LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів

РІ виявився на 11,7 % більшим (р>0,05), ПП - на 10,4 % меншим (р>0,05). МІкх знижувався в перші 3,5 год, а через 7,5 год - перевищував показники щурів, яким вводили плацебо (р<0,01). Середня МА зростала на 15,6 % (р<0,05).

Ін'єкція ЕФР 7-денним щурам супроводжувалась тенденцією до зменшення РІ у всіх точках, але через 11,5 год відзначали невірогідне збільшення РІ. Середньодобовий РІ зменшувався (р<0,05), а ПП – збільшувався (р<0,05). Рівень МІкх знижувався, за винятком 7,5-11,5 і 23,5-27,5 год. Вірогідне зменшення МІкх відзначене лише через 15,5-19,5 год (р<0,05). Середньодобовий МІкх зменшувався на 34,53 % (р<0,05). ТМ невірогідно скорочувалась лише через 3,5-7,5 год, в інші терміни - збільшувалась. Розбіжності були вірогідними лише в 3,5 год та 15,5-23,5 год. Середньодобова ТМ зростала на 90,12 % (р<0,01).

В 12-денних щурів відбувалось невірогідне зменшення РІ через 19,5 і 27,5 год після введення ЕФР та його збільшення в інших точках. Вірогідне підвищення РІ відзначали лише через 11,5 год (р<0,01), 15,5 год (р<0,05) і 23,5 год (р<0,01). Середньодобовий РІ і ПП зростали (р<0,01). МІкх невірогідно зменшувався через 23,5-27,5 год. В перші 23,5 год МІкх збільшувався, але його вірогідне підвищення відбувалось через 7,5-11,5 год (р<0,01), а також в 11,5-15,5 і 15,5-19,5 год (р<0,05). Середньодобовий МІкх збільшувався (р<0,01). В усіх точках мітоз тривав менше, ніж в тварин, яким вводили плацебо (р<0,05). Середньодобова ТМ скорочувалась на 64,0 % (р<0,01).

Вплив тироксину на поділ гепатоцитів. В 17-денних щурів, які отримували тироксин, ритм мав акрофазу о 14.00, мінімум - о 02.00 (р<0,05), АА 0,63 ‰, ВА - 2,14, КС переходу до S-фази - 0,180,015. Середньодобовий РІ був більшим (p>0,05), ніж в тварин, яким вводили плацебо. РІ відрізнявся від РІ в щурів, які отримували плацебо, тільки о 14.00 (р<0,05). Ритм МА мав акрофазу о 02.00, мінімум о 06.00 (р<0,05), АА 0,83 ‰, ВА - 1,46, КС вступу в мітоз 0,070,01. Середньодобовий МІкх збільшився на 2,4 % (p>0,05). В 22.00-02.00 МІкх був більшим, ніж в тварин, які отримували плацебо (р<0,05).

В 45-денних щурів після введення тироксину ритм мав акрофазу о 10.00, мінімум - о 02.00 (р<0,05), АА 1,37 ‰, ВА - 3,79, КС переходу до S-фази - 0,470,045. РІ перевищив такий в тварин, яким вводили плацебо, на 29,1 % (р<0,05). Підвищення ДНК-СА (р<0,01) реєстрували лише о 18.00. Акрофаза ритму змін МІкх наступала о 14.00, мінімум - о 02.00 (р<0,05). АА склала 0,67 ‰, ВА - 3,48, КС вступу до мітозу - 0,290,032. МІкх перевищив показник тварин, які отримували плацебо, на 34,3 % (р<0,01). Вірогідні розходження МА в окремих точках ритму були відсутні.

Вплив тироксину на поділ епітеліоцитів язика. В 17-денних щурів, які отримували тироксин, акрофаза наступала о 06.00, мінімум - о 22.00 (р<0,05). АА склала 1,24 ‰, ВА - 2,85, КС переходу до S-фази - 0,360,02. Середньодобовий РІ виявився більшим (р>0,05). Добовий ритм МА характеризувався наявністю акрофази о 10.00, мінімуму о 22.00 (р<0,05); АА 1,58 ‰, ВА - 2,77, КС вступу в мітоз - 0,230,052. Середньодобовий МІкх виявився вищим на 9,0 % (р>0,05). З 06.00 до 10.00 МІкх був більшим, ніж в тварин, які отримували плацебо (р<0,05).

