LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей

склав 0,06 бал., а у групі порівняння – 1,26 бал.; в 12-річних – 0,05 бал. і 0,53 бал.; в 15-річних – 0,01 бал. і 0,61 бал. відповідно. Найбільша ефективність ЛПК встановлена у дітей 7 років, а більш стабільною й тривалою вона була у дітей 12 і 15 років.

8. Встановлено, що у результаті проведення лікувально-профілактичних заходів у дітей 7, 12 і 15 років із сполученою патологією підвищується насичення ротової рідини іонами кальцію в 2 рази і фосфатів – в 1,8 рази, знижується в ній в 2 рази активность уреази і еластази, що забезпечує оптимальні умови для вторинної мінералізації емалі зубів й обмінних процесів у тканинах пародонта. Показники ПОЛ і антиоксидантного захисту в ротовій рідині в цих дітей через 2 роки були наступними: у 7-річних вміст МДА зменшився з 8,650,73 нмоль/л до 6,290,72 нмоль/л, у 12-річних – з 10,21,08 до 6,810,7 нмоль/л і в 15-річних – з 11,61,09 нмоль/л до 8,741,06 нмоль/л. Активність антиоксидантного ферменту СОД значно зросла: у 7-річних – з 0,610,08 мккат/л до 1,30,15 мккат/л, у 12-річних – з 0,650,08 мккат/л до 1,160,13 мккат/л, у 15-річних – з 0,460,05 мккат/л до 0,930,08 мккат/л.

9. Показано, що в промисловому регіоні екотоксиканти пригнічують основні ланки клітинного й гуморального імунітету в дітей різних вікових груп, про що свідчать зниження кількості CD4- і CD8-лімфоцитів: у 7-річних на 42,7% і 26,8% ; у 12-річних – 42,9% і 25,9%; у 15-річних – 43,8% і 23,4% та зниження в ротовій рідині рівня sIgA у дітей 7 років на 37,2 %, 12 років – на 38,7% і 15 років – на 35,6%. Розроблений ЛПК нормалізує ці порушення, підвищуючи показники рівня sIgA, IgG та IgM у 7-річних дітей в 1,4 рази, у 12- і 15- річних – у 1,3 рази та імунорегуляторний індекс (CD4/CD8) в 1,2 рази у всіх трьох вікових групах, що свідчить про його імунокорегуючі властивості й доцільність застосування з метою профілактики карієсу зубів, ХКГ та їх сполучення.


ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


 • На підставі проведених експериментальних, клінічних, біохімічних й імунологічних досліджень встановлено, що під дією екотоксикантів в умовах недостатності аліментарних поліфенолів відбувається дезрегуляція метаболізму та зрив механізмів захисту тканин порожнини рота до дії карієс- та пародонтогенних факторів, і це необхідно враховувати практичній стоматології для застосування загальних й єдиних стандартів лікувально-профілактичної спрямованості, які забезпечують високий кінцевий результат.

 • Діти із сполученою патологією (карієс + ХКГ), які мешкають в умовах промислового регіону, мають потребу в диспансерному спостереженні в лікаря-стоматолога з метою санації й проведення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на підвищення резистентності твердих тканин зубів і тканин пародонта.

 • Крім класичної схеми побудови лікувально-профілактичних заходів в дитячій стоматології, що включає загальне оздоровлення організму, збалансоване харчування, гігієну порожнини рота, в умовах промислового регіону необхідне застосування екоадаптованого ЛПК, що включає антиоксидант, адаптоген, "антидот" екотоксикантів і пробіотичні препарати.

