LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів

14.00-18.00 відмінностей не було. Розбіжності були вірогідними лише з 10.00 до 14.00 та з 02.00 до 10.00 (р<0,05). В середньому за добу поділ прискорювався на 19,4 % (р<0,05).

В 45-денних десимпатизованих щурів акрофазу реєстрували о 18.00, мінімум - о 10.00 (р<0,001). АА сягала 14,62 ‰, ВА - 5,6, КС переходу до S-фази - 0,70,021. Середньодобовий РІ зменшувався на 25,94 % (р<0,01). ДНК-СА була більшою о 18.00 і 22.00 (р<0,05), меншою - о 02.00 і 10.00 порівняно з показниками тварин, яким вводили плацебо (р<0,01). Добовий ритм МА мав акрофазу о 02.00, мінімум о 10.00 (р<0,05), АА 12,8 ‰, ВА - 3,99, КС вступу до мітозу - 0,190,012. Середньодобовий МІкх зменшувався (р<0,05). В окремих точках ритму МА знижувалась о 10.00-14.00 (р<0,05) і підвищувалась о 18.00-22.00 (р<0,05).

Вплив десимпатизації на поділ епітеліоцитів ТК. В 17-денних десимпатизованих тварин акрофази спостерігали о 02.00 і 14.00, мінімуми - о 10.00 і 22.00 (р<0,05). В денній і нічній хвилях синтезу ДНК АА склала 4,3 ‰ і 12,27 ‰, ВА - 1,6 і 3,75, КС переходу в S-фазу - 0,40,053 і 0,940,103. Середньодобовий РІ виявився таким, як в щурів, які отримували плацебо. Кількість клітин, які синтезували ДНК, в окремих точках не відрізнялась, лише о 14.00 десимпатизація супроводжувалась підвищенням РІ на 90,4 % (р<0,05). Акрофаза ритму МА наставала о 02.00, мінімум - о 22.00 (р<0,05), АА сягала 6,79 ‰, ВА - 2,2, КС переходу до мітозу - 0,550,048. Середньодобовий МІкх був більшим, ніж в тварин, яким вводили плацебо, на 0,36 % (p>0,05). В окремих точках вірогідні відмінності МІкх були відсутні.

В 30-денних десимпатизованих щурів ритм характеризувався акрофазою о 14.00, мінімумом о 10.00 (р<0,05), АА 12,55 ‰, ВА - 1,42, КС переходу до S-фази 0,350,013. Середньодобовий РІ був вищим, ніж в тварин, яким вводили плацебо (p>0,05). РІ виявився більшим о 14.00 (р<0,05). Акрофаза ритму змін МІкх припадала на 22.00, мінімум - на 14.00 (р<0,05). АА сягала 16,87 ‰, ВА - 1,64, КС вступу до мітозу - 0,200,01. Середньодобовий МІкх був невірогідно більшим, ніж в тварин, яким вводили плацебо, на 6,02 % (p>0,05). Підвищення МА відзначали в 18.00-22.00 (р<0,05). ПП зменшився на 6,44 % (р>0,05). З 10.00 до 14.00, з 22.00 до 02.00 і з 06.00 до 10.00 ТМ виявилась більшою такої в щурів, які отримували плацебо, з 14.00 до 22.00 - меншою. Розбіжності виявились вірогідними з 10.00 до 14.00 та з 18.00 до 22.00 (р<0,05). В середньому за добу поділ прискорювався на 4,76 % (p>0,05).

В 45-денних десимпатизованих щурів акрофазу реєстрували о 06.00, мінімум - о 22.00 (р<0,05). АА сягала 38,2 ‰, ВА - 3,99, КС переходу до S-фази - 0,500,031. Середньодобовий РІ збільшувався на 31,9 % (р<0,01). ДНК-СА була більшою о 18.00 і 10.00 (р<0,05), меншою - о 22.00 (р<0,05). Добовий ритм МА мав акрофазу о 06.00, мінімум - о 22.00 (р<0,01), АА 33,78 ‰, ВА - 3,11, КС вступу до мітозу - 0,390,018. Середньодобовий МІкх збільшився на 57,4 % (р<0,01). Серед окремих точок ритму МА знижувалась в 18.00-22.00 на 33,0 % (р<0,05).

