LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенних лектинів і вуглеводнів в агрегації, адгезії і міграції злоякісних клітин

контролем.Рис. 5. Вплив вуглеводів на кількість агрегатів клітин меланоми В16 у суспензії (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найден) і на субстраті (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найден) (у % від контролю). 1. контроль; 2. маноза; 3. α-галактоза; 4. β-галактоза; 5. L-фукоза; 6. D-фукоза; 7. манозамін; 8. галактозамін; 9. глюкозамін; 10. лактоза.


Вплив вуглеводів, що використовувались при дослідженні меланоми В16, на агрегацію клітин МХА саркоми в суспензії і адгезію агрегатів до субстрату був різноспрямованим (рис. 6). Лактоза, L і D форми фукози і маноза, не впливаючи на агрегацію клітин у суспензії, пригнічували адгезію агрегатів до субстрату. Галактозамін стимулював агрегацію клітин саркоми в суспензії і пригнічував адгезію агрегатів до субстрату. Тільки α-галактоза, манозамін і глюкозамін пригнічували агрегацію клітин саркоми як у суспензії, так і на субстраті. Клітини МХА саркоми по-різному реагували і на дію α і β форм галактози: α-галактоза пригнічувала, а β-галактоза стимулювала адгезію агрегатів до субстрату. Повністю агрегацію клітин саркоми в суспензії та на субстраті не пригнічував жоден вуглевод.Рис. 6. Вплив вуглеводів на кількість агрегатів клітин МХА саркоми в суспензії (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найден) і на субстраті (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найден) (у % від контролю). 1. контроль; 2. маноза; 3. α-галактоза; 4. β-галактоза; 5. L-фукоза; 6. D-фукоза; 7. манозамін; 8. галактозамін; 9. глюкозамін; 10. лактоза.

У цілому, дія використаних у роботі вуглеводів на клітини карциноми 3LL і меланоми В16 була більш вираженою, ніж на клітини МХА саркоми. Всі використані вуглеводи пригнічували агрегацію клітин спонтанно метастазуючих карциноми і меланоми в суспензії, тоді як шість з них (лактоза, обидві форми фукози, маноза, β-галактоза і галактозамін) не впливали на агрегацію клітин неметастазуючої МХА саркоми. Пригнічення вуглеводами адгезії агрегатів клітин меланоми В16 до субстрату, за винятком лактози і D форми фукози, було інтенсивнішим, ніж агрегатів клітин МХА саркоми, що корелює з експресією відповідних лектинів на поверхні клітин цих пухлин.

Вплив имуносупресорів селезінки на міграцію і адгезію клітин спонтанно метастазуючих пухлин. Глікозування поверхні імуносупресорних клітин селезінки з перещепленою карциномою 3LL або меланомою В16 достовірно відрізнялось від клітин селезінки інтактних мишей. На поверхні клітин селезінки інтактних сингенних мишей виявлені вуглеводні детермінанти до 6-ти з 8-ми використаних рослинних лектинів: з кори карагани деревоподібної, насіння сої, насіння сочевиці, кори бузини чорної, картоплі і рицину. До лектинів з омели білої і насіння лімської квасолі вуглеводні детермінанти не виявлені.

На поверхні клітин селезінки мишей з перещепленою карциномою 3LL і меланомою B16 виявлені ендогенні вуглеводи до всіх восьми використаних лектинів. Експресія вуглеводів на поверхні клітин селезінки інтактних мишей і мишей з перещепленою карциномою 3LL або меланомою В16 була однаковою тільки до лектину з кори бузини чорної. На всіх типах клітин селезінки виявлена його слабко виражена експресія. Також не відзначено відмінностей у зв'язуванні лектину з насіння сої (середньо виражена експресія на всіх клітинах) і рицину (сильно виражена експресія на 78% клітин) на поверхні клітин селезінки інтактних мишей і мишей з перещепленою меланомою В16. Не виявлено відмінностей і в зв'язуванні лектину з насіння сочевиці з поверхнею клітин селезінки інтактних мишей і мишей з перещепленою карциномою (сильно виражена експресія на 100% клітин). Зв'язування всіх інших рослинних лектинів на поверхні клітин селезінки з перещепленою карциномою або меланомою вірогідно відрізнялося від клітин селезінки інтактних мишей. Експресія вуглеводів до чотирьох використаних рослинних лектинів на поверхні клітин селезінки мишей з перещепленою карциномою 3LL чи меланомою В16 була вищою, ніж на клітинах селезінки інтактних мишей. При порівнянні експресії вуглеводів до лектинів на поверхні клітин селезінки мишей з перещепленою меланомою В16 та з карциномою 3LL виявлені відмінності у ступені вираженості експресії і відносної кількості реактивних клітин до шести рослинних лектинів. Експресія вуглеводів до лектинів, за винятком лектину з кори бузини чорної, на поверхні клітин селезінки мишей з перещепленою меланомою була або менш вираженою, або виявлялася на вірогідно меншій кількості клітин у порівнянні з клітинами селезінки мишей з перещепленою карциномою. З огляду на специфічність використаних рослинних лектинів можна зробити висновок про наявність на поверхні клітин селезінки мишей з пухлиною (як з карциномою 3LL, так і з меланомою В16) таких вуглеводних детермінант - манози, галактози, галактозаміна, глюкози, фукози, нейрамінової кислоти, лактози та ацетильованого лактозаміна. Оскільки на поверхні клітин меланоми В16 та карциноми 3LL експресовані рецептори до манози, галактози, галактозаміну, фукози і нейрамінової кислоти, то можна припустити, що виявлені вуглеводи беруть участь у міжклітинному розпізнаванні клітинами селезінки пухлинних клітин.

Інтенсивність пригнічення міграції клітин карциноми 3LL більшістю вуглеводів зберігалася і при спільному культивуванні клітин пухлини з клітинами селезінки, незважаючи на те, що клітини селезінки за відсутності вуглеводів підсилювали міграцію клітин карциноми.

При культивуванні біоптатів карциноми з клітинами селезінки в дифузійних камерах без додавання вуглеводів пухлинні клітини мігрували і формували моношар з розпластаних клітин. Присутність клітин селезінки стимулювала міграцію і проліферацію клітин карциноми. При додаванні більшості вуглеводів було виявлено тільки локальне прикріплення клітин пухлини до субстрату навколо біоптата без їх розпластування. При додаванні манози спостерігали міграцію поодиноких клітин (рис. 7.А). Манозамін і мальтоза в присутності клітин селезінки не перешкоджали формуванню моношару клітинами пухлини (рис. 7.Б).
АБ

Рис. 7. Міграція клітин карциноми 3LL по поверхні міліпорового фільтру. А - обмежена міграція при додаванні в середовище культивування манози, Х400; Б - міграція і проліферація клітин карциноми при додаванні в середовище культивування манозаміна, Х300. Забарвлення гематоксиліном по Бемеру.


Таким чином, відзначена вірогідно більш виражена міграція клітин карциноми 3LL у присутності клітин селезінки і показано, що вплив вуглеводівна міграцію клітин карциноми також залежить від присутності клітин селезінки (рис. 8). Сім з дев'яти вуглеводів пригнічували міграцію клітин карциноми, але у меншій мірі, ніж за відсутності клітин селезінки. Тільки два вуглеводи, маноза і галактозамін, пригнічували міграцію клітин карциноми в присутності клітин