 • Для підвищення ефективності профілактичних заходів у дітей з карієсом зубів і хронічним катаральним гінгівітом у кожному віковому періоді рекомендується застосування наступних лікувально-профілактичних комплексів протягом одного місяця:

  7 років – кіндер біовіталь (по 1 ч.л. 2 рази на день), пантокрин (по 7 крап. 2 рази на день), яблучний пектин у клітковині (у розведенні 1:4 з теплою кип'яченою водою 2 рази на день), лактовіт форте й біфіформ (по 1 капс. 2 рази на день); аплікації суміші лактовіта форте й біфіформа - по 15 хв. на ділянку ясен щодня протягом 2-х тижнів (суміш готується шляхом розчинення капсул пробіотиків у дистильованій воді), після закінчення процедури протягом двох годин не рекомендується прийом їжі;

  12 і 15 років – центрум (по 1 таб. 2 рази на день), пантокрин (по 30 крап. 3 рази на день), яблучний пектин у клітковині (у розведенні 1:4 з теплою кип'яченою водою 2 рази на день), лактовіт форте й біфіформ (по 1 капс. 2 рази на день); аплікації суміші лактовіта й біфіформа - по 15 хв. на ділянку ясен щодня протягом 2-х тижнів (суміш готується шляхом розчинення капсул пробіотиків у дистильованій воді), після закінчення процедури протягом двох годин не рекомендується прийом їжі.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:


 • Ковач І.В. Процеси мінералізації в зубах щурів під впливом токсичних факторів // Медичні перспективи. – 2005. - № 1. – С. 32-35.

 • Ковач И.В. Состояние антиоксидантной системы при воспалении десен крыс под действием токсических факторов // Современная стоматология. – 2005. - № 2. – С. 156-159.

 • Ковач И.В. Динамика изменений иммунологической реактивности у подростков, страдающих кариесом зубов и хроническим катаральным гингивитом // Современная стоматология. – 2005. - № 3. – С. 85-89.

 • Ковач І.В., Дичко Є.Н., Дєньга О.В., Дєньга Е.М. Оцінка ступеня мінералізації твердих тканин зубів та запальних процесів у тканинах пародонта під дією лікувально-профілактичного комплексу у дітей методом спектроколориметрії // Медичні перспективи. – 2006. – Т. XI, № 1. – С. 91-98. Дисертантом проведено клінічне дослідження, аналіз результатів та написання статті.

 • Ковач И.В. Развитие экспериментального кариеса зубов под действием ксенобиотиков // Современная стоматология. – 2005. - № 1. – С. 148-151.

 • Ковач И.В. Воздействие комплексной биостимулирующей терапии на иммунологическую реактивность у подростков, страдающих хроническим катаральным гингивитом и сочетанной патологией (кариес и гингивит) // Український стоматологічний альманах. – 2005. - № 6. – С. 45-50.

 • Ковач И.В. Динамика изменений состояния твердых тканей зубов и пародонта под влиянием лечебно-профилактического комплекса // Український стоматологічний альманах. – 2006. - № 1. – С. 56-63.

 • Ковач И.В. Результаты коррекции развития экспериментального кариеса зубов, вызванного воздействием ксенобиотиков // Український стоматологічний альманах. – 2005. - № 2. – С. 9-12.

 • Ковач И.В. Биохимические показатели сыворотки крови крыс при экспериментальном гингивите и кариесе, вызванных токсическими факторами // Вісник стоматології. – 2005. - № 2. – С. 11-14.

 • Ковач И.В. Динамика изменений иммунологической реактивности у детей 7 лет с основными стоматологическими заболеваниями // Український стоматологічний альманах. – 2005. - № 4. – С. 37-42.

 • Ковач І.В. Стан неспецифічної резистентності в порожнині роту у дітей з хронічним катаральним гінгівітом // Медичні перспективи. – 2005. - № 4. – С. 98-102.

 • Ковач И.В. Динамика изменений отдельных показателей ротовой жидкости у детей с кариесом зубов и хроническим катаральным гингивитом под влиянием профилактической коррекции // Вісник стоматології. – 2005. – № 4. – С. 65-70.

 • Ковач И.В. Биоритмы функциональной изменчивости эмали зубов, тканей пародонта и обоснование кратности проведения лечебно-профилактических мероприятий // Современная стоматология. – 2006. - № 1. – С. 92-94.

 • Дычко Е.Н., Ковач И.В.


 •