LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів

Ритм МА був одноверхівковим з акрофазою о 13.00, мінімумом о 21.00 (р<0,05), АА 7,59 ‰, ВА 5,74, КС вступу в мітоз 0,360,022. МІкх дорівнював 4,860,24 ‰. ПП склав 10,521,54 ‰. З 09.00 до 13.00 мітози перебігали відносно швидко. З 13.00 до 21.00 ТМ збільшувалась, сягаючи максимуму о 17.00-21.00, з 21.00 до 05.00 – невірогідно скорочувалась, а з 05.00-09.00 - зростала. Середньодобова ТМ склала 1,460,29 год.

В 12-денних тварин ритм РІ мав акрофазу о 13.00 (р<0,01), мінімум о 01.00, АА 4,07 ‰, ВА - 3,61, КС вступу до S-фази - 0,30,025. Середньодобовий РІ склав 4,170,21 %. Ритм змін МІкх мав акрофазу о 17.00 (р<0,05), мінімум о 21.00, АА 3,38 ‰, ВА - 3,52, КС переходу в мітоз - 0,180,019. Середньодобовий МІкх склав 2,750,14 ‰, ПП - 21,124,28 ‰. З 09.00 до 13.00 ТМ була більшою середньодобового показника, з 13.00 до 17.00 - значно меншою. З 17.00 до 09.00, за винятком 01.00-05.00, відзначали збільшення часу поділу. Середньодобова ТМ склала 1,00,24 год.

В 17-денних щурів ДНК-СА була максимальною о 02.00, мінімальною - о 18.00 (р<0,05), АА дорівнювала 1,32 ‰, ВА - 2,18, КС переходу до S-фази - 0,270,03. Середньодобовий РІ склав 1,740,10 ‰. Ритм змін МІкх сягав акрофази о 14.00 і мінімуму - о 06.00 (р<0,05), АА дорівнювала 2,68 ‰, ВА - 3,73, КС вступу в мітоз - 0,470,059. Середньодобовий МІкх дорівнював 1,550,08 ‰.

Ритм ДНК-СА в 30-денних щурів мав акрофазу о 10.00, мінімум о 18.00 (р<0,001), АА 27,2 ‰, ВА - 4,26, КС вступу до S-фази склав 0,27. Середньодобовий РІ склав 17,890,89 ‰. Ритм МА був одноверхівковим з акрофазою о 10.00, мінімумом о 06.00 (р<0,01), АА 20,94 ‰, ВА - 4,1, КС - 1,020,085. Середньодобовий МІкх склав 13,310,67 ‰. З 10.00 до 02.00 і з 06.00 до 10.00 ТМ була невеликою, в 02.00-06.00 мітоз уповільнювався. Середньодобова ТМ склала 0,360,02 год, ПП - 8,931,07 ‰.

В 45-денних щурів ритм ДНК-СА мав акрофазу о 02.00, мінімум - о 22.00 (р<0,001), АА 18,98 ‰, ВА - 3,82, КС вступу до S-фази - 0,950,05. Середньодобова ДНК-СА склала 15,730,94 ‰. Акрофаза ритму змін МІкх наставала о 02.00, мінімум - о 22.00 (р<0,01). АА сягала 12,37 ‰, ВА - 4,66, КС переходу в мітоз - 1,160,068. Середньодобовий МІкх склав 12,240,61 ‰.

Параметри поділу епітеліоцитів ТК інтактних щурів. В 3-денних щурів мінімальний РІ зареєстрований о 17.00, до 21.00 РІ збільшувався (р>0,05), а в 21.00 сягав максимуму (р<0,05). Підвищення МІкх відбувалось з 09.00-13.00, мінімум реєстрували о 13.00-17.00 (р<0,05). Надалі зміни МІкх були невірогідними. Середні значення РІ і МІкх за час дослідження склали 14,450,72 ‰ і 7,810,39 ‰. ПП сягав 26,814,25 ‰.

В 7-денних щурів спостерігали ритм ДНК-СА з акрофазою о 17.00, мінімумом о 13.00 (р<0,05), АА 7,310,032 ‰, ВА - 2,18, КС переходу до S-фази - 0,55. Середньодобовий РІ склав 9,560,48 ‰. Добовий ритм МА був одноверхівковим з акрофазою о 05.00, мінімумом о 21.00 (р<0,05), АА 6,37 ‰, ВА 3,88, КС вступу в мітоз 0,490,056. Середньодобовий МІкх дорівнював 6,640,31 ‰. ПП склав 24,571,07 ‰. З 09.00 до 13.00 мітоз відбувався швидко. З 13.00 до 21.00 його тривалість збільшувалась, сягаючи максимуму до 17.00-21.00, в 21.00-09.00 - знов зменшувалась. Середньодобова ТМ склала 0,810,05 год.

