LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів

авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Експерименти проводили на 1021 білому безпорідному лабораторному щурі, які знаходились в умовах фіксованого світлового режиму (штучне освітлення з 6.00 до 18.00 год, темрява з 18.00 до 06.00). Доступ до корму і до води був вільним. Тварин виводили з експериментів шляхом дислокації шийних хребців під ефірним знеболенням згідно з рекомендаціями "Об обезболивании животных в эксперименте" (Наказ МОЗ СРСР № 755 від 12.08.1977 р.). Здійснено 6 серій експериментів (табл. 1).

При дослідженні динаміки ДНК-СА та МА кожні 4 год з експерименту виводили по 4-5 тварин з групи. Перші виведення в 1-3-й серіях проводили о 13.00, а в 4-6-й – о 14.00; останні здійснювали в 2-3-й серіях о 09.00 наступної доби, а в 4-6-й – о 10.00 наступної доби. Зсув часу 1-го виведення на 1 год (о 13.00 та 14.00) обумовлений переводом годинників на літній час. Останнє виведення щурів 1-ї серії здійснювали о 01.00 наступної доби. Скорочення терміну дослідження у 1-й серії викликано тим, що з 04.00 до 09.00 використання колхаміну навіть в дозах 1,5 мг/кг маси тіла викликає загибель щурів.

Для встановлення ТМ тварин виводили з експерименту через кожні 2 год (по 3 щури з групи). Перші виведення в 2-3-й серіях проводили об 11.00, останні – о 09.00 наступної доби, в 5-й серії – о 12.00 і о 10.00 00 наступної доби. З метою оцінки розмірів ПП забій проводили 1 раз на добу. Кейлонвмісний екстракт (КВЕ) (в 0,05 мл 0,9 % розчину NaCl) та ЕФР (в 0,05 мл дистильованої води) вводили одноразово інтраперитонеально в 1-3-й серіях о 09.30 (ЕФР) та о 10.00 (КВЕ), а у 4-6-й серіях – об 11.00 (КВЕ). Зсув введення КВЕ на 1 год (о 10.00 та 11.00) обумовлений переводом годинників на літній час. КВЕ вводили тваринам перших 5-и серій по 2 мг, а 6-ї – по 4 мг/кг маси тіла. ЕФР (фірми "Діагностикум", м. Львів) вводили в дозі 0,5 мг/кг маси тіла тварин.


Таблиця 1

Розподіл тварин за експериментальними групами

Експериментальна група

Параметри

Вік щурів, дні3

7

12

17

30

45Кількість щурів в групі

Інтактні щури

Динаміка ДНК-СА та МА

14

24

26

29

21

22


ПП

4

3

3

-

3

-


Динаміка ТМ

-

21

24

-

30

-

Щури, що отримували КВЕ

Динаміка ДНК-СА та МА

15

23

25

26

20

18


ПП

5

3

6

-

4

-


Динаміка ТМ

-

21

20

-

33

-

Щури, що отримували ЕФР

Динаміка ДНК-СА та МА

15

25

25

ПП

4

3

3

Динаміка ТМ

-

23

23
Щури, що отримували ЕФР та КВЕ

Динаміка ДНК-СА та МА

15

25

24

ПП

5

4

4

Динаміка ТМ

-

23

25
Щури, що отримували ізобарин (десимпатизовані щури)

Динаміка ДНК-СА та МА
27

21

22


ПП
-

4

-


Динаміка ТМ
-

33

-

Десимпатизовані щури, що отримували КВЕ

Динаміка ДНК-СА та МА
25

21

20


ПП
-

4

-


Динаміка ТМ
-

30

-

Щури, що отримували тироксин

Динаміка ДНК-СА та МА
22

-

27

Десимпатизовані щури, що отримували тироксин

Динаміка ДНК-СА та МА
23

-

27

Десимпатизовані щури, що отримували тироксин та КВЕ

Динаміка ДНК-СА та МА
-

-

26


Десимпатизацію проводили введенням ізобарину (В-(N-азациклооктил)-етілгуанидину сульфат) підшкірно 1 раз на добу з 1 по 16 день життя щурів. Підвищення рівня тироксину викликали інтраперитонеальним введенням L-тироксину фірми Reanal (Угорщина) в дозі 0,1 мг/кг маси тіла протягом 5 днів. Препарат вводили щодня об 11.00 в 0,1 мл 0,1 N NaOH. Вплив ізобарину та тироксину на процеси поділу вивчали, відповідно, у 17-, 30- та 45-денних і у 17- і 45-денних щурів в зв'язку з необхідністю тривалого введення препаратів. Плацебо являло собою 0,9 % розчин NaCl при порівнянні з введенням КВЕ, дистильовану воду при порівнянні з введенням ЕФР, 0,1 N розчин NaOH на дистильованій воді при порівнянні з введенням тироксину.

Для оцінки ДНК-СА застосовували тимідин, мічений тритієм (3H-тимідин), який вводили за 1 год до