LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу та комплексна дезинтоксикаційна терапія хворих

антиоксидантної активності та каталітичної спрможності МПО і СДГ ( Р < 0,001 ), який слід вважати вагомою ланкою патогенетичного ланцюга псоріазу.

2. Ступінь ендотоксикозу знаходився в залежності від клінічних проявів, стадії дерматозу та площі ураження шкіри: у хворих на еритродермічий, артропатичний, еритродермічний в поєднанні з артропатичним псоріазом в прогресуючій стадії і великими ділянками ураження шкіри він був вірогідно вищим, ніж при звичайному псоріазі в стаціонарній та регресуючій стадіях з обмеженою псоріатичною висипкою.

3. З метою зниження синдрому ендогенної інтоксикації та поліпшення комплексного лікування хворих на псоріаз нами розроблена нова схема з приєднанням ентеросорбенту силларду П, зборів лікарських рослин ( валеріана ( корінь ), золототисячник, меліса лікувальна, пустирник звичайний, кріп, чистотіл, подорожник, полинь гірка, хвощ польовий, аїр болотний ( корінь ), локриця ( корінь ), дев'ясил, спориш ) та удосконаленого методу УФО.

4. Для визначення ефективності запропонованої схеми доглянуті хворі на псоріаз були розділені на дві ідентичні по складу групи по 78 осіб: дослідну і порівняльну ( силларду П і фітозборів не одержували ). Після курсу комплексної терапії показники ендогенної інтоксикації достовірно знизились у всіх хворих обох груп, але в дослідній групі зниження було вірогідно суттєвішим, ніж в порівняльній. При цьому як в порівняльній, так і в дослідній групах синдром ендотоксокозу при зіставленні з показниками контрольних здорових осіб зберегівся, хоч і меншої інтенсивності, що може бути аргументом для продовження лікування в амбулаторних та домашніх умовах з метою подовження ремісії.

5. Розроблена нами схема комплексного лікування сприяла одужанню і значному поліпшенню в дослідній групі у 52 ( 67 % ) із 78 пацієнтів, а в порівняльній - у 43 ( 55 % ); тривалість стаціонарного лікування: 30,7 + 0,7 ; 37,8 + 0,8 ліжкоднів; термін ремісії 16,8 + 0,03; 10,7 + 0,4 місяців відповідно, таким чином більше трьох років він продовжувався у 11 хворих дослідної групи і тільки у 2 – порівняльної.

6. Запропонована схема лікування хворих на псоріаз характеризується істотною ефективністю, відсутністю протипоказань і ускладнень, нешкідливістю, доступністю застосування як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах, дешевизною ентеросорбенту силларду П і фітосировини, вона позитивно сприймається пацієнтами.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Розроблена і апробована схема комплексного детоксикаційного лікування псоріазу з приєднанням ентеросорбенту силларду П, зборів лікарських рослин, УФО за оригінальною схемою та інших. Силлард П у вигляді геля ( добова доза 0,1 г на один кг маси ) вживати за 2 години до їжі чи після їжі три рази на день. Термін курсу 2 - 3 тижні, але не більше, в залежності від клініки та перебігу дерматозу.

2. Збір лікарських рослин виготовляти із рівних вагових часток подрібненої фітосировини ( корінь валеріани, золототисячник, меліса, пустирник звичайний, кріп, чистотіл, подорожник, полинь гірка, хвощ польовий, корінь аїру болотного, корінь локриці, дев'ясил, спориш ), придбаної в аптеці. При самостійній заготівлі рослинного матеріалу слід дотримуватись певних умов та правил збирання, консервації та його зберігання. Приготування відвару фітокомпозиції і його вживання здійснювати за інструкціями та рекомендаціями фармацевтів. Необхідно використовувати емальований чи скляний посуд. Добова доза суміші лікарських рослин для дорослих одна столова ложка на 200,0 мл окропу дистильованої чи джерельної води ( кип'ятити на малому вогні 20 - 30 секунд ). Після одної години настоювання пити по 4 - 5 столових ложки перед їжею 3 - 4 рази на день.

