LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів

свідчить про збільшення частки клітин в популяції, що знаходяться в синтетичній фазі за 1 добу. Зменшення ПП в епітелії ТК на 64 % свідчить про зменшення частки клітин в популяції, що знаходяться в мітотичному циклі (в синтетичній фазі) за 1 добу.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті, надруковані у фахових часописах та збірках України

1. Смірнов С.М., Мамонтов С.Г., Казімірко Н.К., Смірнова М.П. Взаємодія десимпатизації і тиреоїдних гормонів в організації ритмів ДНК-синтетичної і мітотичної активності епітеліоцитів язика нестатевозрілих щурів // Клін. та експерим. патологія. – 2005. - № 3. – С. 88-91.

2. Смирнов С.Н., Казимирко Н.К., Смирнова М.П. Онтогенетические особенности действия десимпатизации на пролиферацию гепатоцитов, эпителиоцитов языка и тонкой кишки // Вісник морської медицини. – 2005. - № 2. – С. 42-45.

3. Смирнов С.Н., Смирнова М.П. Онтогенетические особенности действия десимпатизации на синхронизацию процессов вступления гепатоцитов, эпителиоцитов языка и тонкой кишки крыс в S-период митотического цикла и в митоз // Укр. морф. альманах. – 2005. - № 2. – С. 77-80.

4. Смирнов С.Н., Смирнова М.П. Онтогенетические особенности действия десимпатизации на пролиферацию гепатоцитов, эпителиоцитов языка и тонкой кишки крыс // Укр. мед. альманах. – 2005. - № 2. - С. 187-189.

5. Смирнов С.М., Смирнова М.П. Тканеспецифическое ингибирование пролиферации гепатоцитов семнадцатидневных крыс в условиях экспериментальной десимпатизации // Укр. мед. альманах. – 2003. - № 4. – С. 148-149.

6. Смирнов С.Н. Особенности пролиферативного ответа эпителия языка семидневных крыс на воздействие эпидермального фактора роста // Укр. морф. альманах. – 2003. - № 2. – С. 69-71.

7. Захаров В.Б., Смирнов С.Н., Федченко С.Н., Мамонтов С.Г. Симпатическая иннервация и пролиферативный режим в эпителии тонкой кишки тридцатидневных крыс // Збірник наук. праць "Актуальні проблеми акуш. і гінекол., клін. імунології та мед. генетики". Вип. 8. – К.-Луганськ. – 2002. – С. 222-225.

8. Смірнов С.М., Федченко С.М., Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Онтогенетичні особливості симпатичної іннервації в організації ритмів проліферації гепатоцитів // Буковинський мед. вісник. - 2002. - № 3-4. - С. 190-192.

9. Смирнов С.Н. Регуляторные эффекты эпидермального фактора роста в организации процессов пролиферации клеток эпителия языка трёхдневных крыс // Укр. мед. альманах. – 2002. - № 3. - С. 131-132.

10. Смирнов С.Н. Структурный гомеостаз эпителия языка и симпатическая иннервация в раннем постнатальном онтогенезе // Укр. мед. альманах. – 2001. – № 5. – С. 150-152.

11. Смирнов С.Н. Роль симпатической иннервации в организации режима обновления гепатоцитов молодых крыс // Укр. мед. альманах. – 2001. – № 4. – С. 154-156.

12. Смирнов С.Н. Возрастные изменения пролиферативного пула в печени крыс // Укр. мед. альманах. – 2001. – № 3. – С. 157-158.

13. Мамонтов С.Г, Смирнов С.Н., Захаров В.Б., Смирнова М.П. Организация пролиферации клеток эпителия тонкой кишки крыс первого месяца жизни в условиях симпатической денервации // Збірник наук. праць "Актуальні проблеми акуш. і гінекол., клін. імунології та мед. генетики". Вип. 6. – К.-Луганськ. – 2001. – С. 270-274.

14. Смирнов С.Н. Организация режима деления клеток эпителия тонкой кишки крыс трехдневного и сорокапятидневного возраста // Збірник наук. праць "Актуальні проблеми акуш. і гінекол., клін. імунології та мед. генетики". Вип. 5. – К.-Луганськ. – 2001. – С. 288-291.

