LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу та комплексна дезинтоксикаційна терапія хворих

клінічної форми дерматозу. Порівняння показників концентрації СМП в крові хворих на псоріаз звичайний в різних стадіях захворювання з'ясувало, що в прогресуючій фазі псоріазу вміст СМП був на 40 %, 132 % і 87 %, 70% вищим, ніж в стаціонарній та регресивній відповідно. Неоднаковим виявився вміст СМП у хворих з різною площею ураження шкіри. У хворих з розповсюдженим псоріатичним процесом 60 % і більше поверхні щкіри показник СМП в 1,4, в 1,8 раз визначався вищим, ніж при ураженні шкіри 30 - 60 % ( Р < 0,001). Після курсу терапії в стані одужання чи поліпшення вміст СМП в крові суттєво знизився більше в дослідній групі, але нормалізації показників не настало, особливо у хворих на тяжкі клінічні форми псоріазу , що може служити обгрунтуванням для продовження терапії в амбулаторних умовах. Тільки у хворих з обмеженою псоріатичною висипкою вміст в крові СМП не відрізнявся від норми.

До інтегрального показника ендогенної інтоксикації відноситься коефіцієнт адсорбуючої спроможності еритроцитів ( АСЕ ). Величина його залежить від фізико - хімічного стану поверхневих структур мембран еритроцитів ( Уманский М.А., 1979; Чижевський А.Я., 1980 ). Ми визначали у 156 хворих на псоріаз АСЕ за методом А.А. Тогайбаева ( 1988 ) в модіфікації Л.В. Пипа ( 1990 ). До лікування показник АСЕ в 2,5 раза перевищував контроль. При аналізі АСЕ в різних клінічних групах хворих на псоріаз з'ясувалось, що при еритродермічному, артропатичному, еритродермічному в поєднанні з артропатичним, звичайному вона була в 3,3; 2,7; 3,4; 2 рази вищою за контроль. Істотно різними виявилися показники АСЕ у хворих на звичайний псоріаз з неоднаковою площею ураження шкіри. Так, при 60 % і більше ураженої шкіри, 30% - 60%, 30% і менше показник АСЕ в 3,3; 2,3; 1,6 раза перевищував контроль. Після лікування в дослідній групі АСЕ в 1,3 раза була нижчою показника в порівняльній групі ( Р < 0,001 ). При еритродермічному псоріазі АСЕ знизилась в дослідній групі в 2 рази в порівнянні з показником до лікування; при артропатичному - в 1,5; при еритродермічному в поєднанні з артропатичним - в 1,8; при звичайному - в 1,8 раза; в порівняльній групі відповідно - в 1,7; 1,4; 1,5; 1,3 раза, що свідчить про більш ефективнішу комплексну терапію з приєднанням ентеросорбенту силларду П та фітозборів ( табл. I ).

Таблиця I.

Показники ендотоксикозу у хворих на псоріаз до і після комплексного лікування силлардом П та фітозборами в залежності від важкості перебігу дерматозу

Клінічна

форма псоріазу

Період об-стеження

СМП опт. Щільність

ЦІК опт.

щільність

АСЕ

%%254 нм

280 нмВсі обстежені

д. т.

0,650,002*

0,530,003*

63,70,4*

40,30,04*

n = 78

п. л. д.

0,350,004**

0,250,005**

43,60,7**

24,70,02**

n = 78

п. л. п.

0,420,006**

0,330,004

47,50,2

31,70,3

Еритродерм.

n = 14

n = 14

д. т.

0,810,02*

0,580,006*

75,30,9*

61,30,2*


п. л. д.

0,370,03**

0,220,005**

38,80,3**

29,70,04**


п. л. п.

0,480,03

0,340,006

55,40,6

36,80,7

Артропатичний

n = 11

n = 11

д. т.

0,880,04*

0,640,008*

67,50,09*

49,60,5*


п. л. д.

0,310,01**

0,270,006**

41,31,2**

27,30,6**


п. л. п.

0,540,02

0,420,01

48,61,3

34,50,7

Еритродерм.

Артропатич.

n = 8

n = 8

д. т.

0,920,03*

0,750,04*

84,71,4*

64,20,9*


п. л. д.

0,450,02**

0,370,02**

33,70,6**

36,30,8**


п. л. п.

0,590,03

0,480,02

62,41,2

43,60,9

Звичайний

n = 45

n = 45

д. т.

0,510,01*

0,380,003*

41,60,2*

36,20,04*


п. л. д.

0,270,004**

0,210,005**

36,40,3**

20,40,07**


п. л. п.

0,350,003

0,270,004

42,30,5

27,40,06

Здорові

n = 20


0,230,003

0,170,004

32,70,8

18,30,2* - вірогідність різниці показників до і після лікування;

** - вірогідність різниці показників дослідної і порівняльної груп;

д.т. - до терапії;

п.л.д. - після лікування дослідної групи;

п.л.п. - після лікування порівняльної групи.

Діагностичне та прогностичне значення у визначенні ступеня ендотоксикозу має кількісний та якісний показник ЦІК в сироватці крові, який до лікування у 156 хворих на псоріаз в 2,8 раза перевищував показник контрольної групи. У хворих на еритродермічний, артропатичний, еритродермічний в сполученні з артропатичним, звичайний псоріаз вміст ЦІК в крові в 4; 3,7; 4,6; 1,9 раза перевищував контроль. Отже, при тяжких формах псоріазу концентрація ЦІК виявилась суттєво вищою, ніж при звичайному псоріазі. У хворих на звичайний псоріаз спостерігалась вірогідна залежність вмісту ЦІК від стадії ( вищий при прогресуючій ) та розмірів ураження шкіри; при площі ураження менше 30 % не відрізнявся від контролю.

Аналіз даних табл. I дає привід стверджувати, що ступінь ендотоксикозу у обстежених дослідної групи за показниками СМП після комплексного лікування з приєднанням силларду П і фітозборів при 254 і 280 нм знизився в 1,9 і 2,1, за ЦІК - в 1,6, АСЕ - в 1,6 раза, а в контрольній групі віповідно - в 1,5 і 1,6; 1,3; 1,3 раза ( Р< 0,001).

Інтегральним показником ендотоксикозу може служити стан клітинних мембран, порушення функції яких спричиняється зміною перекисного окислення ліпідів (Ананенко А.А., 1984; Печевистая Н.Г., 1992). Ми вивчали показники перекисного окислення ліпідів за допомогою визначення в крові 70 хворих на псоріаз (еритродермічний - у 15, артропатичний - у 15, еритродермічний в