LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів

язика зменшення було незначним. В 45-денних щурів, які отримували плацебо, МІкх в епітелії язика (р<0,001) та ТК (р<0,01) був меншим показника в печінці. МА клітин ТК виявилась більшою, ніж епітеліоцитів язика (р<0,05).

В 7-денних щурів, яким вводили плацебо, КС переходу до S-фази істотно відрізнялись. Найбільшим цей показник був в печінці (р<0,05), найменшим - в клітинах ТК (р>0,05). З 7-го по 12-й день КС зменшувався в печінці (р<0,001), епітелії язика (р<0,01) і ТК (р<0,05). КС гепатоцитів став найменшим, КС епітеліоцитів ТК - найбільшим (р<0,05). В 17-денних щурів, яким вводили плацебо, КС в печінці зростав (р<0,05) і зменшувався в епітелії язика (р>0,05) і ТК (р<0,05). В 17-денних щурів, які отримували плацебо, КС в епітелії язика та ТК виявились більшими, ніж в печінці (р<0,05), КС епітеліоцитів язика - епітеліоцитів ТК (р>0,05). З 17-го по 30-й день життя щурів, яким вводили плацебо, КС вступу гепатоцитів до S-фази зменшувався (р>0,05), КС епітеліоцитів язика не змінювався, а КС клітин ТК зростав (р<0,05). В 30-денних щурів КС в епітелії язика та ТК виявився більшим (р<0,05), ніж в печінці. КС епітеліоцитів ТК був знову більшим, ніж показник в епітеліоцитів язика (р<0,05). В 45-денних щурів КС гепатоцитів продовжував зменшуватись (р<0,05). Різко зменшився КС і в епітелії ТК (р<0,05), в той час як в епітелії язика зріс (р<0,05) і виявився найбільшим за весь час дослідження. В 45-денному віці КС в епітелії язика і ТК був більшим, ніж в печінці (р<0,05 в обох випадках). КС в клітинах язика виявився більшим, ніж в ТК (р<0,05).

В 7-денних щурів, які отримували плацебо, найменшим був КС гепатоцитів (р<0,05), найбільшим виявився КС епітеліоцитів ТК (р<0,05). З 7-го по 12-й день життя КС гепатоцитів зріс, а в епітелії язика і ТК - зменшився (р<0,05). Тому КС в печінці виявився найбільшим і перевищив КС в епітелії язика та ТК (р<0,05). В 17-денних щурів, яким вводили плацебо, збільшились КС гепатоцитів (р>0,05), епітеліоцитів язика (р<0,05) і ТК (р<0,05). Найменшим КС виявився в печінці, найбільшим - в епітелії язика. В 17-денних щурів, які отримували плацебо, КС гепатоцитів знизився (р<0,05), а КС в епітелії язика і ТК зросли (р<0,05). В 30-денних щурів найнижчим залишався КС гепатоцитів, а найвищим - епітеліоцитів язика. КС в епітелії язика і ТК були більшими, ніж в печінці (р<0,05). КС епітеліоцитів язика перевищував такий в епітелії ТК (р<0,05). З 30-го по 45-й день життя щурів, яким вводили плацебо, КС гепатоцитів продовжував знижуватись ще більш інтенсивно, ніж між 17-м і 30-м днем (р<0,05), КС епітеліоцитів язика продовжував збільшуватись, але менш інтенсивно (р>0,05). В характері змін КС епітеліоцитів ТК наступав перелом і замість збільшення спостерігали зменшення (р<0,05). Тому КС епітеліоцитів ТК в цій віковій групі виявився найменшим, а КС епітеліоцитів язика був в даному віці найбільшим.

Зі збільшенням віку середньодобова ТМ в щурів, які отримували плацебо, скорочувалась. В 3-денному віці найбільшу ТМ спостерігали в епітелії язика, яка перевищувала таку в епітелії печінки (р<0,05) і ТК (р<0,01). Другою за розміром була ТМ в печінці (р>0,05). З 7-го по 12-й день ТМ гепатоцитів і епітеліоцитів язика (р<0,05) зменшувалась. ТМ епітеліоцитів ТК незначно зростала. В 12-денних щурів ТМ епітеліоцитів язика залишалась найбільшою, перевищуючи таку в печінці (р<0,05) і епітелії ТК (р>0,05).

