LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів

Середньодобова МА була нижчою, ніж в щурів, які отримували плацебо (р<0,05), а ПП – більшим (р>0,05). Динаміка змін ТМ відрізнялась скороченням з 09.00 до 13.00 та на 7-11 год, а також збільшенням на 3-7, 11-23 год. У всі періоди, за винятком 21.00-01.00, розбіжності були вірогідними (р<0,05). Середньодобова ТМ зростала на 50,8 % (р<0,05).

Через 3 та 19 год після введення КВЕ 17-денним щурам виникала тенденція до збільшення РІ, а на 7, 11, 15 та 23 год – тенденція до зменшення ДНК-СА. Середньодобовий РІ майже не змінювався. В тварин, які отримували плацебо, МА знижувалась з 10.00 до 14.00 (р<0,05). Тенденцію до зменшення МІкх відзначали до 11 год та в 15-23 год. Середньодобовий МІкх знизився на 60,2 % (р<0,05).

Введення КВЕ 30-денним щурам супроводжувалось пригніченням ДНК-СА на 7 (р<0,001) і 19 год (р<0,01). У всіх інших термінах, крім 14.00, відзначали тенденцію до зниження ДНК-СА. Середньодобовий РІ зменшувався (р<0,01). МА виявляла тенденцію до збільшення з 10.00 до 14.00. На 3-7 і на 7-11 год МІкх зменшувався (р<0,05), пізніше спостерігали тенденцію до збільшення МІкх, особливо виражену через 11-15 год. Середньодобовий МІкх знизився на 9,0 %, ПП - на 17,6 % (р>0,05).

В 30-денних щурів з 10.00 до 14.00 ТМ не відрізнялась від показника щурів, які отримували плацебо, потім збільшувалась до кінця дослідження. Найбільше уповільнення ТМ наступало з 3 до 11 год. У всі періоди, крім 06.00-10.00, розбіжності були вірогідними (р<0,05). За добу ТМ зросла на 150,8 % (р<0,001).

В 45-денних щурів через 3 год РІ зменшувався на 68,3 % (р<0,05). В наступні години вірогідні розходження ДНК-СА в печінці щурів, які отримували плацебо та тварин, яким вводили КВЕ, були відсутні. На 7 год дії простежували тенденцію до збільшення РІ. Середньодобова ДНК-СА під впливом КВЕ зменшувалась (р<0,05). З 10.00 до 18.00 МІкх невірогідно зростав. Пригнічення МА наступало на 7-11 год (р<0,05). В наступному МІкх не відрізнявся від такого в щурів, які отримували плацебо. Середньодобовий МІкх невірогідно зменшувався.

Вплив КВЕ на поділ епітеліоцитів язика та ТК. Введення КВЕ 3-денним щурам супроводжувалось пригніченням ДНК-СА та МА через 7 год (р<0,05). Вірогідні зміни показників після впливу КВЕ на 7- та 12-денних тварин були відсутні, за винятком збільшення РІ о 21.00 (р<0,05). Ін'єкція КВЕ 17-, 30- і 45-денним щурам не призводила до зменшення ДНК-СА та МА через 7 і 11 год. О 22.00 РІ збільшувався в 45-денних щурів на 67,3 % (р<0,05).

Введення КВЕ 3-, 7- і 12-денним щурам не супроводжувалось вірогідним пригніченням ДНК-СА та МА епітеліоцитів ТК. Через 7 год відзначали збільшення РІ і МІкх (р<0,01). Ін'єкція КВЕ 17-, 30- і 45-денним щурам не призводила до зміни ДНК-СА і МА, за винятком 11 год, коли в 30-денних тварин МІкх знижувався (р<0,05) порівняно з щурами, які отримували плацебо. ПП після введення КВЕ в 7-денних щурів зростав (р<0,05), в 30-денних зменшувався (р<0,001), а в 3-денних та 12-денних щурів не змінювався.

Вплив ЕФР на поділ гепатоцитів. У 3-денних щурів після введення ЕФР РІ зменшувався порівняно з РІ в тварин, яким вводили плацебо, через 3,5 год (р<0,001), надалі вірогідно не змінювався. Через 7,5 год виникала тенденція до збільшення РІ. Середній РІ за час спостереження виявився меншим (р<0,05). ПП збільшився (р<0,05). МА підвищувалась у всіх точках, але вірогідне збільшення МІкх виникало тільки через 11,5-15,5 год (р<0,05). Середня МА за час дослідження зростала на 31,8 % (р<0,01).