В 12-денних тварин добовий ритм змін РІ мав акрофазу о 09.00 (р<0,01), мінімум - о 17.00, АА 13,03 ‰, ВА - 6,32, КС вступу до S-фази - 0,390,011. Середньодобовий РІ склав 9,490,47 ‰. Добовий ритм змін МІкх був одноверхівковим з акрофазою о 09.00 (р<0,01), мінімумом о 17.00, АА 6,06 ‰, ВА - 3,06, КС переходу в мітоз - 0,190,005. Середньодобовий МІкх склав 5,510,27 ‰, ПП - 36,665,96 ‰. З 09.00 до 13.00 ТМ була меншою середньодобового показника, з 13.00 до 17.00 - значно більшою. З 17.00 до 01.00 відзначали зменшення ТМ. Середньодобова ТМ склала 0,860,42 год.

У 17-денних щурів ритм ДНК-СА мав акрофазу о 02.00, мінімум - о 14.00 (р<0,05), АА - 9,71 ‰, ВА - 2,6, КС переходу до S-фази - 0,220,021. Середньодобовий РІ склав 9,380,47 ‰. Ритм змін МІкх мав акрофазу о 14.00, мінімум - в 06.00 (р<0,05), АА - 8,34 ‰, ВА - 2,77, КС вступу в мітоз - 0,350,041. Середньодобовий МІкх дорівнював 8,360,42 ‰.

В 30-денних щурів ритм ДНК-СА мав акрофазу о 18.00, мінімум о 14.00 (р<0,05), АА - 23,71 ‰, ВА - 1,8, КС вступу до S-фази - 0,450,012. Середньодобовий РІ склав 40,232,01 ‰. Добовий ритм МА був одноверхівковим з акрофазою о 10.00, мінімумом о 06.00 (р<0,05), АА 17,27 ‰, ВА - 1,82, КС - 0,450,026. Середньодобовий МІкх склав 30,571,53 ‰. З 14.00 до 18.00, з 22.00 до 02.00 та з 06.00 до 10.00 ТМ була невеликою, а з 10.00 до 14.00 мітоз уповільнювався. Середньодобова ТМ склала 0,210,01 год, ПП - 31,983,45 ‰.

Добовий ритм ДНК-СА в 45-денних щурів мав акрофазу о 22.00, мінімум - о 10.00 (р<0,05), АА 25,1 ‰, ВА - 2,31, КС вступу до S-фази - 0,180,015. Середньодобова ДНК-СА склала 29,481,47 ‰. Акрофаза ритму МІкх наступала о 22.00, мінімум - о 02.00 (р<0,05). АА сягала 12,95 ‰, ВА - 1,99, КС переходу в мітоз - 0,10,005. Середньодобовий МІкх склав 19,110,96 ‰.

Вплив КВЕ на поділ гепатоцитів. В 3-денних щурів через 15 год після введення КВЕ відзначено зменшення РІ (р<0,05). Зменшення РІ на 3 та 11 год дії та збільшення на 7 год були невірогідними порівняно з таким у щурів, що отримували плацебо. Середня за час дослідження ДНК-СА не зменшувалась. В перші 4 год МІкх збільшився (р<0,01), з 7 по 11 год - невірогідно зменшився, на 15 год - перевищував контрольний показник (р<0,05). Середнє значення МІкх за час дослідження та ПП виявились більшими, ніж у тварин, що одержували плацебо (р<0,01).

В 7-денних щурів КВЕ викликав невірогідне зменшення РІ через 7, 11 та 23 год після введення. Через 19 год РІ вірогідно зменшувався порівняно з РІ щурів, які отримували плацебо, а на 27 год - збільшувався (р<0,01). Середньодобова ДНК-СА виявилась меншою (р<0,01). МА була пригніченою (р<0,05) через 7 год, а потім не відрізнялась від показника у щурів, що одержували плацебо. На 27 год МІкх перевищував показник контрольних щурів (р<0,001). Середньодобовий МІкх зменшувався (р<0,05). Протягом всього спостереження, крім з 01.00 до 05.00, мітоз у 7-денних тварин тривав довше (р<0,05). Найбільша ТМ зареєстрована в перші 7 год та через 19-23 год. Середньодобова ТМ зросла на 64,8 % (р<0,01).

В 12-денних щурів після введення КВЕ на 3-й год РІ підвищувався (р<0,05), на 7 та 19 год – знижувався (р<0,05). Тенденція до пригнічення ДНК-СА зберігалась до кінця дослідження. Середньодобовий РІ збільшився на 26,1 % (р<0,05). МА в перші 19 год не відрізнялась від такої в щурів, яким вводили плацебо, її зменшення наступало на 19-23 год дії (р<0,05). На 23-27 год відзначали тенденцію до росту МІкх порівняно щурами, що отримували плацебо.