LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей

Приріст інтенсивності ураження гінгівітом в групі спостереження зменшився в 16,6 рази, а приріст інтенсивності карієсу зубів в групі спостереження був в 6,2 рази менше, ніж у порівняльній.Карієспрофілактичний ефект склав 30%. Приріст індексу кровоточивості в групі спостереження був в 21 раз менше, ніж у групі порівняння. Ця ж тенденція спостерігалася в 12- і 15-річних дітей із сполученою патологією. Приріст інтенсивності карієсу зубів у групі порівняння в дітей 12 років за час спостережень виявився в 11,5 разів більше, ніж в групі спостереження. Пародонтопротекторна ефективність, що розраховувалася аналогічно з карієспрофілактичною по індексу кровоточивості, у цій же віковій групі склала в "чистому" районі – 66,7 %, а в "грязному" – 79,7 %. Приріст інтенсивності карієсу в 15-річних дітей в умовно "грязному" районі у групі порівняння склав 0,32 0,02 ум.од., що в 3,6 рази більше, ніж у групі спостереження. Індекс кровоточивості в цій групі збільшився в 1,4 рази, у той час як в групі спостереження він зменшився в 3,9 рази.

Динаміка індексної оцінки стану тканин пародонта в дітей під дією лікувально-профілактичного комплексу представлена на рис. 2 і 3.

Пародонтопротекторна ефективність лікувально-профілактичного комплексу в 15-річних підлітків складала в умовно "чистому" районі 76,2% і в "грязному" – 81%. Оцінкою стану тканин пародонта у дітей всіх трьох вікових груп із ХКГ і сполученою патологією встановлено, що розроблений комплекс сприяє достовірному зменшенню величин пародонтальних індексів в групі спостереження, що дозволяє знизити кровоточивість, набряклість й гіперемію ясен, тобто ознаки запалення в тканинах пародонта.


Рис. 2. Динаміка індексу РМА (%) у дітей з ХКГ, що мешкають в умовно

"грязному" районі після застосування ЛПК.Рис. 3. Динаміка індексу CPITN (бал.) у дітей із ХКГ, що мешкають в умовно

"грязному" районі після застосування ЛПК.


Аналіз даних спектроколориметричних досліджень у дітей з карієсом зубів свідчить про досить великий градієнт коефіцієнта відбиття світла за довжиною хвиль в межах 450-580 нм, що характерно для слабко мінералізованих твердих тканин зубів (рис. 4, крива 1). Про проникність слизової оболонки ясен і про її високу бар'єрну проникність для розчину Ш-П у вихідному стані можна судити по рис. 4 (крива 2 і 3). Під дією комплексної терапії мінералізація верхніх шарів твердих тканин зубів помітно поліпшується. Застосування комплексу привело до зменшення профарбовування ясен розчином Ш-П, появі більш яскраво визначеного мінімуму в спектрі коефіцієнта відбиття світла R на 575-580 нм, що свідчить про збільшення концентрації оксигемоглобіну. Мінералізація твердих тканин зубів стабілізується вже через 1-1,5 міс., що відзначено зменшенням grad R в 2,3 рази, а через місяць - в 3,5 рази. При цьому нормалізується інтенсивність кровообігу в мікрокапілярному руслі тканин пародонта.

Оцінка зарядового стану КБЕ у дітей 12 років після застосування ЛПК у динаміці представлена в табл. 3. Показник середнього значення амплітуди зміщення ядер у групах відрізняється від аналогічного параметра в нормі на 30-35 %, а середнє значення зміщення мембран відрізняється від норми в 2-2,3 рази.
Рис. 4. Спектральний розподіл коефіцієнта відбиття світла твердих тканин зубів

і слизової оболонки ясен дитини у вихідному стані

П р и м і т к и: 1 – тверді тканини зубів; 2 – слизова ясен; 3 – слизова ясен після розчину Ш-П.

Таблиця 3

Динаміка змін зарядового стану КБЕ у дітей із сполученою патологією

(карієс + ХКГ) (М m)

Вік

Строки
спостережень

Групи

Рухливі
ядра, %

Ая,
мкм

Апл,
мкм

Апл/Ая

12 років (n = 10)

Вихідний
стан

Спостереження

26,3 3,10

1,35 0,2

1,45 0,20

1,07Порівняння

27,2 3,50

1,31 0,2

1,38 0,20

1,05
р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

-


Після

курсу
терапії

Спостереження

52,105,10

4,00 0,30

3,10 0,30

0,77Порівняння

32,9 4,20

1,40 0,10

1,48 0,12

1,05
Р < 0,05

р < 0,01

р < 0,01

-


Через 1 рік

Спостереження

51,306,10

1,41 0,20

2,40 0,30

1,71Порівняння

34,504,20

1,26 0,15

1,35 0,20

1,07
р < 0,05

р > 0,05

р < 0,05

-

П р и м і т к а. Р – показник достовірності розходжень з групою порівняння.

ЛПК сприяє стабілізації електричних параметрів КБЕ: підвищується відсоток рухливих ядер КБЕ, амплітуди зміщення ядер і плазмолем в електричному полі. При цьому відношення амплітуд зміщення в електричному полі плазмолем та ядер КБЕ зменшується в порівнянні з вихідним станом, а відносне збільшення заряду плазмолем надалі приводить до оптимізації співвідношення амплітуд зміщення плазмолем та ядер (Апл/Ая = 1,7 в 12 років і 1,6 - в 15 років), що характерно для нормального фізіологічного стану адаптаційних реакцій, починаючи із клітинного рівня.

Оцінка стабільності водневого потенціалу ротової рідини у дітей після проведення лікувально-профілактичних заходів в динаміці свідчить про достовірне зменшення коливань величини рН в окремих її пробах під дією ЛПК, що свідчить про підвищення ефективності функціональних реакцій, які забезпечують гомеостаз у порожнині рота (табл. 4).

Таблиця 4

Показник коливань рН ротової рідини в дітей 12 років під дією ЛПК (М m)

Контрольні
огляди

Групи

Вихідний
стан

Після курсу комплексної терапії

Через 1 рік після курсу комплексної терапії

DрН

Порівняння
(n = 27)

0,24 0,03

-

0,33 0,03


Спостереження
(n = 30)

0,23 0,03

0,12 0,02

0,14 0,02
р < 0,05

П р и м і т к а. Р – показник достовірності розходжень з групою порівняння.


В групі спостереження 12-річних дітей, де