3. В період ремісії під час проведення протирецидивної терапії в умовах амбулаторії рекомендується клініко - лабораторне обстеження хворих на псоріаз.

НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Ендотоксикоз в патогенезі тяжких форм псоріазу та його корекція комплексною терапією із застосуванням силларду П і фітозборів // Лікарська справа. - 1997. - № 2. - С.126 - 130.

 • Стан перекисного окислення ліпідів у хворих на псоріаз // Лікарська справа. - 1998. - № 3. - С.105 - 107.

 • Особливості патогенезу, перебігу і лікування псоріазу у хворих молодого і літнього віку // Лікарська справа. – 1999 - № 2. – с. 99-102.

 • Вміст середньомолекулярних пептідів ( СМП ) в крові при псоріазі // Шостий з'їзд дерматовенерологів України. Тези доповідей. - Хаоьків, 1992. - С.42. / Співавтори: Гезь Б.М., Бондар С.А. /.

 • Лікування хворих на псоріаз // Там же. - С.5 / Співавтори: Недобой П.М., Шупенько М.М., Шмигло М.П., Лобода Т.М., Салям Алі /.

 • Формування захворюваності дітей на дерматози у Вінницькій області // Там же. - С.42. / Співавтор Пархоменко І.Л. /.

 • Коливання показників вмісту Т - і В - лімфоцитів в крові хворих на псоріаз у сполученні з захворюванням систем травлення // Нове у діагностиці та лікуванні захворювань органів травлення. Перша Подільська науково - практична конференція гастроентерологів 22 - 24 вересня 1993 р. Тези доповідей. - Вінниця, 1993. - С.20 - 21. / Співавтори: Бондар С.А., Гезь Б.М. /.

 • Кількісний вміст Т - і В - лімфоцитів в крові хворих на псоріаз та органи дихання // Перший з'їзд фтізіатрів та пульмонологів України. 14 - 16 вересня 1993 р. Тези доповідей. Вінниця, 1993. - С.144 - 145. / Співавтори: Гезь Б.М., Бондар С.А., Ляшенко І.Н /.

 • Полісорб в комплексній терапії хворих на псоріаз // В кн.: Вінницький державний медичний Університет ім. М.І. Пирогова. Матеріали з наукової роботи співпрацівників університету. - Вінниця, 1994. - С.338.

 • Применение полисорба в дерматологии // Новый сорбент широкого диапазона действия " Полисорб " / Экспериментальное и клиническое направление использования полисорба в условиях санчасти и здравпунктов предприятий для лечения травм, вирусного гепатита, атеросклероза, отравлений и других заболеваний /. Сб. материалов науч. - практ. Конференции под редакцией проф. Луцюка Н.Б, - Винниица - Пермь. - 1994. - С.27 -29. / Соавт. Бондарь С.А. /.

 • Энтеросорбционная терапия в дерматологии // Акт. вопросы дерматовенерологии. Науч. - практич. Сб. - Днепропетровск - Хмельницкий, 1996, - С.225. / Соавт. Бондарь С.А. /.

 • Поєднання псоріазу і сифілісу // Акт. Вопросы дерматовенерологии / науч. - практич. сб. статей /. Выпуск 10. Днепропетровск - Хмельницкий, 1997. - С.129.

 • Адсорбційна спроможність еритроцитів / АСЕ / і ії кореляція з активністю оксиредуктаз крові при псоріазі // Там же. - С.112.

 • Динаміка білків в сироватці крові хворих на псоріаз // Там же. - С.113.

 • Лікарські рослини і силлард П у комплексній терапії хронічних дерматозів // Вісник проблем медичної реабілітації та фізіотерапії. 1997. - № 2 - 3. - Випуск 3. - С.162 - 165. / Співавт. Бондар С.А., Мороз О.В. /.  АНОТАЦІЯ

  Труніна Т.І. Роль ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу та комплексна дезинтоксикаційна терапія хворих. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14. 01. 20 - шкірні та венеричні хвороби. Національний медичний університет

  ім. О.О. Богомольця, Київ, 1999. Вивчалась роль ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу, рівень


 •