До 30-го дня розвитку щурів, які отримували плацебо, ТМ гепатоцитів скорочувалась (р>0,05). Зменшення ТМ епітеліоцитів язика і ТК відбувалось більш інтенсивно (р<0,05). ТМ гепатоцитів ставала найбільшою і перевищувала таку в епітелії язика (р<0,05) і ТК (р<0,01). ТМ епітеліоцитів ТК була найменшою (р<0,05).

МА гепатоцитів збільшувалась з 7-го по 12-й день життя щурів, яким вводили плацебо, а з 12-го по 30-й день життя – зменшувалась поряд з незначним скороченням ТМ. У віці 17-30 днів зменшення МА гепатоцитів не було пов'язано з ТМ. Між 7-м і 12-м днем життя щурів, яким вводили плацебо, ТМ епітеліоцитів язика скорочувалась, в той час як МА зменшувалась. У проміжку 12-30 днів при скороченні часу мітозу МА епітеліоцитів язика збільшувалась. Аналогічне зіставлення в епітелії ТК дозволило виявити, що між 7-м і 12-м днем життя щурів, яким вводили плацебо, коли ТМ змінювалась незначно, були відсутні і значні зміни МА. У віці 12-30 днів спостерігали зменшення ТМ і ріст МА епітеліоцитів ТК.

При порівнянні вікових особливостей ПП було виявлено, що зі збільшенням віку щурів ПП в печінці лінійно збільшувався, в епітелії язика - хвилеподібно зменшувався, ТК - хвилеподібно збільшувався. В усіх вікових групах ПП гепатоцитів був найменшим, а в епітелії ТК - найбільшим. В 3-денних щурів, яким вводили плацебо, фракція росту (ФР) в печінці була більшою такої в епітелії язика і ТК (р<0,05). ПП в епітелії ТК виявився більшим, ніж в епітелії язика (р<0,05). В 7-денних щурів, яким вводили плацебо, ПП в епітелії язика зменшувався (р<0,05). ПП в епітелії ТК перевищив такий в епітелії язика (р<0,05). З 3-го по 12-й день життя ПП в печінці збільшився (р<0,05). Між 7-м і 12-м днем життя ФР в епітелії язика збільшилась (р<0,05), а в епітелії ТК ріст ПП був невірогідним. Розмір ФР в 12-денних щурів виявився в епітелії язика і ТК більшим, ніж в печінці (р<0,05). Перевищення розміру ПП епітеліоцитів ТК над таким язика виявилось невірогідним. З 12-го по 30-й день життя щурів, яким вводили плацебо, спостерігали невірогідне збільшення ФР гепатоцитів і зменшення ПП епітеліоцитів ТК при значному зменшенні ФР епітеліоцитів язика. Внаслідок цього ФР в епітелії язика перевищувала ПП в печінці невірогідно. Розмір ФР в епітелії ТК виявився більшим такого в печінці, і більшим, ніж ПП в епітелії язика (р<0,05).

Поряд зі збільшенням ФР з 3-го по 12-й день життя щурів, яким вводили плацебо, відзначено зменшення ДНК-СА гепатоцитів при незмінності МА. З 12-го по 30-й день розмір ПП і ДНК-СА гепатоцитів незначно зростали, а МА значно падала. Зіставлення в епітелії язика дозволило виявити, що при зменшенні ФР з 3-го по 7-й день життя щурів, яким вводили плацебо, ДНК-СА і МА епітеліоцитів зменшувались. З 7-го по 12-й день життя щурів ПП зростав, а інтенсивність поділу епітеліоцитів язика продовжувала знижуватись. Протягом 12-30-го дня життя відзначали істотне зменшення ФР епітеліоцитів язика, а ДНК-СА і МА значно збільшувались. Порівняння розміру ФР, ДНК-СА та МА в епітелії ТК щурів, яким вводили плацебо, дало можливість виявити, що з 3-го по 7-й день при невірогідному зменшенні ПП відбувалось значне зменшення ДНК-СА і невірогідне зменшення МА. Між 7-12-м днем ФР епітеліоцитів ТК значно збільшувалась, ДНК-СА та МА практично не змінювались. При невірогідному зменшенні ПП епітеліоцитів ТК між 12-м і 30-м днем життя інтенсивність поділу значно збільшувалась.

Виразність впливу ЕФР на поділ в 3-, 7- і 12-денних щурів була різною. В 3-денних щурів введення ЕФР викликало зменшення середньої ДНК-СА, яке було найбільшим в епітелії язика, найменшим - в ТК. До 7-го дня спрямованість дії ЕФР у