Вплив ЕФР та КВЕ на поділ гепатоцитів. Спільне введення ЕФР і КВЕ 3-денних щурам супроводжувалось зменшенням РІ о 13.00 (р<0,01) порівняно з РІ тварин, яким вводили плацебо. О 17.00 спостерігали тенденцію до зниження, а о 21.00 і 01.00 - до підвищення ДНК-СА. РІ вірогідно не відрізнявся від показника тварин, підданих ізольованому впливу КВЕ або ЕФР, за винятком 21.00, коли РІ після спільного введення був вищим (р<0,05), ніж в щурів, які одержували тільки ЕФР. Середня за час спостереження ДНК-СА після введення ЕФР і КВЕ виявилась нижчою, ніж в тварин, яким вводили плацебо (р<0,01), ніж в щурів, які одержували тільки КВЕ (р<0,05), і вищою (р<0,05), ніж в щурів, яким вводили лише ЕФР. МА з 09.00 до 13.00 була більшою, ніж в тварин, яким вводили плацебо (р<0,001). Тенденція до підвищення МІкх зберігалась з 13.00 до 21.00 і замінялась тенденцією до зниження з 21.00 до 01.00. МІкх з 09.00 до 13.00 був більшим (р<0,01), а з 21.00 до 01.00 меншим (р<0,05), ніж в щурів, які одержували тільки ЕФР. З 21.00 до 01.00 МІкх після введення ЕФР і КВЕ виявився нижчим такого в тварин, яким вводили тільки КВЕ (р<0,01). Середня МА в щурів, які одержували ЕФР і КВЕ, перевищувала показник тварин, яким вводили плацебо (р<0,001), щурів, яким вводили КВЕ (р>0,05) і тварин, які одержували ЕФР (р<0,05). ПП після впливу ЕФР і КВЕ був більшим, ніж в щурів, які отримували плацебо (р<0,05), меншим, ніж в тварин, які одержували тільки КВЕ (р>0,05) і більшим, ніж в щурів, яким вводили ЕФР (р>0,05).

В 7-денних тварин після введення ЕФР і КВЕ підвищувався РІ відносно показника в щурів, яким вводили плацебо, о 17.00 і 13.00 і знижувався о 21.00 (р<0,05). Вірогідних відмінностей ДНК-СА не виявлено. Порівняно з ДНК-СА гепатоцитів тварин, які одержували тільки КВЕ, РІ після введення їм ЕФР і КВЕ о 17.00 зростав (р<0,05). Середньодобова ДНК-СА після введення ЕФР і КВЕ практично не відрізнялась (р>0,05) від такої в щурів, яким вводили плацебо, і перевищувала показник в тварин, які одержували тільки КВЕ або тільки ЕФР (р<0,05). МА в щурів, яким ввели ЕФР та КВЕ, була нижчою, ніж в тварин, яким вводили плацебо, з 01.00 до 05.00 (р<0,05). Середньодобовий МІкх виявився вищим на 6,2 % (р>0,05). Порівняно з МІкх у щурів, що одержували тільки КВЕ, в тварин після введення ЕФР і КВЕ кількість мітозів була в 05.00-09.00 більшою, в 09.00-13.00 - меншою (р<0,05), середньодобовий МІкх - більшим (р<0,05). Порівняно з поділом після введення ЕФР, МА в 7-денних щурів, які одержували ЕФР та КВЕ, була вищою о 17.00-21.00, нижчою - о 21.00-01.00 і в 01.00-05.00 (р<0,05). Середньодобовий МІкх знизився (р<0,01). Порівняно з ТМ гепатоцитів тварин, які одержували плацебо, ТМ зменшувалась в 09.00-13.00 і збільшувалась з 13.00 до 09.00. Розходження були вірогідними з 09.00 до 17.00 і з 01.00 до 09.00 (р<0,05). Середньодобова ТМ зростала (р<0,05). Після ін'єкції щурам лише КВЕ час проходження мітозу зменшувався з 09.00 до 01.00 та з 05.00 до 09.00, з 01.00-05.00 мітоз уповільнювався (р<0,05). Середньодобова тривалість поділу скорочувалась (р<0,05). Порівняно з ТМ гепатоцитів після введення ЕФР, ТМ клітин щурів, підданих впливу ЕФР і КВЕ, збільшувалась з 09.00 до 17.00 та з 21.00 до 09.00, зменшувалась з 17.00 до 21.00 (р<0,05). Середньодобова ТМ скорочувалась (р<0,05).

РІ в 12-денних тварин після спільного введення ЕФР і КВЕ виявився вищим, ніж в щурів, яким вводили плацебо, о 13.00 (р<0,01), при цьому середньодобова ДНК-СА збільшилась (р<0,01). В окремих точках РІ в щурів після ін'єкції тільки КВЕ і після спільного впливу ЕФР із КВЕ вірогідно не відрізнялись. Середньодобовий РІ останніх виявився більшим (р<0,05). Порівняно з ДНК-СА в щурів, яким ввели ЕФР, РІ після спільного впливу ЕФР і КВЕ зменшувався о 21.00 (р<0,01) і 01.00 (р<0,05), збільшувався о 05.00 (р<0,05). Середньодобовий РІ зростав на 36,9 % (р<0,05). При спільному введенні ЕФР і КВЕ 12-денним щурам вірогідні розходження МІкх в окремих