LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу та комплексна дезинтоксикаційна терапія хворих

19


Міністерство охорони здоров'я України

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Труніна Тетяна ІванівнаУДК: 616.517:546.28:616-085
Роль ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу та комплексна

дезинтоксикаційна терапія хворих14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби


Авореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Київ- 1999
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України.Науковий керівник:

Доктор медичних наук, професор Степаненко Віктор Іванович, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра шкірних та венеричних хвороб з курсом СНІДу


Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, Глухенький Борис Тихонович, професор кафедри шкіряних та венеричних хвороб Київської медичної акдемії післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка


доктор медичних наук, ст. науковий співробітник, Циркунов Леонтій Павлович, консультант медичного центру "Агапіт", м.Київ


Провідна установа:

Дніпропетровська дердавна медична академія, МОЗ України, кафедра шкірних та венеричних хвороб, м.Дніпрпетровськ


Захист дисертації відбудеться 7 жовтня 1999 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.02. при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за адресою 254004, м.Київ - ; бульвар Шевченка, 17.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (м.Київ – 17, вул Зоологічна, 3) .Автореферат розіслано 27 серпня 1999 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук С.Г.Свирид


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Актуальність проблеми. Псоріаз являється одним із найбільш поширених захворювань людини нез'ясованої етіології і характеризується хронічним рецидивуючим перебігом. У більшості країн світу цей дерматоз скаладає 10 - 15 % від загальної кількості захворювань шкіри, а серед дітей - 19 - 22 % (Скрипкин Ю. К., 1987; Мордовцев В. Н.,1995, Чистякова И. А., 1997). В останні роки спостерігається істотне зростання захворюваності на псоріаз з більш тяжким його перебігом та ускладненнями. Багаторічні дослідження етіології та патогенезу не розкрили в повній мірі суті дерматозу, а запропоновані різні гіпотези виникнення захворювання не знайшли одностайного визнання. В поодиноких публікаціях повідомляється про підвищення концентрації в крові хворих на псоріаз середньомолекулярних пептидів, що є свідченням наявності синдрому ендотоксикозу ( Гребенников В. А., 1987; Шарапова Г.Я., 1989 ). Незважаючи на високу позитивну оцінку сучасних загальноприйнятих та оригінальних методів лікування псоріазу (фотохіміотерапія, селективне ультрафіолетове опромінення, кортикостероїди та інш. ) повне оздоровлення хворих і попередження загострень дерматозу, особливо тяжких його форм (артропатичного, еритродермічного та пустульозного ), залишається невирішеним питанням ( Пото-цкий И. И.,1979; Коляденко В.Г.,1983; Задорожний Б.А.,1985; Логунов В.П.,1992; Дащук А.М.,1993; Мілус І. С.,1998 ). Набуває визнання в комплексному лікуванні псоріазу застосування сорбційної терапії з використанням карболену, поліетилсилоксанів, бентонітів та інш., які мають низку негативних органоліптичних властивостей, а для досягнення терапевтичного ефекту необхідно приймати великі добові ( 60,0 г ) і курсові дози з досить подовженим лікуванням. Разом з тим, сорбційна терапія в оздоровленні хворих на псоріаз при належному пощуку нових препаратів є перспективною.

Враховуючи вищевикладене, ми підійшли до проблеми комплексного лікування хворих на псоріаз шляхом можливості поєднання нового ентеросорбенту силларду П, зборів лікарських рослин та антиоксидантів. В доступних літературних джерелах ми не знайшли інформації про використання ентеросорбенту силларду П в комбінації з лікарськими рослинами для оздоровлення хворих і профілактики загострень псоріазу з врахуванням ступеня ендогенної інтоксикації. Силлард П досконало вивчений в науково - дослідному інституті хімії поверхні АН України та на кафедрі біохімії Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 1993 році Постановою Фармакологічного комітету "Полісорб МП " був перейменований на

" Силлард П " ( Витяг з протоколу № 4 засідання Фармокологічного комітету МОЗ України від 29.04.1993р.).

Все це послужило нам підставою для застосування ентеросорбенту силларду П та фітокомпозіцій лікарських рослин в комплексній терапії псоріазу. Фітокомпозиції складались нами із лікарських рослин, що справляють протиалергійну, протизапальну, протисвербіжну, протекторну та стимулюючу функцію кори наднирників дію.

Дисертація виконана у відповідності до наукового напрямку кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом СНІДу комплексної теми НДР " Розробка нових методів діагностики і лікування хронічних дерматозів та венеричних захворювань." Державний реєстраційний № 0145. V. 00390.

Мета роботи: визначити роль синдрому ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу і розробити схему комплексного лікування хворих з приєднанням ентеросорбенту силларду П і зборів лікарських рослин з метою скорочення терміну реабілітації хворих на псоріаз і подовження періоду ремісії дерматозу.

Задачі дослідження:

1. Обстежити 150 хворих на псоріаз і 20 практично здорових осіб (контроль ) за допомогою сучасних інформативних і адекватних клініко-лабораторних методик.

2. Дослідити у хворих на псоріаз динаміку ступеня ендогенної інтоксикації визначенням середньомолекулярних пептидів ( СМП ), циркулюючих імунних комплексів ( ЦІК ), адсорбційної спроможності еритроцитів ( АСЕ ), стану перекисного окислення ліпідів та активності антиоксидантної системи і оксиредуктаз.

3. З врахуванням результатів дослідження ендотоксикозу розробити і впровадити нову схему лікування хворих на псоріаз ентеросорбентом силлардом П з визначенням разових та курсових доз в комплексі із складеною композіцією лікарських рослин та іншими засобами.

4. Визначити показання та протипоказання для застосування силларду П в сполученні з фітозасобами в лікуванні хворих на псоріаз.

5. Порівняти ефективність нового методу лікування псоріазу із загальноприйнятою терапією без ентеросорбенту силларду П і фітозасобів близьким і віддаленим