттєві зміни показників стресу. Вміст кортизолу у сироватці крові хворих був вищим за норму на 406 %. Рівень інсуліну був нижчим за рівень контрольної групи на 52 %.

  • Зафіксовано прямий кореляційний зв'язок між продуктами перекисного окислення ліпідів та стресорними гормонами, тяжкістю стану хворих у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією за шкалою SOFA і гіпоксичними порушеннями; зворотній кореляційний зв'язок з неферментативними антиоксидантами та ліпідним обміном, що свідчить про тісний взаємозв'язок вільнорадикального окислення, антиоксидантного захисту, ліпідного обміну, тяжкості захворювання та гіпоксичних порушень. При порівнянні кореляційних зв'язків в динаміці між досліджуваними групами, відмічена достовірно низька кількість патологічних зв'язків в групах з застосуванням „Ліпіну", ніж в групах у якіх використовувалась тільки базова інтенсивна терапія.

  • Використання фосфоліпідного препарату „Ліпін", при лікуванні хворих у критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, найефективніше сприяє нормалізації показників перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного захисту, ліпідного обміну, гіпоксичних порушень, має мембраностабілізуючу дію, від яких в свою чергу також залежить тяжкість стану хворих, а також призводить до скорочення строку перебування у відділенні інтенсивної терапії від 7,70,6 доби до 5,80,7 доби (р < 0,05).


    ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  • Для оцінки тяжкості захворювання у дітей в критичних станах, зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, інформативно використовувати як додаткові


  •