15. Смирнов С.Н. Временная организация пролиферации гепатоцитов крыс первого месяца жизни // Збірник наук. праць "Актуальні проблеми акуш. і гінекол., клін. імунології та мед. генетики". Вип. 4. - К.-Луганськ. – 2000. – С. 363-367.

16. Мамонтов С.Г., Смирнов С.Н., Захаров В.Б. Пролиферативные эффекты тиреоидных гормонов в эпителии языка сорокапятидневных крыс // Укр. мед. альманах. – 2000. – № 6. – С. 131-133.

17. Смирнов С.Н. Роль тиреоидных гормонов в организации режима деления клеток эпителия языка молодых крыс // Укр. мед. альманах. – 2000. – № 5. – С. 162-164.

18. Смирнов С.Н. Организация пролиферации клеток эпителия тонкой кишки крыс первого месяца жизни // Укр. мед. альманах. – 2000. –№ 1. – С. 164-166.

19. Смирнов С.Н. Пролиферация гепатоцитов крыс в раннем постнатальном онтогенезе // Збірник наук. праць "Актуальні проблеми акуш. і гінекол., клін. імунології та мед. генетики". Вип. 3. – К.-Луганськ. - 1999. - С. 333-338.

20. Смирнов С.Н., Федченко С.Н. Роль тиреоидных гормонов в поддержании структурного гомеостаза эпителия // Збірник наук. праць "Актуальні проблеми акуш. і гінекол., клін. імунології та мед. генетики". Вип. 3. – К.-Луганськ. - 1999. - С. 338-343.

21. Смирнов С.Н., Федченко С.Н., Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Смирнова М.П. Симпатическая иннервация и структурный гомеостаз тканей в раннем постнатальном онтогенезе // Укр. мед. альманах. – 1999. – № 4. – С. 139-141.

22. Смірнов С.М. Роль кейлонів у регуляції поділу гепатоцитів у ранньому постнатальному онтогенезі // Укр. мед. альманах. – 1999. – № 1. – С. 133-137.

23. Смірнов С.М. Вікові особливості поділу клітин епітелію язика // Укр. мед. альманах. - 1998. - № 4. - С. 42-45.

24. Смирнов С.Н. Действие тиреоидных гормонов на интенсивность и временную организацию пролиферации гепатоцитов семнадцатидневных крыс // Укр. мед. альманах. - 1998. - № 3. - С. 119-121.

25. Смирнов С.Н. Онтогенетические особенности пролиферации клеток эпителия языка // Укр. мед. альманах. - 1998. - № 3. - С. 117-119.

26. Смирнов С.Н. Пролиферативные эффекты эпидермального фактора роста в эпителии тонкой кишки крыс на первой неделе постнатального онтогенеза // Укр. мед. альманах. - 1998. - № 3. - С. 114-116.

27. Смирнов С.Н., Федченко С.Н., Мамонтов С.Г. Интеграция тканеспецифических ингибиторов и тиреоидных гормонов в регуляции пролиферации эпителия желез желудка // Бюллетень эксперим. биол. и мед. - 1991. - № 7. - С. 94-96.

28. Смирнов С.Н., Федченко С.Н., Мамонтов С.Г. Тиреоидные гормоны в регуляции пролиферации эпителиальных клеток желез желудка // Бюллетень эксперим. биол. и мед. - 1991. - № 6 - С. 649 - 651.

Патенти

1. Смірнов С.М. Спосіб управління клітинним поділом гепатоцитів тканинноспецифічними інгібіторами клітинного поділу за умов надлишку епідермального фактору росту // Патент 10287 А Україна, A61K35/36, А61К35/407. - № u 200503186. Заявл. 05.04.2005 р.; надрук. 15.11. 2005 р. Пром. власність. Бюл. № 11.

2. Смірнов С.М. Спосіб управління клітинною проліферацією гепатоцитів тканинноспецифічними інгібіторами клітинної проліферації // Патент 9387 А Україна, A61K48/00. - № u 200502952. Заявл. 31.03.2005 р.; надрук. 15.09. 2005 р. Пром. власність. Бюл. № 9.

3. Смірнов С.М. Спосіб моделювання дозованої дії цитостатику колхіцину на щурів різного віку та маси тіла для блокування проходження мітотичного