Ін'єкція ЕФР 7-денним щурам супроводжувалась зменшенням РІ на 3,5 год (р<0,05), збільшенням через 7,5 год (р<0,05) і 15,5 год (р<0,001). В інших точках вірогідні відмінності РІ в контрольних і дослідних щурів були відсутні. Середньодобовий РІ зменшувався на 17,8 % (р<0,05). МІкх підвищувався у всіх точках, за винятком 7,5-11,5 год. Середньодобовий МІкх зростав на 53,1 % (р<0,01). ТМ в перші 3,5 год відносно показника в щурів, яким вводили плацебо, скорочувалась (р<0,01), з 3,5-7,5 год – невірогідно збільшувалась, з 7,5-11,5 год - збільшувалась (р<0,01), з 11,5-15,5 год - скорочувалась знов (р<0,05), на 15,5-19,5 год мітоз незначно уповільнювався і скорочувався через 19,5-23,5 год (p>0,05). Середньодобова ТМ зростала на 63,7 % (р<0,01).

В 12-денних щурів РІ збільшувався через 3,5, 11,5 та 15,5 год та зменшувався в інших точках. Підвищення РІ (р<0,05) відзначали лише через 15,5 год, а зниження - через 19,5 год (р<0,05). Середньодобовий РІ і ПП зростали (р<0,05). МІкх збільшувався (р<0,05) на 3,5-7,5 і на 11,5-15,5 год порівняно з показниками тварин, які отримували плацебо. З 23,5-27,5 год МІкх зменшувався (р<0,05). В інших точках зниження МІкх виявляли у вигляді тенденції. Середньодобовий МІкх зменшувався на 21,6 % (р<0,05). ТМ виявилась вірогідно меншою, ніж в щурів, яким вводили плацебо, лише в 3,5-7,5 год дії (р<0,05). У всіх інших випадках ТМ тривала довше, ніж в тварин, які отримували плацебо. Середньодобова ТМ збільшувалась на 73,0 % (р<0,05).

Вплив ЕФР на поділ епітеліоцитів язика. Через 3,5 год після введення ЕФР в 3-денних щурів РІ зменшувався. Зменшення зберігалось до кінця дослідження, через 11,5 год РІ зменшувався на 48,4 % (р<0,05). Середній, за час спостереження, РІ виявився на 41,3 % меншим (р<0,05), ПП - на 18,2 % (р>0,05). МА знижувалась у всіх точках, але вірогідне зменшення МІкх виникало тільки через 3,5-7,5 год (р<0,05). Середня за час дослідження МА знижувалась на 47,9 % (р<0,05).

Ін'єкція ЕФР 7-денним щурам супроводжувалась зменшенням РІ на 3,5 год (р<0,05). В інших точках вірогідні відмінності РІ в контрольних і дослідних щурів були відсутні. Середньодобовий РІ невірогідно зменшувався, а ПП збільшувався (р<0,05). МІкх знижувався, за винятком 7,5-11,5 і 15,5-23,5 год. Середньодобовий МІкх зменшувався (р<0,05). ТМ в 7-денних тварин в перші 3,5 год та з 7,5 по 11,5 год скорочувалась, в 3,5-7,5 год - збільшувалась. На 11,5-15,5 год мітоз уповільнювався і знов скорочувався через 15,5-23,5 год. Розбіжності були вірогідними тільки в 11,5-15,5 год та 19,5-23,5 год (р<0,05). Середньодобова ТМ зменшувалась на 17,1 % (р>0,05).

Вплив ЕФР на 12-денних щурів викликав зменшення РІ через 3,5 і 7,5 год та збільшення в інших точках. Вірогідне підвищення РІ відзначали лише через 15,5 год (р<0,01) і через 23,5 год (р<0,001). Середньодобова ДНК-СА зростала (р<0,001). ПП зменшився на 22,3 % (р>0,05). МІкх невірогідно зменшувався в перші 7,5 год. В 7,5-27,5 год МІкх збільшувався, але вірогідне підвищення МІкх відбувалось лише через 11,5-15,5 год (р<0,01). Середньодобовий МІкх збільшився на 102,5 % (р<0,001). ТМ виявилась більшою лише в 3,5-7,5 год. В усіх інших випадках ТМ була меншою, але розбіжності були вірогідними лише в 11,5-15,5 та 19,5-23,5 год (р<0,05). Середньодобова ТМ скорочувалась вдвічі (р<0,05).

Вплив ЕФР на поділ епітеліоцитів ТК. Через 3,5 год після введення ЕФР 3-денним щурам РІ невірогідно зменшувався, а до кінця дослідження невірогідно збільшувався. Середній за час спостереження