LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей

процесу в пародонті в "чистому" районі спостерігається в 12-річних дітей на відміну від "грязного", де цей показник переважає в 7-річних. Інтенсивність запального процесу в тканинах пародонта (за індексом РМА) характеризується перевагою легкого ступеня ХКГ в дітей 12 років (61,7% і 62,4%) відповідно районам дослідження. Середній ступінь важкості ХКГ переважає в 7-річних дітей (23,2% і 24,1%). Симптом кровоточивості переважав у групі 12-річних. По поширеності й інтенсивності процесу за градацією ВООЗ даний симптом було оцінено, як "високий" у всіх трьох вікових групах. Симптом кровоточивості частіше спостерігається у дітей, що мешкають у районі з погіршеними екологічними умовами ("грязному" районі) – 1,800,11 балів.

На підставі проведеного обстеження відзначено, що в більшості дітей у всіх трьох вікових групах є сполучена патологія в порожнині рота (карієс + ХКГ). Дані обстеження таких дітей представлені в табл. 1 і свідчять про те, що показник поширеності сполученої патології (карієс + ХКГ) найбільш високий в 7-річних дітей і становить 78,83 % в "чистому" районі і 86,76 % – в "грязному". При цьому показники інтенсивності ураження твердих тканин і тканин пародонта також є найвищими в цьому віці, а у дітей 12 і 15 років ці показники нижче, ніж у 7-річних дітей, але вони відрізняються більш високими цифровими значеннями в дітей, що мешкають в "грязному" районі (табл. 1).

Для пояснення причин виникнення, механізмів розвитку й прогнозування перебігу основних стоматологічних захворювань у дітей, було проведено математичне моделювання патологічних ситуацій у порожнині рота (за даними літератури і результатами власних досліджень), а також проведено експеримент на щурах.

Для дослідження процесів демінералізації емалі зуба й запалення ясеневого краю побудовано математичну модель, що дозволяє кількісно оцінити розвиток процесів демінералізації емалі зуба й запалення ясеневого краю та спрогнозувати їх перебіг. Модель визначає зміни основних параметрів, що характеризують кожен етап патологічного процесу в порівнянні з інтактними тканинами. Запропонована методика дозволяє описати розвиток захворювання на будь-якому його етапі (початковому або проміжному).

Таблиця 1

Поширеність сполученої патології (карієс + хронічний катаральний гінгівіт) у дітей промислового регіону (М m)

Вік

умовно "чистий" район

умовно "грязний" район


показники

%

ум. од.

показники

%

ум. од.

7 років

n=121

поширеність

78,83

поширеність

86,76


КПУз

запальна

гіперемія (РМА > 0)

2,24 0,12

16,6 0,98

КПУз

запальна

гіперемія (РМА > 0)

3,68 0,21

29,41 1,73

12 років

n=119

поширеність

64,42

поширеність

67,34


КПУз

запальна

гіперемія (РМА > 0)

2,09 0,12

11,8 0,67

КПУз

запальна

гіперемія (РМА > 0)

2,14 0,13

18,2 1,07

15 років

n=120

поширеність

56,23

поширеність

61,89


КПУз

запальна

гіперемія (РМА > 0)

2,96 0,17

3,35 0,20

КПУз

запальна

гіперемія (РМА > 0)

3,03 0,18

3,62 0,22

У середньому по районах

поширеність

66,49

поширеність

71,99


КПУз

запальна

гіперемія (РМА > 0)

2,43 0,14

10,58 0,62

КПУз

запальна

гіперемія (РМА > 0)

2,95 0,16

17,08 1,01


Для практичних розрахунків та вирішення питання про необхідність проведення лікувально-профілактичних заходів пропонується використовувати наступні формули:

= (для екологічно чистого регіону)

або

= х 1,76 (для промислового регіону),

де

T – тривалість К-ої стадії розвитку патологічного процесу;

T – тривалість періоду часу від початку стадії до моменту зміни параметра;

P, P – значення параметра на К-ої стадії розвитку патологічного процесу наприкінці й початку стадії відповідно;

Кt – стадія розвитку патологічного процесу;

1,76 – коефіцієнт інтенсивності плину патологічного процесу.

За допомогою цих формул встановлено, що найбільш суттєві зміни всіх параметрів відбуваються в період лютий-квітень.

Таким чином, математична модель процесів демінералізації емалі зуба й запалення тканин пародонта дозволяє визначити стан твердих тканин і пародонта на різних етапах розвитку патологічного процесу та розглядати його, як багатофакторну функцію від слабкої (і) до сильної (і+1) у тимчасовому інтервалі. Сукупність значень параметрів дозволила визначити найбільш важливий період року для планування лікувально-профілактичних заходів.

Експериментальні дослідження на тваринах дозволили визначити роль поліфенольної недостатності ЕРР, його сполучення із солями важких металів та комплексом екотоксикантів у розвитку демінералізації твердих тканин зубів і запалення в тканинах пародонта, а також розробити коректний екоадаптивний лікувально-профілактичний комплекс (ЛПК).

Результатами експериментальних досліджень доведено, що число й глибина каріозних порожнин у тварин, які одержували лише ЕРР, вірогідно відрізнялись від показників у щурів з раціоном, обтяженим екотоксикантами. ЕРР збільшував число каріозних порожнин в 1,4 рази в порівнянні з дієтою віварію. Введення в раціон солей важких металів збільшував цей показник в 1,8 разів, а введення комплексу екотоксикантів – в 2,4 рази. Із цього виходить, що досліджувані екотоксиканти мають виражену карієсогенну дію.

Таблиця 2

Біохімічні показники сироватки крові щурів на тлі патогенних факторів

та корегуючої терапії (М m)

Серія експерименту

AcAT, ммоль/ч.л

AлAT, ммоль/ч.л

ЗПА, нкат/л

ІТ,

г/л

ІТ/

ОПА

1. Інтактні

Дієта віварія

0,89 0,04

0,35 0,02

3,83 0,21

1,06 0,05

0,28

2. Контроль 1

ЕРР+ питна вода

1,05 0,08

Р1 > 0,05

0,31 0,02

Р1 > 0,05

5,26 0,61

Р1 < 0,05

1,10 0,05

Р1 > 0,05

0,21

4. Контроль 3

ЕРР + питна вода з комплексом екотоксикантів

1,16 0,07

Р1 < 0,01

Р2 > 0,05

0,45 0,03

Р1 < 0,05

Р2 < 0,02

6,25