В 45-денних щурів після введення тироксину добовий ритм РІ мав акрофазу о 18.00, мінімум - о 22.00 (р<0,01); АА 9,84 ‰, ВА - 2,56, КС переходу до S-фази - 0,130,002. Середньодобовий РІ виявився нижчим, ніж в тварин, яким вводили плацебо (р<0,05). Підвищення ДНК-СА (р<0,01) реєстрували лише о 18.00, а зниження (р<0,05) - о 02.00. Акрофаза добового ритму МІкх наступала о 14.00, мінімум - о 22.00 (р<0,05). АА склала 13,58 ‰, ВА - 4,15, КС вступу в мітоз - 0,260,031. Середньодобовий МІкх виявився меншим на 13,2 % (р<0,05). Вірогідні розходження МА в окремих точках були відсутні.

Вплив десимпатизації на поділ гепатоцитів. В 17-денних десимпатизованих щурів вірогідних акрофаз і мінімумів виявити не вдалось. Середньодобовий РІ виявився нижчим (p>0,05). РІ збільшувався о 14.00 (р<0,05). Вірогідних акрофаз і мінімумів не було відзначено і в добовій динаміці змін МА. Середньодобовий МІкх був нижчим на 28,9 % (р<0,01). З 10.00 до 14.00 відзначено зниження МА (р<0,05).

В десимпатизованих 30-денних щурів акрофазу спостерігали о 14.00, мінімум о 22.00 (р<0,05); АА дорівнювала 1,76 ‰, ВА - 4,49, КС переходу до S-фази 0,310,026. Середньодобовий РІ був нижчим, ніж в щурів, яким вводили плацебо (р<0,05). РІ виявився більшим о 14.00 (р<0,05), меншим - о 22.00 (р<0,05) і о 06.00 (р<0,01). Акрофаза ритму МІкх припадала на 14.00, мінімум - на 22.00 (р<0,01). АА сягала 0,42 ‰, ВА - 2,45, КС вступу до мітозу - 0,150,09. Середньодобовий МІкх був меншим на 28,2 % (р<0,01). Зниження МА відзначали з 18.00 до 22.00 (р<0,01). ПП зменшився відносно показника в щурів, яким вводили плацебо (р>0,05). З 10.00 до 18.00 та з 02.00 до 10.00 ТМ виявилась більшою, а з 18.00 до 02.00 була меншою. Розбіжності виявились вірогідними в 10.00-14.00 та 22.00-02.00 (р<0,05). В середньому за добу поділ уповільнився на 45,9 % (р<0,05).

В десимпатизованих 45-денних щурів акрофазу реєстрували о 14.00, мінімум - о 06.00 (р<0,01). АА сягала 0,99 ‰, ВА - 3,3, КС переходу до S-фази - 0,40,041. Середньодобовий РІ не змінювався. Не було відзначено вірогідних змін РІ в окремих точках. Добовий ритм МА характеризувався акрофазою о 14.00, мінімумом - о 18.00 (р<0,05), АА 0,59 ‰, ВА - 3,81, КС вступу до мітозу - 0,320,029. Середньодобовий МІкх збільшувався на 40,0 % (р<0,05). Вірогідних відмінностей МА в окремих точках відзначено не було.

Вплив десимпатизації на поділ епітеліоцитів язика. В 17-денних десимпатизованих щурів акрофазу спостерігали о 06.00, мінімум - о 22.00 (р<0,05), АА склала 0,92 ‰, ВА - 2,02, КС переходу до S-фази - 0,250,012. Середньодобовий РІ виявився нижчим, ніж в щурів, яким вводили плацебо (р<0,05). РІ в окремих точках ритму в контрольних і дослідних щурів не відрізнялись. Акрофаза ритму МА наступала о 18.00, мінімум - о 14.00 (р<0,05), АА сягала 3,21 ‰, ВА - 4,45, КС переходу до мітозу - 1,110,194. Середньодобовий МІкх був більшим на 64,5 % (р<0,01). З 10.00 до 14.00 відзначали зниження МА (р<0,05).

В десимпатизованих 30-денних щурів акрофазу реєстрували о 14.00, мінімум о 10.00 (р<0,05); АА дорівнювала 18,57 ‰, ВА - 2,25, КС переходу до S-фази 0,560,049. Середньодобовий РІ був вищим на 20,6 % (р<0,05). РІ виявився вірогідно меншим о 10.00, більшим о 18.00 і 06.00 (р<0,05). Акрофаза ритму змін МІкх припадала на 14.00, мінімум - на 18.00 (р<0,05). АА сягала 21,14 ‰, ВА - 4,89, КС вступу до мітозу - 0,240,041. Середньодобовий МІкх був більшим на 7,1 % (р>0,05). Підвищення МА відзначали о 02.00-06.00 (р<0,01). ПП зменшився відносно показника в щурів, які отримували плацебо (р>0,05). З 10.00 до 14.00 та з 06.00 до 10.00 ТМ виявилась більшою такої в щурів, яким вводили плацебо, з 18.00 до 02.00 була меншою, а протягом